Stowarzyszenia Grupa Morska – Cała Naprzód działa dla

Transkrypt

Stowarzyszenia Grupa Morska – Cała Naprzód działa dla
Stowarzyszenia Grupa Morska – Cała Naprzód działa dla stworzenia w Świnoujściu
warunków rozwoju gospodarki morskiej, turystycznej, działalności uzdrowiskowej oraz
promocji miasta i przedsiębiorstw gospodarki morskiej miasta poprzez realizację takich
zadań jak:
1. wspieranie i reprezentowanie interesów świnoujskiego portu, przedsiębiorstw
gospodarki morskiej, turystyki i działalności uzdrowiskowej,
2. kreowanie wspólnej działalności gospodarczej związanej z gospodarką morską,
turystyczną, uzdrowiskową przy wykorzystaniu walorów morskiego położenia
miasta,
3. monitorowanie problemów i ograniczeń na jakie napotykają porty
i przedsiębiorstwa gospodarki morskiej w Świnoujściu oraz w rejonie Bałtyku,
4. wspomaganie współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami krajowymi
i zagranicznymi,
5. przyczynianie się do realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska naturalnego
i krajobrazu.
Dorota Mikulska – Prezes Zarządu

Podobne dokumenty