kemica - AWA

Transkrypt

kemica - AWA
KEMICA
SOUPLETHANE
100 % żywica poliuretanowa
bez rozpuszczalników, elastyczna
stosowana na zimno w postaci płynnej
silnie przyczepny do podłoża
przy problemach z wodoszczelnością, korozją, zużyciem, uszkodzeniami
-----------------------------------------------------------------------------------------



c h a r a k t e r y s t y k a ------------------------------------------------------------------------------------------
bardzo silnie przyczepna na powierzchniach:
betonowych, cementowych, metalowych, drewnianych, bitumicznych, asfaltowych, izolacyjnych
SOUPLETHANE wyróżnia się silnym wiązaniem z różnego  Odporność na temperatury w zakresie od minus 50OC do
rodzaju podłożem przy zachowaniu elastyczności powłoki.
plus 120 OC.
Takie właściwości pozwalają zastosować SOUPLETHANE  SOUPLETHANE może być używany dla powierzchni z
bez uszkodzeń dla powierzchni pękających; żywica
kontaktem z żywnością.
mostkuje pęknięcia do 2 mm szerokości.
 SOUPLETHANE może być malowany.
Bardzo dobre właściwości mechaniczne dają odporność  W przypadku miejscowych uszkodzeń SOUPLETHANE jest
powierzchni na ścieranie jak również inne uszkodzenia
łatwy w naprawch powierzchni.
mechaniczne.
 Odporność na warunki atmosferyczne oraz UV
B.dobre właściwości antykorozyjne
 Gwarancja szczelności 10 lat
Jakość właściwości zachowana ponad 30 lat
---------------------------------------------------------------------------------------------------
z a s t o s o w a n i e ---------------------------------------------------------------------------------------------------
przemysł
metalowe lub betonowe zbiorniki, rury, posadzki, konstrukcje,
platformy, budowle nabrzeżne ...
budownictwo
dachy, tarasy, podłogi, parkingi, baseny, zbiorniki, rynny,
balkony, loggie ....
----------------------------------------------------------------------------------- o d p o r n o ś ć c h e m i c z n a -----------------------------------------------------------------------------------
 woda  woda morska  rozcieńczone kwasy m.in.: kwas octowy 20%, kwas siarkowy 20%, kwas solny 30%, kwas azotowy 20%,
kwas fosforowy 50%, kwas mlekowy  gliceryna  glikol  tłuszcze zwierzęce  formaldehyd  soki owocowe  wino  alkohol 90% 
olej napędowy  olej mineralny  ropa  nafta  benzyna
AWA-Plast...z nami lepiej !!!
tel 58 346 47 79 kom 601 613 231
e-mail:
www.awaplast.gdansk.pl
[email protected]
KEMICA
SOUPLETHANE
posadzki przemysłowe
------------------------------------------------------------------------------------------
k o r z y ś c i ------------------------------------------------------------------------------------------
 antykorozja  odporność na rozcieńczone kwasy  wodoszczelność  odporność na niskie i wysokie
temperatury  antypoślizgowość  trudnościeralność  bezspoinowość  łatwość utrzymania w czystości 
łatwość napraw  także dla kontaktu z żywnością
------------------------------------------------------------------------------------------ z a s t o s o w a n i e ----------------------------------------------------------------------------------------- posadzki w przemyśle spożywczym: mleczarnie, browary, zakłady mięsne itp.  drogi transportowe 
posadzki w przemyśle chemicznym  posadzki w rafineriach  posadzki w szpitalach  pomieszczenia
techniczne  ciągi piesze  także ściany
-----------------------------------------------------------------------------------------Przygotowanie powierzchni:
 oczyszczenie powierzchni,
 szlif powierzchni jeżeli potrzeba,
 ew. podkład Souplethane primer
t e c h n o l o g i a -----------------------------------------------------------------------------------------Nakładanie SOUPLETHANE:
 1 do 3 kg m2 w zależności od potrzeb,
 nakładanie wałkiem lub natrysk,
,
AWA-Plast...z nami lepiej !!!
tel 58 346 47 79 kom 601 613 231
e-mail:
www.awaplast.gdansk.pl
[email protected]
KEMICA
SOUPLETHANE
Informacje techniczne
------------------------------------------------------------------------------------------ t e c h n o l o g i a -----------------------------------------------------------------------------------------Opakowania:
 hobok 20 litrów
 beczka 200 litrów
Magazynowanie:
 12 miesięcy – chronić przed wysokimi temperaturami oraz wilgocią
W przypadku pojawienia się osadu przed użyciem należy wymieszać do uzyskania postaci
homogenicznej.
Aplikacja na pow. metalowych:
Przygotowanie:  piaskowanie SA 2,5 lub czyszczenie mechaniczne - odkurzyć
SOUPLETHANE P 111 primer:
 wymieszać przed użyciem
 nakładanie przy temperaturze > 50 C
 grubość 25 mikronów
 środki ochrony: rękawice, maski etc
 podkład nakładać na czystą powierzchnię, już po 1 godz można pokryć żywicą, podkład
musi być pokryty tego samego dnia
 narzędzia : wałek, pędzel, natrysk
Nakładanie SOUPLETHANE:
 można pokryć jedną warstwą od 400 mikronów do grubości 10 mm
 nakładając na powierzchnię z podkładem temeratura powinna wynosić 3 0 C powyżej
punktu rosy
 narzędzia : wałek, pędzel
 mieszanie : A:B = 3:1
Aplikacja na pow. betonowych:
Przygotowanie:  szlif, piaskowanie, mycie wysokociśnieniowe, czyszczenie mechaniczne - osuszyć,
odkurzyć
SOUPLETHANE concrete primer:
 zastosowanie podkładu zazwyczaj nie jest konieczne – zalecane w przypadku
występowania mleczka betonowego
 nakładanie przy temperaturze > 50 C
 grubość 100 mikronów
 środki ochrony: rękawice, maski etc
 podkład nakładać na czystą powierzchnię, już po 3 godz można pokryć żywicą, podkład
musi być pokryty w ciągu 24 godz
 narzędzia : wałek, pędzel, natrysk
Nakładanie SOUPLETHANE:
 można pokryć warstwą od 300 mikronów do grubości 1,5 mm
 nakładając na powierzchnię z podkładem temperatura powinna wynosić 30 C powyżej
punktu rosy
 narzędzia : wałek, pędzel
 mieszanie : A:B = 3:1
AWA-Plast...z nami lepiej !!!
tel 58 346 47 79 kom 601 613 231
e-mail:
www.awaplast.gdansk.pl
[email protected]
KEMICA
SOUPLETHANE
Informacje techniczne
-----------------------------------------------------------------------------------------Kolor:
Gęstość:
Punkt zapłonu:
Temperatury:
aplikacji:
w użyciu:
i n f o ------------------------------------------------------------------------------------------
szary, oliwkowy, beżowy,
odporny na UV
1,3 kg/litr
Souplethane polyol 2480 C
Souplethane isocyanete 2120 C
preferowana > 00 C
w zanurzeniu do +700 C
w powietrzu do +1200 C
Przyczepność:
metal:
beton:
Czas reakcji chem:
Wydajność:
Skurcz:
Mieszanie:
Izolacja elektryczna:
> 100 kg/cm2
> 30 kg/cm2 (wytrzymałość betonu)
7 dni w temp 250 C
1 kg na 1 m2 przy grubości 0,8 mm
zero
3:1
1/10 mm oporność 1500 Volt
oporność rośnie proporcjonalnie z grubością
Odporność na rozerwanie:
180 kg/cm2
może być wzmacniany matą szklaną
Wydłużenie:
50 %
Twardość:
A95
Ognioodporność:
pokrycie żywicą Souplethane jest samogasnące i nietoksyczne
Magazynowanie:
12 miesięcy
Odkażanie:
99%
Paroprzepuszczalność:
0,0018 / cm
Żelowanie:
ok. 20 min
AWA-Plast...z nami lepiej !!!
tel 58 346 47 79 kom 601 613 231
e-mail:
www.awaplast.gdansk.pl
[email protected]
KEMICA
SOUPLETHANE
Informacje techniczne
------------------------------------------------------------------------------------------
t e c h n o l o g i a ------------------------------------------------------------------------------------------
 kiedy Souplethane nakładamy natryskiem można uzyskać grubość jednej warstwy nawet do 10 mm
(przy użyciu formuły Souplethane 6) – jest to szczególnie przydatne dla zabezpieczenia
antykorozyjnego rur;
 użycie podkładu P 111 dwukrotnie zwiększa czepność żywicy do metalowego podłoża;
 zwykłe zastosowania to grubość wartstwy 0,4 - 0,5 mm na ścianach i do 1,5 mm na posadzkach;
 zwykła grubość zabezpieczenia to 0,4 – 1,5 mm na ścianach oraz 0,4 – 3 mm na posadzkach;
 czas pomiędzy nakładaniem warstw to 3-4 godz na posadzkach i 2 godz na ścianach;
 Souplethane jest izolatorem elektrycznym, jednakże w ofercie posiadamy formułę dla odprowadzenia
ładunków elektrostatycznych do podłoża;
 po zmieszaniu komponentów A+B żywica jest w postaci płynnej do 20 minut – w praktyce oznacza to
konieczność nakładania przez ok. 10-15 minut przygotowanych 3-8 litrów mieszanki;
 po 3-4 godzinach można już chodzić po powierzchni zabezpieczonej systemem Souplethane, dla
nałożenia ew. następnej warstwy;
 po dobie można użytkować posadzkę dla ruchu pieszego, po dwóch – dla transportu kołowego;
 dla nowych wylewek betonowych, przed nakładaniem systemu Souplethane należy odczekać 28 dni;
 dla zwiększenia właściwości antypoślizgowych można mokrą powierzchnię posypać piaskiem
kwarcowym lub końcową warstwę żywicy zmieszać z piaskiem kwarcowym lub korundowym;
 dla wyrównania ubytków oraz szczelin można użyć żywicy Souplethane lub szpachli utworzonej z
żywicy i piasku;
AWA-Plast...z nami lepiej !!!
tel 58 346 47 79 kom 601 613 231
e-mail:
www.awaplast.gdansk.pl
[email protected]

Podobne dokumenty