Podyplomowe Studia Taniec i Artystyczne Formy

Transkrypt

Podyplomowe Studia Taniec i Artystyczne Formy
Podyplomowe Studia Taniec i Artystyczne
Formy Aktywności Ruchowej
Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, celem studiów jest
przygotowanie do prowadzenia różnych rodzajów zajęć ruchowych z wykorzystaniem tańca
i muzyki, zapoznanie z różnymi formami ruchu, oraz innymi niewerbalnymi technikami ruchu
i dźwięku. W ramach zajęć proponujemy między innymi: kompozycje ruchowe, techniki
taneczne, techniki gimnastyczne z muzyką (podstawy aerobiku i stepu), techniki relaksacyjne,
pantomima. Rodzaj studiów – kwalifikacyjne. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych oraz legitymację instruktora rekreacji ruchowej AWF fitness –
nowoczesne formy gimnastyki. Osoby, które nie są absolwentami kierunków: wychowanie
fizyczne albo turystyka i rekreacja ruchowa lub nie mają uprawnień instruktora rekreacji ruchowej
z innej specjalności – w celu uzyskania uprawnień instruktora rekreacji ruchowej AWF w w/w
specjalności,
muszą zrealizować część teoretyczną kursu instruktora rekreacji ruchowej
(organizowaną w AWF Katowice). Część teoretyczna jest dodatkowo płatna. Jej koszt wynosi
500,- PLN.
Koszt jednego semestru: 1380,- PLN
Czas trwania: 3 semestry, zajęcia realizowane w systemie sobotnio – niedzielnym.
Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze
strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia
lekarskiego o właściwym stanie zdrowia, zdjęcia w wersji elektronicznej.
Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, po
uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu się w systemie (www.irk.awf.katowice.pl) od maja br.
Akademickie Centrum Kształcenia
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ul. Mikołowska 72a,
budynek Nowej Hali Sportowej - I Piętro, pokój nr 219
tel. (032) 207-51-19
[email protected] lub [email protected]
www.awf.katowice.pl