Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu o

Transkrypt

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu o
Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na dostawę 100 szt. sokowirówek w ramach realizacji przez Powiat Słubicki
projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu
życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13
Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.
Oferta Nr 1
Redcoon Polska Sp. z o. o.
ul. Jagiellońska 21
85-097 Bydgoszcz
Cena 29 268,00 zł netto, 35 999,64 zł brutto
(Zamawiający poprawił w ofercie oczywista omyłkę rachunkową wynikającą z zaokrąglenia ceny
brutto przedmiotu zamówienia, tj. poprawił kwotę z: 36 000,00 zł na: 35 999,64 zł)
Oferta Nr 2
GOGA Grażyna Staszewska
ul. Podłużna 28
03-290 Warszawa
Cena 42 000,00 zł netto, 51 660,00 zł brutto
Oferta Nr 3
P.H."Pro-Hand" s. c.
ul. Wieczorka 2a/107
41-200 Sosnowiec
Cena 29 800,00 zł netto, 36 654,00 zł brutto
Oferta Nr 4
Biuro Inżynieryjne ”DOT”
Tomasz Dubiecki
ul. Lubomira 29 A
62-090 Mrowino
Cena 43 100,00 zł netto, 53 013,00 zł brutto
Oferta Nr 5
Domino Sp. z o. o.
ul. Połonińska 19
35-082 Rzeszów
Cena 36 400,00 zł netto, 44 772,00 zł brutto
Oferta Nr 6
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PHU „BMS” sp. j. Z. Bielecki T. Białowąs
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyn
Cena 39 800,00 zł netto, 48 954,00 zł brutto
Ponadto zaproszono do złożenia ofert następujących wykonawców:
Media Expert z siedzibą ul. Kościuszki 23, 69-100 Słubice oraz
Wojciech Szmydt "SOLIDNA FIRMA" z siedzibą: ul. Św. Jana 19 88-170 Pakość,
którzy nie złożyli ofert.
W związku z powyższym wybiera się ofertę Nr 1 złożoną przez Redcoon Polska
Sp. z o. o. z uwagi na najniższą cenę która była jedynym kryterium oceny ofert.
„Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego
stylu życia w powiecie słubickim. Program Operacyjny
PL13:Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.”