FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY TEMAT SPOTKANIA

Transkrypt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY TEMAT SPOTKANIA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
TEMAT SPOTKANIA INFORMACYJNEGO: „MAMA może wszystko.”
DATA SPOTKANIA:
11 grudnia 2013 r.
GODZ. SPOTKANIA:
10:00 - 15:00
MIEJSCE SPOTKANIA: sala zabaw KOLOROWY ŚWIAT, ul. Z. Kozienia 7 w Rzeszowie
DANE UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko:
Tel.:
e-mail:
Czy zamierza Pani zabrać na
spotkanie dziecko?
Wiek dziecka:
Dane dziecka - dane
niezbędne do ubezpieczenia
dziecka podczas pobytu na
sali zabaw
(w przypadku zgłoszenia dziecka w wieku poniżej 1,5
r.ż. opiekę zapewnia uczestniczka spotkania)
adres zamieszkania:
imiona rodziców:
data urodzenia dziecka:
PESEL dziecka:
Czy dziecko posiada stopień
niepełnosprawności?
Czy organizator ma zapewnić
miejsce na wózek?
Zgłoszenie do udziału w spotkaniu prosimy przesyłać na adres: [email protected]
do dnia 9 grudnia 2013 r.(poniedziałek), do godz. 12:00. Zgłoszenie należy przesłać na
załączonym formularzu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 13 43 75 814.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, udział w spotkaniu wezmą tylko zgłoszone osoby!
Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Spotkanie informacyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

Podobne dokumenty