Wojna w imię Boga

Transkrypt

Wojna w imię Boga
Wojna w imię Boga
Każde życie każdej wiary jest miłością Boga
Człowiek jest zobowiązany prawdą się rozliczać
Fikcją jest myśleć, że wojny światowej dzisiaj nie ma
Ona jest tylko zmieniła formę by ludzkość zabijać
Chrystus umierając na krzyżu za grzechy świata
Miał pełną świadomość przyszłości wojen i zabijania
Że w ludziach powstaną różnice i zachwiana wiara
Tak się będzie dziać do nadejścia jego królestwa
Nastają czasy fałszywych fanatycznych proroków
Które nienawiścią będą deptać wolność narodów
Przez terroryzm, zamachy i mordów odrębnej wiary
Nie będzie wiadomo gdzie na świecie z ukrycia wróg uderzy
Dzisiaj kościół chrześcijański płaci za dawne świata grzechy
Gdzie mieczem gilotynami i na stosach nawracano do wiary
Także przez wojny krzyżowe by pogaństwo nawracać
Teraz widać jak historia lubi się kołem błędnym toczyć
Ani Islam ani Chrześcijanie nic nie mają wspólnego z Bogiem
Stwórca stworzył wyborem, wiarą wolnego człowieka
A Chrystus nauczał by głosić prawdy wiary pokorą i spokojem
On szanował każdego poganina mówiąc, że każdego kocha stwórca
Bo każda wiara powstała z miłości, co w przykazaniu zabrania zabijać
Gdyby chrześcijaństwo od początku przestrzegało przykazania Boże
Kto wie czy by dzisiejszy świat nie wyrażał pokój i miłość
To wielkie zło jest obliczem szatana a zwycięstwo nad nim przyjdzie
Hieronim Borkowski

Podobne dokumenty