program Uniwersytetu Łódzkiego

Transkrypt

program Uniwersytetu Łódzkiego
Szanowni Państwo,
6 i 7 września 2016 już po raz dziesiąty odbędzie się
Łódzki Salon Maturzystów PERSPEKTYWY.
W tym roku Uniwersytet Łódzki postanowił urozmaicić dwa dni
targowe dodatkowymi przedsięwzięciami odbywającymi się na
Wydziałach. Uczniowie Państwa szkoły będą mieli możliwość wzięcia
udziału w pasjonujących zajęciach i odwiedzenia budynków naszej
uczelni.
Zapraszamy serdecznie nauczycieli i uczniów do odwiedzenia
naszych wydziałów.
Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona!
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
(ul. Pomorska 149/153)
6.09.2016
Wykłady i pokazy:
Godz. 9:15-10:00 wykład pt. „Czy Bóg gra w kości?”
Godz. 10:15-11:00 wykład pt. „Tajemnice nadprzewodnictwa”
Godz. 11:15-12:00 pokazy pt. „Elektryczność i magnetyzm wokół nas”
Zwiedzanie pracowni:
W godz. 12:00-14:00 dostępne dla zwiedzających będą następujące pracownie:
Pracownia Dozymetrii, Pracownia Jądrowa, Pracownia Mikroprocesorowa,
Pracownia Cisco + Pracownia Systemów Mobilnych,
Pracownia mikroskopu STM/AFM.
Czas zwiedzania jednej pracowni: ok. 20 minut. Wielkość grup: ok. 10-15 osób.
Zajęcia laboratoryjne:
(W godzinach 12:00 – 14:00, Czas zajęć: ok. 40 minut. Grupy: 10 osób)
„Zabawa z oscyloskopem” w I Pracowni Fizycznej.
Dodatkowe informacje i zapisy: [email protected]
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
(ul. Kopcińskiego 8/12)
„Symulacja rozprawy przed wojewódzkim sądem administracyjnym”
6.09.2016 godz. 13.00
Miejsce: WPiA, ul. Kopcińskiego 8/12, sala sądowa 3.64 - beczka B, piętro III
Dodatkowe informacje i zapisy: [email protected]
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
(ul. Matejki 22/26)
Warsztat: 07.09.2016, „Planowanie kariery zawodowej – przyjemność czy konieczność?”
godz. 10.00 – 11.30 lub 12.00 – 13.30
Gra terenowa: 06.09.2016, „Poznaj Wydział Zarządzania”, start godz. 11.00
Dodatkowe informacje i zapisy: [email protected]
WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
(ul. Pomorska 46/48)
Zajęcia: „Ucz się szybciej i skuteczniej?” termin do ustalenia indywidualnie
Dodatkowe informacje i zapisy: [email protected]
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
(ul. Pomorska 171/173)
Zwiedzanie Wydziału Filologicznego z prof. Agnieszką Kobrzycką, 6 i 7. 09.2016,
w godzinach 11:00 – 14:00 (dokładny termin do indywidualnego ustalenia)
Dodatkowe informacje i zapisy: [email protected]
WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
(ul. Narutowicza 88)
Zwiedzanie Wydziału Nauk Geograficznych
(dokładny termin do indywidualnego ustalenia)
Dodatkowe informacje i zapisy: [email protected]
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY
(ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5)
Zajęcia: „O kibicach i zawodnikach, historii i polityce. Jak socjologowie badają
świat sportu” (termin do ustalenia indywidualnie)
Dodatkowe informacje i zapisy: [email protected]