Ulotka informacyjna

Transkrypt

Ulotka informacyjna
Informacja o Grupowym Ubezpieczeniu
na Życie „Pakiet bezpieczeństwa”
dla Klientów Marsh Services Sp. z o.o.
Warunki obowiązują od 01.12.2016 r.
generali.pl
2 | Generali Życie T.U. S.A. – Informacja o Grupowym Ubezpieczeniu na Życie „Pakiet bezpieczeństwa”
Informacja dotycząca Grupowego Ubezpieczenia na Życie
Agent ubezpieczeniowy Marsh Services Sp. z o.o. (Marsh Services) wraz z Generali Życie Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. przygotował dla Ciebie i Twoich najbliższych Grupowe Ubezpieczenie na Życie
„Pakiet bezpieczeństwa”. Zapraszamy do zapoznania si´ z najważniejszymi informacjami dotyczącymi
ubezpieczenia.
Pełny opis ubezpieczenia znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na portalu internetowym
direct.nasze-swiadczenia.pl. W razie pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji, nasze dane kontaktowe zostały
zamieszczone na końcu ulotki.
Grupowe Ubezpieczenie Na Życie dostępne dla każdego!
Ochronę ubezpieczeniową zapewnia
Generali Życie Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. (Generali)
Spółka jest częścią Grupy Generali, jednej z największych
grup finansowo-ubezpieczeniowych, która od ponad 185 lat
jest synonimem bezpieczeństwa i niezawodności dla
milionów
ludzi
szukających
pewnych
sposobów
zabezpieczania swojej przyszłości.
W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1999 r. Stale
buduje swoja pozycję działając w trzech obszarach:
ochronie
majątku i życia Klientów indywidualnych,
zarządzaniu
oszczędnościami
emerytalnymi
oraz
ubezpieczeniach korporacyjnych.
Program Grupowego
Ubezpieczenia na Życie
oparty na czterech wariantach
Proponujemy wybór jednego z czterech pakietów, które
stworzyliśmy z myślą o Twoich potrzebach oraz sytuacji
życiowej. Szczegółowy zakres każdego z wariantów
znajduje się w tabeli zamieszczonej poniżej. Do każdego
pakietu oferujemy bogaty zakres usług assistance, na
wypadek trudnych sytuacji (zakres usług znajdziesz
w kolejnej tabeli). Niezależnie od wybranego pakietu,
pamiętaj, że ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje
24 godziny na dobę, na całym świecie, zarówno w pracy,
jak i w życiu prywatnym.
Pakiet Podstawowy (Wariant 1)
Optymalna ochrona na każdą sytuację dla Ciebie i bliskich
47,85 zł
Pakiet Rodzinny (Wariant 2)
Szeroki zakres ochrony i wysokie świadczenia
przede wszystkim w trudnych sytuacjach rodzinnych
71,00 zł
Pakiet dla Ciebie (Wariant 3)
Wysokie sumy ubezpieczenia w razie Twojej choroby lub wypadku,
abyś mógł zadbać o swój komfort i zabezpieczenie najbliższych
69,85 zł
Pakiet Minimum (Wariant 4)
Podstawowe zabezpieczenie dla osób przed 65 rokiem życia
38,50 zł
3 | Generali Życie T.U. S.A. – Informacja o Grupowym Ubezpieczeniu na Życie „Pakiet bezpieczeństwa”
Zakres Ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia (zł) (*łączna wysokość świadczenia)
Zakres
ubezpieczenia
Pakiet
Podstawowy
(Wariant 1)
Pakiet
Rodzinny
(Wariant 2)
Pakiet
dla Ciebie
(Wariant 3)
Pakiet
Minimum
(Wariant 4)
Karencja
Maksymalny wiek wstępu / przystpienia do ubezpieczenia
max. 59 lat
max. 65 lat
Śmierć Ubezpieczonego
20 000
40 000
90 000
9 000
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
30 000
20 000
50 000
16 000
*łącznie ze świadczeniem z tytułu śmierci Ubezpieczonego
50 000
60 000
140 000
25 000
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego
15 000
40 000
50 000
15 000
*łącznie ze świadczeniem z tytułu śmierci Ubezpieczonego
i śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
65 000
100 000
190 000
40 000
Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
10 000
15 000
15 000
–
*łącznie ze świadczeniem z tytułu śmierci Ubezpieczonego
30 000
55 000
105 000
9 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego
wskutek nieszczęśliwego wypadku (100%)
25 000
34 000
40 000
15 000
250
340
400
150
3 500
7 000
10 000
–
3M
800
2 000
–
–
3M
2 000
3 000
–
–
3M
6M
–
–
*świadczenie za 1% uszczerbku
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – Wariant I
Poważne zachorowanie Dziecka
Poważne zachorowanie Współmałżonka/ Partnera
6M
–
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu (za dzień hospitalizacji):
– wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
do 14 dni / od 15 do 120 dnia
–
–
78 / 35,40
110 / 49
– wskutek nieszczęśliwego wypadku do 14 dni / od 15 do 120 dnia
60 / 30
80 / 40
120 / 60
– wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 120 dnia
36 / 30
48 / 40
72 / 60
–
60
80
120
60
– dodatkowo za dzień pobytu na OIOM – max. 5 dni
60 / 30
3M
-
1 500
2 500
–
3M
Operacje chirurgiczne (maksymalna suma)
1 500
1 800
2 500
–
3M
Osierocenie dziecka
2 500
3 500
–
1 000
6M
Urodzenie Dziecka
1 000
1 400
–
–
9M
Urodzenie Dziecka martwego
2 500
3 000
–
–
9M
Śmierć Dziecka
2 200
3 500
–
1 000
6M
Śmierć Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku
2 200
3 500
–
–
*łącznie ze świadczeniem z tytułu śmierci Dziecka
4 400
7 000
–
1 000
Śmierć Współmałżonka
7 500
9 000
–
5 000
Śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku
7 500
11 000
–
5 000
15 000
20 000
–
10 000
Śmierć Rodziców
1 100
1 500
1 250
500
6M
Śmierć Teeściów
1 100
1 500
–
500
6M
Tak
Tak
Tak
Nie
–
1 000
1 500
2 000
–
–
47,85 zł
71,00 zł
69,85 zł
38,50 zł
Leczenie specjalistyczne
*łącznie ze świadczeniem z tytułu śmierci Współmałżonka
Usługi assistance (pomoc medyczna)
Zwrot kosztów leczenia wskutek nieszczęśliwego wypadku
Miesięczna składka ochronna:
Karencje 3M, 6M, 9M – odpowiednio trzy, sześć lub dziewięć miesięcy
–
6M
–
4 | Generali Życie T.U. S.A. – Informacja o Grupowym Ubezpieczeniu na Życie „Pakiet bezpieczeństwa”
Usługi assistance (pomoc medyczna)
Z assistance może korzystać Pracownik oraz jego Najbliżsi (Współmałżonek/Konkubent oraz niepełnoletnie
Dzieci zamieszkujące na stałe z Pracownikiem), kontaktując się telefonicznie z Centrum Pomocy Generali
(CPG) pod numerem +48 22 575 96 36 czynnym 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej zapewnia pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
zachorowania, zarówno w Polsce jak i za granicą.
Zakres pomocy medycznej
L.p.
Limity świadczeń*
Ubezpieczony
Współmałżonek
/Konkubent
Dziecko
Usługi realizowane w przypadku nieszczęśliwego wypadku na terenie RP
1.
Wizyta lekarza specjalisty lub organizacja i pokrycie kosztów wizyty w placówce medycznej
500 zł,
max. 4 razy w roku polisowym
Usługi realizowane w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania na terenie RP
2.
Transport medyczny:
— z miejsca zamieszkania do szpitala
— ze szpitala do szpitala
— ze szpitala do miejsca zamieszkania
2 000 zł
3.
Wizyta pielęgniarki
400 zł
4.
Dostawa leków
500 zł
5.
Organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
500 zł
6.
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
500 zł
7.
Pomoc domowa po hospitalizacji
500 zł
8.
Opieka nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną
500 zł
9.
Organizacja procesu rehabilitacji
–
Usługi realizowane w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania poza terytorium RP
10.
Wizyta lekarza specjalisty w miejscu pobytu lub organizacja wizyty u lekarza w palcówce
150 EUR
11.
Organizacja wizyty pielęgniarki
bez limitu
12.
Organizacja transportu medycznego
bez limitu
13.
Organizacja transportu medycznego powrotnego
bez limitu
14.
Organizacja transportu medycznego pomiędzy placówkami
bez limitu
15.
Przekazanie ważnych informacji rodzinie lub pracodawcy
bez limitu
Usługi realizowane w przypadku urodzenia się Dziecka
16.
Wizyta położnej
17.
Infolinia medyczna:
— informacja o ciąży
— informacje dotyczące pielęgnacji niemowląt
400 zł
bez limitu
Usługi realizowane w przypadku zajścia trudnych sytuacji losowych
18.
Wizyta psychologa
400 zł
Usługi dodatkowe
19.
Telefoniczna konsultacja z lekarzem specjalistą
bez limitu
20.
Organizacja wizyty u lekarza specjalisty
bez limitu
21.
Osoba towarzysząca przy transporcie do/z szpitala
bez limitu
22.
Infolinia medyczna
bez limitu
* limity świadczeń na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe
5 | Generali Życie T.U. S.A. – Informacja o Grupowym Ubezpieczeniu na Życie „Pakiet bezpieczeństwa”
Przystąpienie do ubezpieczenia
Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
Zapraszamy osoby od 15 do 59 roku życia do przystąpienia do
Grupowego Ubezpieczenia na życie „Pakiet bezpieczeństwa”
w ramach wariantu 1, 2 i 3. Dla osób przed 65 rokiem życia
przygotowaliśmy wariant 4.
Jak przystąpić do ubezpieczenia
1.
Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie
(odpowiemy na każde pytanie) i przygotujemy dla Ciebie
i Twoich bliskich deklaracje.
Tomasz Lesiak
tel. 22 456 42 56
[email protected]
2.
Aby zostać objętym ochroną od 1. dnia kolejnego
miesiąca, prześlij podpisany dokument w formie
elektronicznej do nas przed 18. dniem miesiąca.
Prześlij oryginał deklaracji pocztą
Prześlij oryginał dokumentu deklaracji na adres:
Marsh Services Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807, Warszawa
z dopiskiem „Pakiet bezpieczeństwa”
Aby dopełnić formalności i zostać objętym ochroną
ubezpieczeniową, prosimy o dostarczenie oryginału
deklaracji przystąpienia najpóźniej do 25. dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc objęcia ubezpieczonego
ochroną.
4.
UWAGA! WAŻNE!
Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim,
nie
możesz
przystąpić
do
ochrony
ubezpieczeniowej. Możesz do niej przystąpić
dopiero po powrocie ze zwolnienia lekarskiego.
Prześlij do nas podpisaną deklarację e-mailem
Na wskazany przez Ciebie adres e-mail prześlemy
deklarację. Wydrukuj ją, podpisz i prześlij do nas drogą
elektroniczną. Jeśli masz pytania, jesteśmy do Twojej
dyspozycji.
3.
Generali, mając na uwadze Twój komfort,
w każdym miesiącu przypomni Tobie SMSem
o dokonaniu wpłaty, dzięki czemu zachowasz
ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. Otrzymasz
SMS na numer telefonu komórkowego, który
podałeś w deklaracji.
Opłać składkę najpóźniej do 24. dnia miesiąca
poprzedzającego
miesiąc
udzielenia
ochrony
ubezpieczeniowej.
Przykład: aby przystąpić do programu od 01.12.2016 r., do
18.11.2016 r. prześlij wypełnione i podpisane dokumenty do
Marsh Services w formie elektronicznej, do 24.11.2016 r. opłać
składkę, a do 25.11.2016 r. dostarcz dokumenty w oryginale.
Warunkiem zachowania ciągłości ochrony
ubezpieczeniowej jest terminowe opłacanie
przez Ubezpieczonego miesięcznych składek.
Jeśli nie możesz podpisać się pod
oświadczeniem
o
stanie
zdrowia
lub
przekroczyłeś wiek 55 lat i/lub jesteś rencistą,
zostaniesz poproszony o wypełnienie i przesłanie
kwestionariusza medycznego oraz ewentualnie
dołączenie do niego kopii dokumentacji medycznej
lub kopii orzeczenia o przyznaniu stopnia
niepełnosprawności.
W
przypadku,
gdy
kwestionariusz zostanie rozpatrzony pozytywnie,
możesz przystąpić do ubezpieczenia.
Pełna lista zawodów / rodzajów
pracy, które nie podlegają
ubezpieczeniu:
górnik, konwojent przedmiotów wartościowych
i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń,
elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V,
kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny,
marynarz,
ratownik,
żołnierz
zawodowy,
funkcjonariusz
Straży
Miejskiej/Gminnej,
funkcjonariusz służb mundurowych (m.in. strażak,
policjant, funkcjonariusz Służby Więziennej, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego
Biura
Śledczego,
Centralnego
Biura
Antykorupcyjnego),
treser
zwierząt
niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub
cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec
zawodowy oraz wszelkie prace: na platformie
wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemia, pod
wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce
drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów,
w charakterze
pracownika
używającego
materiałów
wybuchowych
i
łatwopalnych,
pracownika
rybołówstwa
dalekomorskiego,
personelu samolotów.
6 | Generali Życie T.U. S.A. – Informacja o Grupowym Ubezpieczeniu na Życie „Pakiet bezpieczeństwa”
Sposoby zgłaszania roszczeń
o wypłatę świadczenia:
Karencje
Karencja to okres, kiedy ochrona ubezpieczeniowa
dotycząca określonego ryzyka, w danym czasie „nie działa”.
Jest to czasowe ograniczenie
odpowiedzialności
Towarzystwa w podanych sytuacjach.
Okresy karencji mające zastosowanie do poszczególnych
ryzyk zostały umieszczone w tabeli z zakresem
ubezpieczenia.
Uwaga – karencje nie występują w odniesieniu do
następstw nieszczęśliwych wypadków, a więc pełna
ochrona ubezpieczeniowa dotycząca nieszczęśliwych
wypadków działa od pierwszego dnia ubezpieczenia.
Aby
zgłosić
roszczenie,
wypełnij
formularz
zgłoszenia
roszczenia
oraz
skompletuj
dokumentację – stosowne dokumenty wraz
z instrukcją postępowania znajdziesz na stronie:
generali.pl w zakładce „Strefa Klienta” po
wybraniu produktu „Ubezpieczenia Grupowe”.
Następnie wykorzystaj jeden z poniższych sposobów:
1.
– przesyłając stosowne dokumenty w formie
skanu
– pod tym adresem mailowym możesz
zgłaszać szkody dotyczące wszystkich
ryzyk
Staż z poprzedniego ubezpieczenia
Jeśli zdecydujesz się na przystąpienie po 01.12.2016 r.
i byłeś wcześniej objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu
dowolnej grupowej umowy ubezpieczenia na życie, Generali
wliczy Twój dotychczasowy staż ubezpieczeniowy do
okresu karencji, dzięki czemu początek karencji liczony
będzie od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej
z tytułu wcześniejszej umowy. Warunkiem zaliczenia stażu
ubezpieczeniowego jest zakończenie dotychczasowej
umowy grupowego ubezpieczenia na życie oraz przerwa
pomiędzy zakończeniem ochrony a datą przystąpienia do
ubezpieczenia Generali „Pakiet bezpieczeństwa”, która nie
może być dłuższa niż 31 dni. Jeśli Twój nowy zakres
ochrony w Generali będzie szerszy, czyli będziesz posiadać
nowe ryzyka lub wyższe sumy ubezpieczenia w porównaniu
do poprzedniego zakresu ochrony, wtedy zastosujemy
karencje na nowe ryzyka lub nadwyżki sum ubezpieczenia.
Przykład: Pracownik posiadał ochronę w ramach umowy
grupowej u Pracodawcy od 01.06.2016 r. do 31.11.2016 r.
Ochrona obejmowała m.in. klauzulę urodzenia dziecka.
Pracownik przystępuje do ochrony Generali „Pakiet
bezpieczeństwa” od 01.12.2016 r. i również posiada klauzul
z tytułu urodzenia dziecka z taką samą wysokością sumy
ubezpieczenia. Jego okres karencji z tytułu klauzuli
urodzenia dziecka będzie wynosił jedynie 3 miesiące, gdyż
w ramach poprzedniej umowy Generali zaliczyło 6 miesięcy
stażu.
2.
mailowo na adres: [email protected]
– (dotyczy
wyłącznie
ryzyk:
śmierci
rodzica/teścia, urodzenia się dziecka) –
przesyłając stosowne dokumenty w formie
skanu
3.
za pośrednictwem aplikacji mobilnej Generali
– (aplikacja dostępna na telefony i tablety
z systemem Android oraz iOS) poprzez
prosty
formularz
aplikacja
pozwala
przesłać wszystkie niezbędne dane do
zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci
rodzica/teścia, urodzenia się dziecka
Dla telefonów z iOS
4.
Dla telefonów z Android
korespondencyjnie
– przesyłając stosowne dokumenty na adres:
Generali Życie T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Zmiana zakresu ubezpieczenia
Zmiana dotychczasowego zakresu w ramach
posiadanych wariantów jest możliwa w rocznicę
ubezpieczenia (październik) z karencjami na nowe
ryzyka
oraz
nadwyżki
sum
ubezpieczenia
w odniesieniu do zakresu oraz sum ubezpieczenia
sprzed zmiany.
mailowo na adres: [email protected]
5.
osobiście w Oddziale Generali
7 | Generali Życie T.U. S.A. – Informacja o Grupowym Ubezpieczeniu na Życie „Pakiet bezpieczeństwa”
Konto Klienta Generali
Zakończenie ochrony
ubezpieczeniowej
Generali udostępnia uczestnikom programu nowoczesny
i kompleksowy serwis informacyjno-transakcyjny Konto
Klienta, który umożliwia dostęp online do grupowego
ubezpieczenia
na
życie.
Do
korzystania
z funkcjonalności Konta Klienta wystarczy znajomość
numeru certyfikatu, dzięki któremu można zarejestrować
się w systemie na stronie konto.generali.pl
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się po zaistnieniu
niżej wymienionych okoliczności:
Konto Klienta pozwala na szybki i łatwy dostęp do
informacji o umowie ubezpieczenia:
—
zakres ochrony,
—
wydruk potwierdzenia warunków ochrony
(certyfikat),
—
dokonanie zmiany Uposażonych,
—
zmiana danych teleadresowych.
—
w dniu rocznicy polisy przypadającej
ukończeniu przez Ubezpieczonego 69 lat,
—
rezygnacji z ubezpieczenia (złożenia na piśmie
i otrzymania jej przez Towarzystwo),
—
śmierci Ubezpieczonego,
—
w przypadku, gdy składka nie została opłacona w
drugim, dodatkowym terminie wskazanym przez
Towarzystwo.
po
Ponadto, odpowiedzialność Generali z tytułu klauzul:
śmierci Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub
udaru
mózgu,
poważnego
zachorowania
Ubezpieczonego
i
Współmałżonka,
operacji
chirurgicznych, pobytu w szpitalu, usług assistance
i leczenia specjalistycznego, kończy się w dniu
najbliższej rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu
przez Ubezpieczonego 65 lat.
8 | Generali Życie T.U. S.A. – Informacja o Grupowym Ubezpieczeniu na Życie „Pakiet bezpieczeństwa”
na zdrowiu Generali wypłaci
świadczenie
w wysokości 1% sumy ubezpieczenia
aktualnej w dniu nieszczęśliwego wypadku za 1%
trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Zakres ochrony
– ważniejsze definicje

Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe
zdarzenie, wywołane gwałtownie i nagle
działającą przyczyną zewnętrzną, niezależne
od woli Ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy
wypadek nie uważa się zawału serca lub udaru
mózgu, a także innych chorób i stanów
chorobowych, nawet tych, które wystąpiły nagle.

Śmierć
Ubezpieczonego
wskutek
nieszczęśliwego wypadku – prawo do
świadczenia przysługuje, jeżeli łącznie spełnione
zostały następujące warunki: nieszczęśliwy
wypadek nastąpił w okresie udzielania ochrony;
śmierć
Ubezpieczonego
spowodowana
nieszczęśliwym wypadkiem nastąpiła przed
upływem 180 dni od daty zajścia tego wypadku;
z medycznego punktu widzenia istnieje związek
przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym
wypadkiem a śmiercią Ubezpieczonego.

Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy
wypadek, w którym to zdarzeniu Ubezpieczony
uczestniczył jako pieszy lub kierowca, lub pasażer
środka lokomocji i w którym uległ wypadkowi
w związku z ruchem drogowym, wodnym lub
powietrznym, a także w związku z ruchem
pojazdu szynowego.

Poważne
zachorowanie
Ubezpieczonego
(30 jednostek chorobowych) – polega na
zobowiązaniu
Generali
do
wypłaty
świadczenia w przypadku zdiagnozowania
u
osoby
ubezpieczonej
w
okresie
ubezpieczenia, po raz pierwszy w życiu, jednej
z wymienionych i zdefiniowanych w warunkach
ubezpieczenia chorób lub przeprowadzenia
jednego z zabiegów:
• anemia aplastyczna,
• guz wewnątrz-czaszkowy,
• leczenie operacyjne choroby wieńcowej
(by-pass),
• niewydolność nerek,
• nowotwór złośliwy,
• oparzenia III stopnia,
• operacja aorty,
• operacja zastawek serca,
• przeszczep dużych narządów,
• udar mózgu,
• utrata wzroku,
• zakażenie wirusem HIV,
• zawał serca,


Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu – pobyt
w szpitalu na zlecenie lekarza, w celu
leczenia, trwający nieprzerwanie co najmniej
1 dzień (w przypadku pobytu spowodowanego
nieszczęśliwym wypadkiem) lub co najmniej
3 kolejne dni (w przypadku choroby), służący
zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.
Okres pobytu w szpitalu liczony jest od daty
przyjęcia do szpitala do daty jego wypisania ze
szpitala. Towarzystwo wypłaci świadczenie
maksymalnie za 120 dni hospitalizacji w ciągu
roku polisowego. Towarzystwo nie wypłaci
świadczenia,
jeśli
pobyt
Ubezpieczonego
w szpitalu był spowodowany usuwaniem ciąży,
połogiem lub porodem, poza przypadkami, gdy
zdiagnozowano komplikacje połogu bądź
poród
o
przebiegu
patologicznym
stanowiące
zagrożenie
dla
życia
Ubezpieczonego.
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek
nieszczęśliwego
wypadku
– trwałe,
nierokujące poprawy uszkodzenie danego
organu, narządu lub układu, polegające na
fizycznej utracie tego organu, narządu lub
układu lub upośledzeniu jego funkcji.
W przypadku wystąpienia trwałegouszczerbku
• przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby,
• choroba Creutzfelda- Jakoba,
• utrata kończyn,
• gruźlica,
• paraliż,
• śpiączka,
• utrata słuchu,
• zapalenie mózgu,
• bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
• ostra niewydolność wątroby,
• zaawansowany stan otępienny (w tym choroba
Alzheimera),
• przewlekła niewydolność oddechowa,
• neuroborelioza,
• utrata mowy,
• sepsa,
• stwardnienie rozsiane,
• choroba Crohna.
9 | Generali Życie T.U. S.A. – Informacja o Grupowym Ubezpieczeniu na Życie „Pakiet bezpieczeństwa”

Poważne zachorowanie Dziecka
(10 jednostek chorobowych):

Uposażony – Ubezpieczony może wskazać
osobę/y uprawnioną/e do otrzymania świadczenia
na wypadek swojej śmierci. Jeżeli osoby takie nie
zostaną wskazane, świadczenie z tytułu śmierci
Ubezpieczonego
będzie
stanowiło
masę
spadkową
i
będzie
przysługiwało
jego
spadkobiercom
w
kolejności
określonej
w przepisach o dziedziczeniu ustawowym.
Ubezpieczony może w każdym czasie dokonać
zmiany
osób
uposażonych
za
pomocą
indywidualnego serwisu internetowego Konto
Klienta.

Ryzyka rodzinne (śmierć współmałżonka,
śmierć dziecka, osierocenie dziecka, śmierć
rodzica lub teścia, urodzenie dziecka) –
Generali wypłaca świadczenia w kwotach
podanych w tabelach za zajście każdego z tych
zdarzeń. W przypadku urodzenia dziecka,
Towarzystwo wypłaca świadczenie również za
urodzenie martwego noworodka (pod warunkiem,
że poród odbył się po upływie 22 tygodnia ciąży).
Towarzystwo wypłaci świadczenie również
w przypadku przysposobienia dziecka, o ile
przysposobienie dziecka miało miejsce w trakcie
trwania umowy ubezpieczenia i po okresie
karencji.
• cukrzyca,
• dystrofia mięśniowa,
• guzy śródczaszkowe,
• niewydolność nerek,
• niewydolność wątroby,
• nowotwór złośliwy,
• poważne oparzenia,
• śpiączka,
• zakażenie wirusem HIV,
• zapalenie mózgu.

Operacje chirurgiczne – klauzula ta zakłada
wypłat´ świadczenia z tytułu wykonania
u Ubezpieczonego operacji
chirurgicznej
określonej w katalogu operacji (ok. 440 pozycji).
Operacje chirurgiczne zostały podzielone na
5 kategorii, od których zależy wysokość
wypłacanego świadczenia stanowiącego procent
sumy ubezpieczenia (od 20% do 100% sumy
ubezpieczenia w zależności od kategorii).

Leczenie
Specjalistyczne
–
zakres
odpowiedzialności obejmuje prowadzenie leczenia
specjalistycznego
Ubezpieczonego,
które
rozpoczęło się i miało miejsce w okresie
odpowiedzialności towarzystwa oraz dotyczyło:
• chemioterapii albo radioterapii,
• terapii interferonowej,
• wszczepienia kardiowertera / defibrylatora,
• wszczepienia rozrusznika serca,
• ablacji.

Koszty leczenia powypadkowego (zwrot
kosztów) – ubezpieczyciel refunduje wszystkie
ważne
i niezbędne koszty leczenia, które
wystąpiły wskutek nieszczęśliwego wypadku na
terenie Polski, w okresie maksymalnie 2 lat od
daty wypadku. Ubezpieczyciel pokrywa wszystkie
koszty leczenia, które nie były objęte
ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.
Refundacja obejmuje koszty leczenia powstałe
z tytułu m.in. zabiegów ambulatoryjnych
i laboratoryjnych, operacji chirurgicznych, pobytu w
centrum medycznym / szpitalu, zakup leków,
materiałów
opatrunkowych
i
prywatnego
pogotowia ratunkowego. Ubezpieczony jest
zobowiązany do przekazania oryginalnych
rachunków do ubezpieczyciela.
10 | Generali Życie T.U. S.A. – Informacja o Grupowym Ubezpieczeniu na Życie „Pakiet bezpieczeństwa”
Informacje kontaktowe
Zapraszamy do kontaktu z Marsh Services Sp. z o.o.
Odpowiemy na każde pytanie i pomożemy
przy dopełnieniu formalności:
Marsh Services Sp. z o.o. Marsh Services
Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
z dopiskiem – „Pakiet bezpieczeństwa”
Tomasz Lesiak
tel. 22 456 42 56
[email protected]
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej
www.direct.nasze-swiadczenia.pl
11 | Generali Życie T.U. S.A. – Informacja o Grupowym Ubezpieczeniu na Życie „Pakiet bezpieczeństwa”
Niniejszy
materiał
ma
charakter
wyłącznie reklamowy
i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki
ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nimi związane, jak równie˝
informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
oraz zasady działania produktu określone są w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Certum Max Nr 5/2012 przyjętych Uchwałą
Zarządu Towarzystwa nr GL/1/1/12/2012 z dnia 20 grudnia 2012
roku, przekazywanych Klientowi przed zawarciem lub
przystąpieniem do umowy ubezpieczenia, które dostępne są
także w siedzibie Marsh Services Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98,
00-807 Warszawa i w siedzibie Generali Życie TU S.A., ul. Postępu
15B, 02-676 Warszawa.
Marsh Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-807,
Al. Jerozolimskie 98, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000042336, działa jako agent ubezpieczeniowy towarzystw
ubezpieczeniowych.
Generali Życie T.U. S.A.
ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa
T 913 913 913
generali.pl