Zastępca Kierownika GOPS Dział Pracy Środowiskowej Sekcja

Transkrypt

Zastępca Kierownika GOPS Dział Pracy Środowiskowej Sekcja
SCHEMAT ORGANIZACYJNY
Kierownik
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
GOPS
Zastępca
Główny
Kierownika GOPS
Księgowy
Dział Pracy
Środowiskowej
Dział
Świadczeń
Rodzinnych
Sekcja
Pracy Socjalnej
Sekcja
Usług Opiekuńćzych
Sekcja Asysty
Rodzinnej
Sekcja Świadczeń
Rodzinnych
Stanowisko d/s
Funduszu
Alimentacyjnego
Profilaktyka
Dział
Uzależnień
Finansowo-Księgowy
Stanowisko
Stanowisko
d/s profilaktyki
uzależnień
d/s kadr i płac
Stanowisko
d/s księgowości

Podobne dokumenty