Stacyjna skoczność z piłką lekarską.

Transkrypt

Stacyjna skoczność z piłką lekarską.
Stacyjna skoczność z piłką lekarską.
Kategoria: Motoryka / skoczność
Wiek: U 16 – U 18
Cel: kształtowanie skoczności i mocy nóg,
kształtowanie siły dynamicznej z
wykorzystaniem piłek lekarskich,
doskonalenie elementów techniki
indywidualnej.
Ilość ćwiczących:
Pole ćwiczenia:
-6
-6
-6
- 13
-5
-2
-5
-6
-5
-5
Przebieg ćwiczenia:
Na ćwiczenie składa się pięć stacji wykonywanych w formie ciągłej przez trzech zawodników. Ustawienie
zawodników i rozmieszczenie przedmiotów jak na powyższym schemacie.
Stacja 1
- skip A w ustawieniu bokiem na sześciu niskich płotkach /wys. 40 cm /z dodatkową pracą RR z piłką lekarską 3 kg
/wyprost – ugięcie/, wyrzut piłki do partnera środkowego, przyjęcie i przeprowadzenie piłki podanej przez trzeciego
z ćwiczących.
Stacja 2
- przeskok obunóż przez trzy płotki lekkoatletyczne /wys. 84 cm /, zagranie piłki bez przyjęcia podanej przez
partnera środkowego ze startem za piłką; zawodnik zewnętrzny po otrzymaniu piłki przeprowadza ją na miejsce
środkowego.
Stacja 3
- przeskoki obunóż do półprzysiadu przez trzy niskie płotki z piłką lekarską 3 kg trzymaną w wyprostowanych
rękach z amortyzacją pracy nóg, odrzut piłki do partnera środkowego z przejściem do startu i odegraniem piłki
głową w wyskoku dorzuconej przez partnera zewnętrznego.
Stacja 4
- chwyt bramkarski piłki lekarskiej 3 kg z wykonaniem przeskoków jednonóż nad dwoma średnimi /wys. 68 cm /
płotkami zakończonych rzutem piłki oburącz zza głowy do środkowego partnera, dwa przeskoki z międzyskokiem
nad wysokimi płotkami /wys. 84 cm / z przejściem do wymiany podania z partnerem zewnętrznym zakończonym
prowadzeniem piłki na jego miejsce.
Stacja 5
- przeskoki obunóż z zamachową pracą RR przodem w górę z piłką lekarską 3 kg nad trzema niskimi plotkami i
jednym wysokim płotkiem, odrzut piłki lekarskiej do partnera środkowego ze startem i przyjęciem piłki na klatkę
piersiową dorzuconą od partnera zewnętrznego z odegraniem piłki z powietrza.
Wskazówki:
- czas pracy na stacji – 3 minuty,
- czas przerwy pomiędzy stacjami – I seria 30 sekund, II seria 1 minuta,
- ilość serii – dwie,
- stałe, płynne zmiany na poszczególnych stacjach; zawodnik ćwiczący na miejsce zewnętrznego, zewnętrzny na
miejsce środkowego, środkowy z piłką lekarską /oprócz stacji 2/ rozpoczyna kolejne powtórzenie,
- zwracamy uwagę na odbicia w górę ze śródstopia,
- na niskich płotkach koncentrujemy się na dynamice wykonywanych przeskoków, na średnich i wysokich na mocy
odbicia w górę.
www.footballtrening.pl