PLAKAT KzO 15-09-20 mini TROSKA 13

Transkrypt

PLAKAT KzO 15-09-20 mini TROSKA 13
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
prosi:
Z Maryją Królową Polski
módlmy się o Polskę wierną Bogu,
Krzyżowi i Ewangelii,
o wypełnienie Jasnogórskich
Ślubów Narodu [intencje Krucjaty za Ojczyznę]
Zwycięstwo jeśli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję - Stefan kard. Wyszyński
Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo jest różaniec – August kard. Hlond
Wobec zbliżającej się sesji synodu na temat rodziny, który ma się
odbyć w październiku 2015 roku w Rzymie, grupa zatroskanych
katolików świeckich oraz organizacji wspierających rodzinę,
wystosowała do papieża Franciszka synowską prośbę. Katolicy proszą
Ojca Świętego, by stanowczo potwierdził nauczanie Kościoła
katolickiego które jednoznacznie głosi, iż osoby rozwiedzione i
wstępujące w ponowne związki cywilne nie mogą przyjmować
Komunii Świętej oraz że związki homoseksualne są sprzeczne z
prawem Boskim i naturalnym.
Z trwogą zauważamy, że zagrożony został model rodziny
czystej i płodnej, jaki głosi Ewangelia. Ów model rodziny jest
jedynym światłem zdolnym prowadzić miliony wiernych
atakowanych przez trwającą od dziesiątek lat rewolucję
seksualną wraz z jej hedonistyczną propagandą.
W takich okolicznościach sprawą nadrzędną staje się zabranie
głosu przez Ojca Świętego w celu obrony prawdziwego
nauczania Kościoła, powstrzymania narastającej dezorientacji
pośród wiernych oraz zapobieżenia „rozcieńczaniu” nauki
Chrystusowej.
W tym duchu przyjdźmy
do kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej
Opactwa s.s. Benedyktynek 20-09-2015
na Mszę Św. o godz. 11.00 w intencji Kościoła
a po niej na Pokutny Marsz Różańcowy ulicami Łomży
O możliwość podpisania listu do Papieża pytaj też w swojej parafii
Informacje:
- 609-734-298
- 502-284-699
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
http://www.krucjata.lomza.pl/