Odbiór odpadów w inteligentnych miastach - Inter

Transkrypt

Odbiór odpadów w inteligentnych miastach - Inter
Enevo ONe
Odbiór odpadów w inteligentnych miastach
Usługa Enevo ONe stanowi kompleksowe rozwiązanie logistyczne łączące
oszczędność czasu i kosztów z ochroną środowiska. Wykorzystuje sieć
bezprzewodowych czujników mierzących i prognozujących poziom zapełnienia
pojemników na odpady komunalne, a następnie tworzy inteligentne plany
ich odbioru, korzystając z danych o optymalnych harmonogramach i trasach
przejazdów samochodów do wywozu odpadów. Dzięki niej oszczędności w
ramach kosztów bezpośrednich mogą sięgnąć nawet 50%.
Założenia
Cechy
STAŁE TRASY
Tradycyjny odbiór odpadów komunalnych odbywa się według wyznaczonego harmonogramu i zgodnie z ustalonymi trasami. Pojemniki są
odbierane codziennie lub raz w tygodniu niezależnie od poziomu ich
zapełnienia. Takie działanie niepotrzebnie zwiększa koszty, przyczynia się
do nieefektywnej eksploatacji sprzętu i często doprowadza do sytuacji, w
której pojemniki są przepełnione.
DYNAMICZNE TRASY
Usługa Enevo ONe wykorzystuje sieć inteligentnych, bezprzewodowych
czujników do zbierania danych o stopniu zapełnienia pojemników na odpady komunalne, a następnie przesyła je na platformę narzędzi analitycznych
zlokalizowaną w chmurze. Tam następuje przygotowanie optymalnych
harmonogramów odbioru pojemników i zaplanowanie najlepszych tras
przejazdu, do których dostęp można uzyskać za pomocą dowolnego
smartfonu lub tabletu z systemem iOS, Android albo Windows 8 i włączoną
obsługą sieci komórkowych.
INTELIGENTNE PLANOWANIE
Usługa Enevo ONe to nie tylko nadzorowanie stopnia zapełnienia pojemników
na odpady komunalne, tworzenie harmonogramów ich odbioru i optymalizacja tras przejazdu samochodów do wywozu odpadów. To przede wszystkim
inteligentny system planowania działający w oparciu o miliony złożonych
obliczeń uwzględniających tendencje i prognozy zapełniania pojemników,
ograniczenia wynikające z harmonogramów oraz sytuację drogową.
ZARZĄDZANIE
OPERATOR
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Oszczędności
Automatyczne planowanie
Większa przejrzystość i kontrola: ogran-
czenie nieuczciwej konkurencji i przy- padków naliczenia nadmiernych opłat
Szczegółowe raporty i statystyki
CENTRUM STEROWANIA
Usługa umożliwia przesyłanie tworzonych automatycznie
harmonogramów i zoptymalizowanych tras przejazdu bazujących na
obszernym zbiorze parametrów (prognozy zapełniania pojemników
na odpady komunalne, dostępność taboru, informacje o ruchu drogowym, typy pojemników i rodzaje zawartości, które może przewozić
dany pojazd itp.) Planowanie nowych harmonogramów i tras odbywa
się z uwzględnieniem bieżącej i prognozowanej sytuacji.
Wszystkie istotne informacje, takie jak poziomy i prognozowane daty
zapełnienia pojemników na odpady komunalne oraz dane o lokalizacji
taboru, są wyświetlane na interaktywnej mapie.
DOSTĘP PRZEZ INTERNET
Zalety
Odbiór odpadów komunalnych z wykorzystaniem usługi inteligentnego planowania Enevo ONe pozwala w istotny sposób zmniejszyć
koszty prowadzenia działalności, ilość emitowanych spalin, zużycie
dróg i stopień eksploatacji samochodów, poziom hałasu oraz liczbę
godzin roboczych. Dzięki usłudze Enevo ONe oszczędności w ramach
kosztów bezpośrednich związanych z logistyką odpadów komunalnych
mogą sięgnąć nawet 50%. A to nie wszystko. Zmniejszenie liczby przepełnionych pojemników oznacza czystszą przestrzeń i większą liczbę
zadowolonych klientów! Korzystanie z usługi Enevo ONe poprawia
efektywność działań na przestrzeni całego łańcucha wartości:
KLIENT
Oszczędności
+
Możliwość ograniczenia kosztów + związanych z obsługą serwisową
Mniejsze zużycie paliwa
+
Oszczędność czasu
+
Możliwość oferowania usług o wyższej jakości + Skuteczniejsze wykorzystanie taboru samochodowego
INTELIGENTNE PLANOWANIE
Oszczędności
Brak przepełnionych pojemników na odpady komunalne
Wyższa jakość usług
Przejrzystość działań
Możliwość nadzorowania ilości
wytworzonych odpadów komunalnych
Wszystkie informacje są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem intuicyjnego serwisu internetowego, biura i
aplikacji na urządzenia mobilne.
DOSTĘP ZA POŚREDNICTWEM
URZĄDZEŃ MOBILNYCH
Dostęp do inteligentnych planów odbioru pojemników na odpady
komunalne umożliwiają tablety z systemami iOS, Android albo
Windows 8 i włączoną obsługą sieci komórkowych. Kierowcy korzystający z wbudowanych w urządzenia odbiorników GPS mogą zawsze
poruszać się po optymalnych trasach i zgłaszać napotkane problemy.
Dzięki usłudze dostępu za pośrednictwem urządzeń mobilnych
można także swobodnie zarządzać wszystkimi parametrami rejonów
roboczych, takimi jak: tworzenie nowych rejonów, instalacja nowych
urządzeń, monitorowanie przemieszczających się pojemników itd.
STATYSTYKI
W ramach usługi dostępna jest obszerna baza danych zawierająca
wyniki analiz, tendencje i prognozy dotyczące pojemników na odpady
komunalne, na przykład: tendencje zapełniania i odbioru pojemników, w tym odbioru częściowo zapełnionych pojemników; alarmy;
raporty; informacje o oszczędnościach itp.
RAPORTY
Usługa zapewnia dostęp do szczegółowych raportów o zakończonych
i planowanych odbiorach pojemników na odpady komunalne, ostrzeżeniach oraz nagłych zmianach w poziomie zapełnienia pojemników.
Raporty są generowane automatycznie i wysyłane codziennie zgodnie
z ustawieniami użytkownika jako sformatowane wiadomości e-mail
(HTML) lub jako pliki zapisane w formatach umożliwiających wygodne
importowanie do innych programów i narzędzi (CSV, JSON).
OSTRZEŻENIA
Usługa umożliwia przesyłanie ostrzeżeń związanych z pojemnikami na
odpady komunalne, na przykład zawierających informacje o odbiorze
częściowo zapełnionego pojemnika lub wystąpieniu skrajnych temperatur. Ostrzeżenia mogą być natychmiast wysyłane za pośrednictwem
poczty e-mail lub wiadomości SMS. Są również widoczne w serwisie
internetowym.
POMOC TECHNICZNA 24/7
Centrum kontroli obsługiwane przez firmę Enevo świadczy usługi pomocy technicznej oraz nadzoruje sprawne działanie usługi 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.
GLOBALNY ZASIĘG
Dzięki wykorzystaniu sieci połączeń komórkowych obsługiwanych
przez 204 operatorów nasza sieć czujników działa na terenie ponad 100
krajów na całym świecie.
Specyfikacja techniczna
INTELIGENTNY CZUJNIK
• Ultradźwiękowy czujnik poziomu
zapełnienia pojemnika na odpady
komunalne
• Stopień ochrony IP: IP 66
• Łatwa i szybka instalacja
•
•
•
•
Nie wymaga obsługi serwisowej
Co najmniej dziesięcioletnia
żywotność akumulatorów
Komunikacja bezprzewodowa GSM
Temperatura pracy: od −40 do 85°C
Porównaj
Ograniczone zużycie paliwa, dłuższa eksploatacja taboru i mniejsze
nakłady pracy
Obniżona emisja spalin, mniejszy poziom hałasu i zużycie dróg
Pewność, że wszystkie pojemniki zostały odebrane i żaden nie jest
przepełniony
Wygodny, abonamentowy model kosztów
Wysoki poziom bezpieczeństwa danych przechowywanych w chmurze
Intuicyjny interfejs użytkownika wykorzystujący mapę
Zoptymalizowany dostęp za pośrednictwem urządzeń mobilnych
Inteligentne, adaptacyjne narzędzia analityczne
Alerty i powiadomienia
Globalna sieć czujników
Monitorowanie stanu zapełnienia każdego pojemnika na odpady
komunalne, jego temperatury, szybkości przemieszczania się i lokalizacji
Mobilna nawigacja i wykonywanie planów odbioru pojemników na
odpady komunalne
Szczegółowe statystyki i tendencje dotyczące stanu zapełnienia
pojemników na odpady komunalne
INTERFEJS API
KOSZTY
Bazujący na wzorcu REST rozbudowany interfejs API usługi Enevo ONe
umożliwia łatwy dostęp do danych i zarządzanie nimi, co z kolei przekłada się uproszczenie mechanizmów integracji usługi z istniejącymi
rozwiązaniami IT. Dane dotyczące poziomu i tendencji zapełniania
pojemników na odpady komunalne, inteligentne plany ich odbioru,
historyczne raporty dotyczące pracy czujników i nie tylko — dostępne o
każdej porze i w każdym miejscu.
Enevo Group
[email protected]
+358 20 734 0750
Tähdenlennonkuja 1
02240 Espoo, Finland
www.enevo.com
Inter-Nicco
[email protected]
+48 533 084 009
Dane historyczne dotyczące odbioru pojemników na odpady komunalne w danym rejonie i rodzaju ich zawartości
Tworzenie optymalnych harmonogramów i tras przejazdu samochodów do wywozu odpadów komunalnych na bazie złożonych zbiorów danych
Nieustanne monitorowanie on-line
Rozbudowane narzędzia raportowania
Szczegółowe plany odbioru pojemników na odpady komunalne
przekazywane codziennie kierowcom
System zarządzania rejonami, taborem i pojemnikami na odpady komunalne
Monitorowanie na bieżąco lokalizacji taboru
Przyjmowanie na bieżąco zgłoszeń i potwierdzeń od kierowców
Widok umożliwiający kontrolę wszystkich działań
Aktywne połączenie pomiędzy biurem i kierowcami
Rozbudowany interfejs API umożliwiający łatwą integrację z innymi systemami
Monitorowanie usługi i pomoc techniczna 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu, 365 dni w roku
Jedyny koszt jaki ponoszą klienci, to opłata miesięcznego abonamentu
za każdy pojemnik na odpady komunalne. W związku z tym oszacowanie
kosztów i zaplanowanie budżetu nie sprawia żadnych trudności. A ponieważ
koszt usługi zwiększa się proporcjonalnie do rozwoju firmy, nie ma potrzeby
przeznaczania specjalnych, dużych nakładów na inwestycje. Szczegółowych
informacji i odpowiedzi na zapytania ofertowe udzielają lokalni przedstawiciele handlowi. Ceny hurtowe do uzgodnienia.
ul. Kepna 9/4
03-730 Warszawa
http://inter-nicco.eu