7 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 63 z dnia 30 lipca 2010 r

Transkrypt

7 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 63 z dnia 30 lipca 2010 r
Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 63 z dnia 30 lipca 2010 r. Rektora UŚ
Załącznik nr 4 do „Regulaminu Organizacyjnego Administracji”
I. Wykaz jednostek administracji ogólnouczelnianej
1. Gabinet Rektora
1.1. Dział Informacji i Promocji
2. Dział Spraw Obronnych i Ochrony i Kancelaria Tajna
3. Zespół Radców Prawnych
4. Inspektorat BHP i OP
5. Dział Audytu
6. Dział Kontroli Wewnętrznej
___________________________________________________________________________
7. Dział Spraw Osobowych i Socjalnych
8. Dział Rozwoju i Modernizacji Infrastruktury Uczelnianej
9. Dział Organizacyjno – Prawny
9.1 Kancelaria Ogólna
10. Biuro Projektu UPGOW
11. Biuro Projektu ZiZOZap
12. Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą
13. Dział Nauki
14. Dział Kształcenia
___________________________________________________________________________
15. Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych
16. Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów
17. Dział Informatycznych Systemów Zarządzania
18. Dział Portalu i Serwisu WWW
___________________________________________________________________________
19. Dział Rozliczeń i Usług
20. Centrum Obsługi Studenta
21. Dział Zamówień Publicznych
22. Dział Logistyki
23. Dział Gospodarki Magazynowej
24. Osiedla Akademickie i Domy Asystenta
___________________________________________________________________________
25. Dział Techniczny
26. Dział Inwentaryzacji
27. Dział Nadzoru nad Nieruchomościami
28. Sekcja Transportu
29. Dział Administracji Międzywydziałowej
30. Dział Administracyjny Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku
31. Dział Administracyjno – Gospodarczy Rektoratu
___________________________________________________________________________
32. Dział Księgowości Głównej
32.1 Sekcja Finansowo – Księgowa Funduszy Strukturalnych i Międzynarodowych
33. Dział Finansowy
34. Dział Płac
35. Dział Księgowości Majątkowej
36. Dział Budżetowania i Kontrolingu
7