NIE WYRAŻAM ZGODY na udział mojej córki/mojego syna

Transkrypt

NIE WYRAŻAM ZGODY na udział mojej córki/mojego syna
Warszawa, dnia …………………………...
NIE WYRAŻAM ZGODY na udział mojej córki/mojego syna
…………………………………………………………………………………………………….............................................
w atrakcji wodnej związanej z pływaniem w motorówce, jako pasażer oraz pływania na
bananie lub pontonie za motorówką, w trakcie trwania obozu sportowo – rekreacyjnego
(09-20.07.2016) w ośrodku "Gwarek" w Pięknej Górze.
.........………………………………………
podpis rodzica / opiekuna prawnego

Podobne dokumenty