ogłoszenie rekrutacyjne - Przedszkole nr 6 w Morągu

Transkrypt

ogłoszenie rekrutacyjne - Przedszkole nr 6 w Morągu
OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
Dyrektor Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu
informuje, że zapisy na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będą
od 14 marca do 31 marca 2016 roku.
Rekrutacja obejmuje w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe
na obszarze Gminy Morąg, na 5 lub 9,5 godziny.
Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać
w sekretariacie placówki lub ze strony internetowej
www.przedszkole6morag.pl, od dnia 07.03.2016 r.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą
w sekretariacie przedszkola od 14 do 31 marca 2016r.
Jednocześnie informuję, że ze względu na przesunięcie wieku
spełniania obowiązku szkolnego, liczba miejsc w przedszkolu będzie
bardzo ograniczona.