Info z otwarcia, itd__Sól_xlsm - Kom-Lub

Transkrypt

Info z otwarcia, itd__Sól_xlsm - Kom-Lub
numer sprawy: KL-271-03-16
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT
Dot.: Przetargu nieograniczonego pn. "DOSTAWA MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI DRÓG W
LUBONIU" ogłoszonego w BZP nr 330572-2016 w dniu 25.10.2016.
1. KOM-LUB Sp. z o.o.
informuje, że:
A). W dniu 03.11.2016r. o godz. 10:00, odbyło się jawne otwarcie złożonych ofert.
B). Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia
zamierza przeznaczyć kwotę: 175.000,00 PLN (brutto).
C). Zbiorcze zestawienie otwartych ofert:
Lp.
1
2
3
4
Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców
DS Sp. z o.o.
ul. Szewska 61-62/1b2, 50-139 Wrocław
(adres korespondencyjny: ul. Wrocławska 86; 55HALIT Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 1, 59-100 Polkowice
Kopalnia Soli "Kłodawa" Spółka Akcyjna
Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa
K+S POLSKA Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań
Warunki
płatności
/m-ce/
usługi/roboty
Termin
realizacji
dostaw
częściowych
/w godzinach/
/……./
179 599,68
-
48
-
202 913,10
-
48
-
170 965,08
-
48
-
184 780,44
-
48
-
Cena ofertowa
brutto
Okres
gwarancji
/brutto w PLN/
2016-11-03
/data/
/Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona/