§ 40. Do zadań PIONU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Transkrypt

§ 40. Do zadań PIONU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
§ 40. Do zadań PIONU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH – „OIN”
należy:
Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych.
Zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu.
Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o
ochronie tych informacji.
5) Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
6) Opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji.
7) Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
1)
2)
3)
4)

Podobne dokumenty