Udział PSP Nr 6 w projekcie „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy

Transkrypt

Udział PSP Nr 6 w projekcie „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy
Udział Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w projekcie „Złap wiatr w pomorskie żagle
wiedzy”, Pomorskie – dobry kurs na edukację, kształtowanie kompetencji kluczowych
uczniów w regionie poprzez edukację morską.
Lider projektu:
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Partnerzy:
Fundacja Navigare Mateusza Kusznierewicza
Cel projektu edukacji morskiej:
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów województwa pomorskiego poprzez
realizację programów rozwojowych kształtujących kompetencje kluczowe w obszarze
regionalnej edukacji morskiej.
Ścieżka edukacji morskiej dla uczniów klas piątych obejmuje:
1. zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu w obszarze edukacji morskiej
2. warsztaty edukacyjne
3. zajęcia pedagogiczno-psychologiczne oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego
4. praktyczne zajęcia żeglarskie
5. obozy żeglarskie
6. edukacyjno-żeglarskie pikniki naukowe
Do projektu z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nasza szkoła
przystąpiła we wrześniu 2012 r. Pani mgr Izabela Jedwabska nauczyciel przyrody
podjęła się realizacji i opieki nad uczniami w czasie projektu.
Bierze w nim udział 22 uczniów z klas piątych. Realizują oni punkt 1, czyli zajęcia
prowadzone metodą projektu w obszarze edukacji morskiej. Uczniowie podzieleni zostali na
trzy grupy po 7 osób.
Każda grupa realizuje inne zadanie metodą projektu w czasie 8 dwugodzinnych zajęć.
Wszystkie zajęcia zamkną się w terminie do 15 maja 2013 r.
Na zakończenie grupy zaprezentują efekty swoich działań w wybranej przez siebie formie.
Zadania:
 I grupa wykona jacht marzeń, a w trakcie zajęć dodatkowo zapozna się z historią
żeglarstwa w Polsce, z rodzajami żaglowców, rodzajami żagli oraz ich
zastosowaniem, pozna również podstawowe węzły stosowane w żeglarstwie.
 II grupa opracuje grę planszową o Morzu Bałtyckim. Na zajęciach poznają
charakterystykę Bałtyku, faunę i florę morza, kraje nadbałtyckie oraz pobrzeża
południowobałtyckie.
 III grupa natomiast zajmować się będzie etykietą żeglarską, zwyczajami i tradycjami
żeglarskimi. Uczniowie trzeciej grupy przygotują przedstawienie, na którym
zaprezentują chrzest morski i wykonają piosenki szantowe.
W trakcie zajęć uczniowie będą zdobywać umiejętności kluczowe, a całość zostanie
zwieńczona uroczystą prezentacją na forum szkoły, która odbędzie się 13 maja 2013 r.
Informacje sporządziła: mgr Izabela Jedwabska