HARMONOGRAM – KALENDARZ

Transkrypt

HARMONOGRAM – KALENDARZ
HARMONOGRAM – KALENDARZ NA ROK
2017 wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy
BOBROWO
Miejscowości: Bobrowo, Bobrowo-Kolonia, Wądzyń
2017-01-02
Pn
2017-01-30
Pn
2017-02-27
Pn
2017-03-27
Pn
2017-04-24
Pn
2017-05-22
Pn
2017-06-19
Pn
2017-07-17
Pn
2017-08-12
So
2017-09-11
Pn
2017-10-09
Pn
2017-11-06
Pn
2017-12-04
Pn
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Odpady komunalne odbierane będą z
pojemników ustawionych przy bramie
wyjściowej posesji w terminach ustalonych
w
harmonogramie
wywozu
odpadów
komunalnych.
W dniu odbioru odpadów komunalnych,
właściciel nieruchomości zobowiązany jest
zapewnić łatwy dostęp do pojemników
pracownikom
podmiotu
odbierającego
odpady komunalne.
-------------------------Odpady
wielkogabarytowe
oraz
elektroodpady odbierane będą z terenu
nieruchomości właścicieli pod warunkiem
wcześniejszego zgłoszenia rodzaju oraz
ilości odpadów.
Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie
pod numerem telefonu 056 4951824 wew.
44
lub
e-mailowo
na
adres
[email protected] w
godzinach pracy Urzędu
Gminy. Odbiór
będzie następował w terminie uzgodnionym
między firmą a zgłaszającym.
Stawki, nr konta oraz terminy opłat za odpady komunalne w roku 2017 pozostają bez zmian.
EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie przy ul.
Matejki 13 tel. 056 688 2258, 056 687 3190
e-mail: [email protected]