Wygra? rower - Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach

Transkrypt

Wygra? rower - Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
Wygra? rower
Autor: Waldemar Pietrzak
09.06.2011.
Krzysztof Kartowski ucze? Gimnazjum im. Rodziny Rembieli?skich w Krośniewicach zają? pierwsze
miejsce w XIX tych Europejskich Biegach M?odych Olimpijczyków w Bielicach w kategorii klas trzecich na
dystansie 1500 m. Szko?a dru?ynowo wywalczy?a szóste miejsce dzi?ki dobrej postawie pozosta?ych
uczniów: Oskara Krause , Niny Zna?skiej, Sylwi Grodeckiej, Ma?gorzaty Banasiak, Justyny Konrad,
Doroty Zwierzchowskiej i Anny Pokorskiej.
Trzecie miejsce w kategorii szkó? ponadgimnazjalnych zaj??a Dominika Grodecka uczennica Liceum w
Krośniewicach.
http://www.gimkace.info
Kreator PDF
Utworzono 8-03-2017, 19:42