Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń

Transkrypt

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń
Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych na poziomie ECDL
START dla osób niepełnosprawnych z terenu województwa wielkopolskiego i
wyposażenie ich w kompetencje i umiejętności pozwalające na swobodną obsługę
komputera.
Projekt skierowany jest do osób które:
•
zamieszkują teren województwa wielkopolskiego,
•
posiadają określony stopień niepełnosprawności,
•
są bezrobotne lub są zatrudnione na umowie (etat lub zlecenie) poza sferą
budżetową
•
są w wieku 18 – 64 lat.
Oferta szkoleniowa zawiera:
•
70-godzinny kurs prowadzony przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów
•
wyposażenie uczestników w podręcznik i zestaw ćwiczeń oraz materiały
szkoleniowe
•
zajęcia 3 razy w tygodniu po 5 godzin
•
przeprowadzenie egzaminu po zdaniu którego Uczestnicy otrzymają certyfikat
ECDL
Szkolenie jest bezpłatne
Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt z biurem RIPH w Lesznie, pod numerem telefonu 65 529 56
56 lub na adres e-mail: [email protected]