Wychowanie do życia w rodzinie

Transkrypt

Wychowanie do życia w rodzinie
Grodzisko ………………..
DEKLARACJA
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Wyrażam/ nie wyrażam zgody na to, aby moje dziecko …………………………
ur. ……………….. w …………………………….. uczęszczało na zajęcia
wychowania do życia w rodzinie.
………………………..
imię i nazwisko
Grodzisko ………………..

Podobne dokumenty