PLAKAT KzO W 16-09-04 14 - Łomżyńska Krucjata Różańcowa za

Transkrypt

PLAKAT KzO W 16-09-04 14 - Łomżyńska Krucjata Różańcowa za
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę prosi:
Z Maryją Królową Polski módlmy się
o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi
i Ewangelii, o wypełnienie
Ślubów Jasnogórskich
Zwycięstwo jeśli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję - Stefan kard. Wyszyński
Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo jest różaniec – August kard. Hlond
W związku z przygotowaniami Niemiec
i Rosji do wojny zapraszamy w piątki na
modlitwę różańcową w kościele p.w. św.
Andrzeja Boboli, po wieczornej Mszy św.
Modląc się na różańcu rozważać będziemy mękę Chrystusa Pana
i męczeństwo św. Andrzeja, albowiem obiecał swój patronat nad
sprawami, które będziemy tak zawierzać.
Mając w pamięci zapewnienia mocarstw w r. 1939 i ich
późniejszą wiarołomność, jak i dzisiejsze zapędy do gromienia
naszych niezbywalnych i najświętszych powinności, mamy
obowiązek i przywilej zawierzać sprawy Narodu i naszych rodzin
Matce i Królowej Polski oraz wzywać wstawiennictwa świętych
patronów naszej Ojczyzny.
W r. 1920 Królowa Polski nas obroniła, a św.
Andrzej wspierał, więc i dziś naszym prawem
i obowiązkiem jest uciekać się pod Ich obronę!
Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie!
Informacje:
- 609-734-298
- 502-284-699
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
Data utworzenia 2016-09-04 17:48:00
http://www.krucjata.lomza.pl/

Podobne dokumenty