Formularz zgłoszeniowy VI edycja

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy VI edycja
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO SZÓSTEJ EDYCJI KONKURSU
„LASY W OBIEKTYWACH LEŚNIKÓW”
Imię i nazwisko ……………………………………………….......................................
Miejsce pracy i stanowisko …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ………………………………….................................................
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Telefon ……………………………………………………………………………………..
E-mail ………………………………………………………………………………………..
Nr konta ……………………………………………………………………………………..
Nadesłane prace: ……………szt. na ………. szt. nośników …………
wraz z opisem*
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, w pełni akceptuję jego treść
i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
…………………………………
Data
………………………………..
Podpis
Wskazówki dotyczące skatalogowania i opisania zdjęć i filmów przesyłanych na konkurs:
1. Zdjęcia i film (pliki) należy umieścić w czterech nazwanych katalogach (kategorie).
2. W nazwie pliku należy wpisać tytuł zdjęcia lub filmu oraz nazwisko autora; jeśli są prace bez
tytułu, należy wpisać BT1..2..3 i nazwisko autora.
3. W osobnym pliku tekstowym należy załączyć dodatkowe informacje o zdjęciach i filmach wg
poniższego klucza:
 kategoria,
 nazwa pliku,
 krótki opis: co zdjęcie lub film przedstawia, ew. nazwy gatunków zwierząt i roślin,
 data i miejsce wykonania.

Podobne dokumenty