Zielona Góra, 09 stycznia 2007 RN

Transkrypt

Zielona Góra, 09 stycznia 2007 RN
Zielona Góra, 09 stycznia 2007
RN-T/02/07
Szanowni Państwo,
uprzejmie zapraszam na spotkanie z Dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych UE, dr Andrzejem Siemaszko, które odbędzie się dnia 16 stycznia 2007 r., o
godz. 09.00, w sali 9-5, w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (bud. A-2,
ul. Szafrana 2, parter, kampus A).
Tematyka
spotkania
dotyczyć
będzie
7.
Programu
Ramowego
Badań,
Rozwoju
Technologicznego i Wdrożeń UE oraz Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013.
W
szczególności
zostaną
zaprezentowane
możliwości
wspierania
współpracy
międzynarodowej w UE w zakresie badań naukowych i technologii.
Oprócz władz uczelni w spotkaniu uczestniczyć będą dyrektorzy wybranych zakładów i firm
województwa lubuskiego, władze samorządowe i miejskie Zielonej Góry.
Jestem przekonany, że spotkanie będzie stanowić doskonałe forum wymiany idei, praktycznych
doświadczeń i wiedzy, jak i utrwalenia powiązań, które pozwolą nam otrzymać wsparcie
finansowe ze środków Unii Europejskiej.
Do zobaczenia na spotkaniu.
Z poważaniem
Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą