ul. Prusimska 7 60-427 Poznań tel. (+48 61) 849 86 00 fax. (+48 61

Transkrypt

ul. Prusimska 7 60-427 Poznań tel. (+48 61) 849 86 00 fax. (+48 61
OBORNIKI WLKP.
GDYNIA
ka
Obornic
Gdyń
ska
SZAMOTUŁY
Sz
am
ot
ul
sk
a
Sz
GNIEZNO
or
ka
kaka
L ech
chicic
Le
a
Serbska
wa
N ie
le
o ws k a
ąg
Sz
el
sk
ał
Pu
a l.
d
po
aa
ńńsskk
niee
ieeź
GGnni
g ło
oz n
ań
i
śc
Wa rsz aw ska
WARSZAWA
MTP
PKP
ws
go
ło
ska
uste
wo
go K
G
ma ń
zy
Kr
ka
He t
Zam
enh
ofa
un
eg o
sk a
ka
ldz
ii P
ei
go
Gr
s ki
y
a
BUK
B uk o w
ka
r ow
rad
G a r b ary
tos
a
kow
Arm
Dąb
B uko wska
ańs
og
ac k
cł tky
Błtya
Ba
go
a
a
ck
ki e
Port Lotniczy
ŁAWICA
n
Poz
i
ch
ws
ck
I
Ryn
Prusimska
b ro
ty
Le
Lu
Dą
a
yck
ks. M i es z k a
Dąbrowskiego
Lu t
Wi
a
in
aSm
zao
lskualska
tuot
m
ńsk
Gdyń ska
nic
ie
rsk
Sz
Kie
a
zna
Ob
lsk
Po
W
otu
ioro
Je z
am
ŚWIECKO
rz y w
o u s te
go
WROCŁAW
ul. Prusimska 7
60-427 Poznań
tel. (+48 61) 849 86 00
fax. (+48 61) 849 86 90
email: [email protected]
http://www.hotelblues.pl
KATOWICE

Podobne dokumenty