Zatory płatnicze utrudniają prowadzenie biznesu? Coraz

Komentarze

Transkrypt

Zatory płatnicze utrudniają prowadzenie biznesu? Coraz
 Zatory płatnicze utrudniają prowadzenie biznesu?
 Coraz więcej kontrahentów nie reguluje zobowiązań w terminie?
 Ilość przeterminowanych faktur wzrasta z miesiąca na miesiąc?
W takich sytuacjach najgorsza jest bezczynność!
Nie daj się wciągnąć w łańcuch zadłużeń i problemów
finansowych!
 W pierwszym kwartale 2013 r. upadło aż 235 przedsiębiorstw!
 Według prognoz, w całym 2013 r. upadnie ponad 1300 firm, co w porównaniu
z liczbą upadłości w roku ubiegłym (758) stanowi wzrost o niemalże 50%!
 Problemy z płatnościami dotyczą zarówno małych firm jak i dużych przedsiębiorstw,
niezależnie od branży w jakiej działają.
Szybka reakcja i przekazanie sprawy do
windykacji
w
pierwszych
trzech
miesiącach od upłynięcia terminu
zapłaty oznacza nawet 90% szans na
odzyskanie pełnej kwoty należności.
Zdecydowane
dochodzenie
swoich
roszczeń pozwoli zachować dobrą
kondycję finansową i uniknąć problemów
z dłużnikami.
Specjaliści z Grupy EULEO od 2001 roku pomagają przedsiębiorcom w odzyskiwaniu należności.
Wieloletnie doświadczenie oraz stale udoskonalane metody prowadzenia działań pozwalają nam oferować
skuteczne, kompleksowe usługi dostosowane do potrzeb i oczekiwań klientów.
kontakt: (+48) 12 614 51 30, [email protected]

Podobne dokumenty