Stypendia Legitymacje studenckie

Transkrypt

Stypendia Legitymacje studenckie
Stypendia
Wnioski o stypendia należy składać w dniach
10 - 31 października br.
Regulamin przyznawania pomocy materialnej
znajduje się na stronie internetowej www.amuz.lodz.pl
w zakładce Dla Studenta  Stypendia
Czyste druki wniosków o stypendia znajdują się
do pobrania w wersji papierowej w gablocie przy Dziale
Nauczania oraz w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Uczelni.
Legitymacje studenckie
Legitymacje dla studentów I roku studiów
(dla wszystkich specjalności) będą wydawane
w Dziale Nauczania po immatrykulacji
w dniu 13 października br. (czwartek) w godz. 11 - 14
Ważność legitymacji studentów pozostałych roczników
będzie przedłużana w Dziale Nauczania
od dnia 21 października br.