kmp poznań główne obowiązki organizatora w zakresie

Transkrypt

kmp poznań główne obowiązki organizatora w zakresie
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W POZNANIU
Źródło:
http://poznan.policja.gov.pl/w21/imprezy-masowe/obowiazki-organizatora/181608,Glowne-obowiazki-organizatora-w-zakresie
-bezpieczenstwa-podczas-organizacji-impr.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 14:32
GŁÓWNE OBOWIĄZKI ORGANIZATORA W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ORGANIZACJI IMPREZY MASOWEJ:
Główne obowiązki organizatora w zakresie bezpieczeństwa podczas organizacji imprezy masowej:
●
zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
●
ochrony porządku publicznego;
●
zabezpieczenia pod względem medycznym;
●
zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i
urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.
Organizator zapewnia:
●
spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i
przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
●
udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
●
pomoc medyczną;
●
zaplecze higieniczno-sanitarne;
●
wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
●
warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
●
sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań
ratowniczo-gaśniczych;
●
wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty