budowanie relacji z klientami

Transkrypt

budowanie relacji z klientami
BUDOWANIE RELACJI
Z KLIENTAMI
SZKOLENIE OTWARTE
Otawa Group
Jeśli posiadasz liczną sieć kontaktów biznesowych i nie chcesz
budować relacji z Klientami, nie czytaj dalej tej oferty.
Przygotowaliśmy szkolenie dla osób, które chcą nauczyć się
zdobywać nowych Klientów i prowadzić spotkania biznesowe
oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
CELE SZKOLENIA:
poznanie własnych silnych i słabych stron w budowaniu relacji z Klientami
poznanie motywów działania Klientów
przećwiczenie technik budowania relacji z Klientami poprzez:
panowanie nad przebiegiem rozmowy z Klientem
postępowanie zgodnie z „cyklem zaufania”
proszenie o kontakty do osób poleconych
zastosowanie technik zwiększania dynamiki relacji z Klientami
przećwiczenie
zasad
prowadzenia
spotkań
zakończonych
budowaniem
pozytywnych relacji z Klientami
OTAWA GROUP sp.j.
ul. 3-go Maja 22/6, 40-096 Katowice, tel. 032 253 67 14, fax. 032 253 67 15, [email protected],
www.otawagroup.pl, KRS 0000300580, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
1
PROGRAM SZKOLENIA
W jaki sposób buduję relacje
•
Kim jestem w relacjach z Klientami, współpracownikami, znajomymi
•
Jakie są moje silne i słabe strony w budowaniu i podtrzymywaniu relacji
•
W jaki sposób angaŜuję się w budowanie relacji z Klientem
•
najczęściej poruszane tematy
•
o co nigdy nie pytam
•
o czym chciałbym rozmawiać ze sprzedawcą/doradcą, gdybym był Klientem
•
Jak moja reakcja na zachowania Klienta wpływa na budowanie relacji
•
W jaki sposób postrzegam Klienta
•
Plusy i minusy bycia zaangaŜowanym w budowanie relacji z Klientem
Jak zdobyć zaufanie Klienta
•
Po co zdobywać zaufanie Klienta
•
Co zrobić, Ŝeby Klient nam zaufał:
•
•
wartość dodana – czym wyróŜniam się spośród innych sprzedawców/doradców
•
okazywanie Klientowi własnej motywacji do zawarcia transakcji
•
rola kompetencji sprzedawcy/doradcy
•
okazywanie szacunku
Cykl zaufania:
•
wspólne zainteresowania, wzajemne zrozumienie, wspólne oczekiwania,
przewidywalność, zdobyte zaufanie
Budowanie i podtrzymywanie relacji z Klientem
•
•
•
Budowanie zaangaŜowania i odkrywanie potrzeb Klienta
•
sondowanie wiodących motywacji Klienta
•
typy pytań – w jaki sposób pytać o sprawy zawodowe i prywatne
•
techniki podtrzymywania i rozszerzania wypowiedzi Klienta
Zwiększanie dynamiki relacji z Klientem
•
jakich argumentów uŜyć, aby spotkać się z Klientem
•
pomysły na kontakt telefoniczny
•
narzędzia budowania lojalności Klienta
Sposoby na rozmowę z Klientem
•
nawiązywanie kontaktu – powitanie, przedstawienie się
•
tematy, na które warto rozmawiać
•
czego nie robić w relacji z Klientem
•
„magiczne” słowa
•
10 zasad rozmowy z Klientem
•
elementy etykiety biznesu
OTAWA GROUP sp.j.
ul. 3-go Maja 22/6, 40-096 Katowice, tel. 032 253 67 14, fax. 032 253 67 15, [email protected],
www.otawagroup.pl, KRS 0000300580, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
2
STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:
Zajęcia warsztatowe - case study, burza mózgów, ćwiczenia zespołowe, ćwiczenia
indywidualne, mini-wykład z prezentacją, wymiana doświadczeń.
TRENER - TOMASZ OTAWA
-
-
-
-
Magister socjologii, absolwent studiów podyplomowych - Marketing i Zarządzanie na
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, współwłaściciel firmy szkoleniowej OTAWA
Group;
wykładowca WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy
w Chorzowie;
manager badań Double Agent w SMG/KRC A Millward Brown Company w Warszawie
odpowiedzialny za badania i szkolenia rynku motoryzacyjnego. Jako współautor
programu DA specjalizuje się w efektywnym wdraŜaniu uzyskanych wyników badań w
procedurach związanych z poprawą poziomu jakości obsługi klienta;
od ponad 12 lat prowadzi warsztaty i treningi z zakresu technik sprzedaŜy,
komunikacji interpersonalnej i technik wywierania wpływu; w szczególności dla
pracowników i managerów branŜ: motoryzacyjnej i finansowej;
autor i współautor podręczników z zakresu sprzedaŜy i obsługi klienta;
prywatnie - pasjonat rajdów samochodowych i dobrej kuchni.
MIEJSCE SZKOLENIA:
TERMIN:
CZAS TRWANIA:
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ GRUPY:
CENA:
KATOWICE
25-26 maja
9:00 – 17:00
10 osób
1400 zł
Cena obejmuje:
-
materiały szkoleniowe
-
DYPLOM ukończenia szkolenia
-
przerwy kawowe i lunch w restauracji
-
konsultacje e-mailowe w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia.
Więcej informacji na temat szkolenia udzieli Państwu BoŜena Bukal
•
tel. (032) 253 67 14
•
e-mail: [email protected]
OTAWA GROUP sp.j.
ul. 3-go Maja 22/6, 40-096 Katowice, tel. 032 253 67 14, fax. 032 253 67 15, [email protected],
www.otawagroup.pl, KRS 0000300580, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
3