"Szkoła w ruchu"

Transkrypt

"Szkoła w ruchu"
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starym Bosewie
Konspekt lekcji wychowania fizycznego
Temat: Piłka nożna – gra dla wszystkich
Miejsce:
sala gimnastyczna
Przybory:
piłki nożne, pachołki, szarfy, obręcze gimnastyczne,
materace, ławki gimnastyczne
Czas trwania zajęć: 45 min.
Klasa:
Liczba uczestników:
Prowadzący:
Adam Heronimek
Cele zajęć:
Wiadomości: uczeń wie, jakie zmiany zachodzą w organizmie
podczas wysiłku fizycznego, zna terminologię
dotyczącą piłki nożnej
Umiejętności: uczeń doskonali umiejętności: prowadzenia piłki,
podania i strzałów różnymi częściami stopy. Rozwija
umiejętność zespołowego rozwiązywania zadań
ruchowych.
Postawy:
uczeń wzmacnia poczucie własnej wartości, pomagając
kolegom prezentujących niższy poziom umiejętności
Metody i formy: zadaniowa ścisła, zabawowa klasyczna, problemowa
Zapis podstawy programowej:
2. Trening zdrowotny. 3) demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym
wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiające utrzymywanie
prawidłowej postawy; 3. Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń: 2)
stosuje w grze: prowadzenie piłki w biegu ze zmiana kierunku ruchu,
strzał piłki do bramki; 5. Uczeń: 2) uczestniczy w sportowych
rozgrywkach klasowych w roli zawodnika stosując zasady „czystej
gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry,
podporządkowania się decyzjom sędziego, podziękowania za wspólną
grę.
Część wstępna
14 min.
Czynności organizacyjno-porządkowe – 2 min.
Zbiórka w szeregu
Przywitanie, sprawdzenie obecności
Podanie tematu zajęć i pogadanka o piłce nożnej
Rozgrzewka
ZABAWA „BEREK – STRZELEC” – 3 min.
Berek prowadzi piłkę i próbuje dotknąć innych uczniów. Jeśli mu się to
uda, następuje zmiana – dotknięty staje się berkiem.
ZABAWA „WIEWIÓRKI W DZIUPLI” – 3 min.
Uczniowie prowadzący piłki musza w odpowiednim momencie włożyć je
do leżących na ziemi obręczy gimnastycznych
ĆWICZENIA OSWAJAJĄCE Z PIŁKAMI - 6 min.
Uczniowie dobrani w pary wykonują proste ćwiczenia z piłką.
Część główna
26 min.
ZABAWA „WYŚCIG LEKTYK” – 2 min.
Zawodnicy 3 drużyn muszą jak najszybciej przenieść materac tak, aby nie
spadła z niego leżąca na nim piłka.
ĆWICZENIE „SZYBKA PIŁKA” – 2 min.
Uczniowie sprawdzają, jaki sposób gry jest najskuteczniejszy.
TOR PRZESZKÓD – 3 min.
Uczniowie starają się jak najszybciej pokonać ustawiony tor przeszkód
GRA „CELNE TRAFIENIE” – 2 min.
Zawodnicy próbują trafić piłką w środek znajdującej się w ruchu obręczy
gimnastycznej.
GRA „RACZKI” – 14 min.
Uczniowie rozgrywają mecz, poruszając się po Sali na czworakach w
podporze tyłem.
KONKURS STRZELECKI – 3 min.
Zawodnicy podzieleni na drużyny sprawdzają swoje umiejętności
strzeleckie.
Część końcowa
5 min.
ĆWICZENIA USPOKAJAJĄCE – 3 min.
Uczniowie wykazują się wiedzą n/t piłkarzy – podają ich nazwiska,
nazwy reprezentowanych klubów.
ĆWICZENIA KOREKCYJNE – 1 min.
Uczniowie chwytają szczebelki drabinek na wysokości głowy i unoszą
nogi do pozycji „krzesełka”
Czynności organizacyjno-porządkowe – 1 min.
Zbiórka
Podsumowanie realizacji zadań lekcji
Zebranie sprzętu. Pożegnanie

Podobne dokumenty