13 - PWSZ Konin

Transkrypt

13 - PWSZ Konin
Zał nr 13 do zarządz. nr 41/2012 Rektora PWSZ w Koninie
Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63-249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
ANKIETA
dla słuchacza/absolwenta studiów podyplomowych
Niniejsza ankieta służy poznaniu opinii słuchaczy/absolwentów na temat studiów podyplomowych.
Pani/Pana uwagi i sugestie pozwolą na doskonalenie jakości kształcenia na studiach podyplomowych oraz
lepsze powiązanie programów kształcenia z oczekiwaniami przyszłych słuchaczy.
Wybrane odpowiedzi proszę podkreślić lub zaznaczyć kółkiem.
Studia podyplomowe: ……………………………………….………………………………………………………………………………………….
Lp.
1.
Pytanie
Jak ocenia Pani/Pan program studiów?
Odpowiedź
1. Zbyt obszerny
2. Odpowiedni
3. Zbyt elementarny
Przygotowanie merytoryczne:
1
2
3
4
5
6
4
5
6
4
5
6
Sposób prowadzenia zajęć:
1
2.
Jak ocenia Pani/Pan wykładowców
prowadzących zajęcia? (w skali od 1 –
bardzo nisko do 6 – bardzo wysoko)
2
3
Dodatkowe uwagi:
Sale wykładowe:
3.
Jak ocenia Pani/Pan organizację studiów?
1
2
3
(w skali od 1 – bardzo słaba do 6 – bardzo
dobra)
Obsługa administracyjna:
1
2
3
4
5
6
4.
W jakim stopniu wiedza, umiejętności
i kompetencje społeczne uzyskane
w trakcie studiów podyplomowych będą
przydatne w Pani/Pana pracy zawodowej?
(w skali od 1 – będą zupełnie nieprzydatne
do 6 – będą bardzo przydatne)
1
2
3
4
5
6
5.
W jakim stopniu studia spełniły Pani/Pana
oczekiwania? (w skali od 1 – nie spełniły
do 6 – przerosły oczekiwania)
1
2
3
4
5
6
6.
Jak ogólnie ocenia Pani/Pan studia?
(w skali od 1 – bardzo nisko do 6 – bardzo
wysoko)
1
2
3
4
5
6
1/2
7.
Ile czasu poświęciła/poświęcił Pani/Pan na
samodzielne kształcenie na studiach
podyplomowych (przygotowanie do zajęć,
zaliczeń i egzaminów itp.), a więc nie
licząc godzin zajęć dydaktycznych?
8.
O jakie zagadnienia należałoby, Pani/Pana
zdaniem, poszerzyć program studiów?
9.
O jakie zagadnienia należałoby, Pani/Pana
zdaniem, skrócić program studiów?
10.
Inne uwagi
11.
Jakie studia podyplomowe
chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć
w ciągu najbliższych 2-3 lat?
…………….……. godzin
Dziękujemy za wypełnienie ankiety i jednocześnie zachęcamy do ponownego
skorzystania z oferty studiów podyplomowych PWSZ w Koninie!
2/2