umowy w telekomunikacji – jak uniknąć problemów

Transkrypt

umowy w telekomunikacji – jak uniknąć problemów
artur piechocki
kochański zięba rapala i partnerzy
umowy w telekomunikacji
– jak uniknąć problemów
plnog, warszawa, 4 marca 2014
agenda
__________________________________________________________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
wprowadzenie
zagrożenia
przygotowanie umowy
rynek detaliczny
zmiana umowy
rynek hurtowy
megaustawa
telefonia
wprowadzenie
__________________________________________________________________________________________________________
•
•
•
•
•
autoprezentacja
rynek regulowany
obowiązki cywilnoprawne
obowiązki administracyjnoprawne
uke, uokik, sądy polubowne, sądy powszechne, sokik
zagrożenia - konsument
__________________________________________________________________________________________________________
•
konsument (art. 221 Kc): „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”
•
niedozwolone klauzule umowne:
-
sprzeczność z dobrymi obyczajami
-
rażące naruszenie interesów konsumenta
-
główne świadczenia stron sformułowane jednoznacznie
-
indywidualnie uzgodnione
-
otwarta lista typowych klauzul (385(3))
•
brak związania
zagrożenia - konsument ii
__________________________________________________________________________________________________________
•
•
•
•
•
tryb kwestionowania
legitymacja procesowa czynna
kontrola abstrakcyjna
lista klauzul abuzywnych uokik
umowy zawierane na odległość
-
zgoda konsumenta
-
odstąpienie 10 (14) dni z wyjątkami
-
zakaz opłaty z góry
•
naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
zagrożenia pozostałe
__________________________________________________________________________________________________________
•
•
•
konkurencja ze strony innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
zmiany umów / regulaminów,
kontrole Prezesa UKE – najczęściej weryfikowane elementy działalności;
przygotowanie umowy / detal
__________________________________________________________________________________________________________
•
obowiązki cywilnoprawne:
a) wzorzec umowy (art. 384 i nast. Kc)
-
wzorzec = treść umowy
-
doręczenie
-
udostępnienie, utrwalenie elektronicznego
-
interpretacja contra proferentem
-
sprzeczność z umową
b) wzorzec vs. umowa
c) forma umowy
przygotowanie umowy ii / detal
__________________________________________________________________________________________________________
•
zakres modyfikacji wobec kc
-
forma umowy / forma zmiany umowy
-
treść umowy: okres obowiązywania i rozwiązanie, jakość usługi, reklamacje, odpowiedzialność, informacje (rozwiązywanie sporów, cennik,
zagrożenia, reklamacje, funkcjonalność usługi) – kontrola uke
-
konsument max. 24 miesiące / min. <12 miesięcy
-
potwierdzenie zmiany usługi i konsekwencja braku potwierdzenia (3 m-ce)
-
przystąpienie do wykonywania usługi wg zmienionych warunków
•
możliwość uzależnienia zawarcia umowy od:
-
dokumenty potwierdzające możliwość wykonania / wiarygodność finansowa
-
zakaz: dodatkowych informacji, uzależnienia od niezawierania z innym dostawcą
przygotowanie umowy iii / detal
__________________________________________________________________________________________________________
•
odpowiedzialność
-
odpowiedzialność przedsiębiorcy 1/15 + 1/30 za dzień
-
art. 57 ust. 6 – wysokość roszczenia
•
•
•
reklamacja, później sąd
przedawnienie
mediacja, sąd polubowny przy uke
przygotowanie umowy iv / detal
__________________________________________________________________________________________________________
•
regulamin
-
dopuszczalny zakres regulacji poza umową
-
sytuacje braku umowy
-
publikacja
•
cennik:
-
opusty, pakiety cenowe
-
publikacja i doręczenie
przygotowanie umowy v
__________________________________________________________________________________________________________
•
świadczenie usług drogą elektroniczną,
- informacja: adres poczty elektronicznej, nazwa, siedziba, zezwolenia, uprawnienia, zagrożenia / funkcja i cel oprogramowania (cookies)
- regulamin
- bezpieczeństwo transakcji
- rozpoczęcie – zakończenie
- informacja handlowa a spam
- odpowiedzialność stopniowana
- ochrona danych osobowych
przygotowanie umowy vi
__________________________________________________________________________________________________________
•
•
ochrona danych osobowych,
cookies: miejsce regulacji, rodzaje: trwałe / sesyjne; operator strony / os. trzecia; zgoda / brak zgody; obowiązki informacyjne;
zgoda a ustawienia urządzenia / usługi; sposób obrony; konsekwencje;
zmiana umowy
__________________________________________________________________________________________________________
•
•
wypowiedzenie umowy w razie jej zmiany
zagrożenie - wyłączenie art. 57 ust. 6, chyba że zmiana prawa / usunięcie klauzuli abuzywnej / decyzja uke
rynek hurtowy
__________________________________________________________________________________________________________
•
•
pozycja rynkowa
analiza:
-
rynek właściwy
-
pozycja znacząca = dominacja
-
wyznaczenie przedsiębiorcy
-
nałożenie obowiązków regulacyjnych
•
decyzja prezesa uke
-
opinia uokik
rynek hurtowy ii
__________________________________________________________________________________________________________
•
dostęp
-
obowiązek negocjacji: połączenie / dostęp
-
wniosek o zakończenie max. 90 dni
-
decyzja nt. warunków współpracy / rozstrzygnięcia sporu
-
specyfikacja zakończenia sieci / interfejsu
•
inne obowiązki w decyzjach uke:
-
informacja
-
równe traktowanie
-
rachunkowość regulacyjna
-
kalkulacja kosztów
-
oferta ramowa
-
rozdział funkcjonalny
megaustawa
__________________________________________________________________________________________________________
•
•
•
uprawnienia podmiotów publicznych
współkorzystanie z infrastruktury w umowie
dostęp
-
art. 30 – telekomunikacja na nieruchomości
-
art. 33 – telekomunikacja poza nieruchomością
-
art. 139 pt – przedsiębiorcy telekomunikacyjni
•
•
•
wpis do kw
organy właściwe
odrębna własność i inne prawa rzeczowe do włókna
telefonia
__________________________________________________________________________________________________________
•
obowiązki informacyjne:
-
jakość usług
-
usługi o podwyższonej opłacie
-
sposoby informowania o taryfach
-
blokowanie usług
•
•
obn / osa (stacjonarne): indywidualne i krajowe
przenoszenie numerów
-
geograficzne (wg obszaru)
-
pomiędzy operatorami (opłata, 1 doba, odszkodowanie)
telefonia ii
__________________________________________________________________________________________________________
•
numery alarmowe
-
telefoniczne i sms
-
112, 997, 998, 999 i inne
-
lokalizacja zakończenia sieci: mobilne / stacjonarne
•
•
•
•
blokada nadużyć – nakaz uke
usługa powszechna
tajemnica telekomunikacyjna (użytkownik, treść, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, dane o próbach połączenia)
ochrona danych osobowych
sankcje
__________________________________________________________________________________________________________
•
•
•
•
•
32 tytuły kar w prawie telekomunikacyjnym
3% przychodu
300% kierownik, zarząd
grzywna – usługi elektroniczne
uokik 10 % przychodu, 10.000 euro dziennie za niewykonanie
[email protected]

Podobne dokumenty