lista złożonych wniosków RWDN

Transkrypt

lista złożonych wniosków RWDN
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny"
siedziba: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 MIEŚCISKO biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 WĄGROWIEC tel./fax: (67) 26-25-489 e-mail: [email protected] strona www:
www.dolinawelny.eu
Lista RANKINGOWA wniosków złożonych w naborze trwającym 15.03 - 05.04.2012 r.,
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
Lp
1.
Tytuł projektu
"Wzrost dochodu gospodarstwa poprzez uruchomienie
działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną"
roślinną"
Znak sprawy
Lokalizacja
Wnioskodawca
Ilość punktów
RWDN 3/1/12
Łekno - Gmina Wągrowiec
Jakubowska Aurelia
14,00
2.
"Wzrost dochodu z gospodarstwa poprzez rozszerzenie zakresu
usług świadczonych dla rolnictwa"
RWDN 3/4/12
Chawłodno Gmina Gołańcz
Wachowiak Łukasz
13,00
3.
"Wzrost dochodu w gospodarstwie poprzez zakup maszyn
rolniczych w celu świadczenia usług"
RWDN 3/2/12
Mikołajewo Gmina Wągrowiec
Krenc Łukasz
12,00
4.
"Wzrost dochodu z działalności objętej wsparciem poprzez
zakup sprzętu"
RWDN 3/5/12
Chawłodno Gmina Gołańcz
Wachowiak Piotr
12,00
5.
"Wzrost dochodów, zwiększenie zatrudnienia, poprawa
warunków pracy, rozszerzenie zakresu działalności, ochrona
środowiska naturalnego, poprzez zakup sprzętu"
RWDN 3/6/12
Damasławek Gmina Damasławek
Jabłoński Jacek
10,17
6.
"Wzrost dochodu z działalności objętej wsparciem poprzez
prowadzenie punktu usługowego"
RWDN 3/3/12
Gościejewo Gmina Rogoźno
Banasiak Bartłomiej
9,00
Suma wnioskowanej wartości wsparcia :
354 712,00 zł
Limit dostępnych środków:
214 946,00 zł