UWAGA !! Kurs Sędziego Pływania

Transkrypt

UWAGA !! Kurs Sędziego Pływania
UWAGA !!
Kurs Sędziego Pływania
Jak zostać sędzią pływania?
Aby uzyskać uprawnienia do sędziowania zawodów pływackich należy spełnić następujące warunki:
Sędzia klasy drugiej
Warunki uzyskania:

ukończony 16-ty rok życia

posiadanie wykształcenia minimum gimnazjalnego

ukończenie kursu sędziowskiego i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją
Egzaminacyjną, powołaną przez Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego
Uprawnienia nadaje Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego.
Rozpoczęcie kursu ;
poniedziałek 19.01.2015 r.
Godzina rozpoczęcia :
13.00
Spotkanie organizacyjne : ul. Gagarina 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Koszt Kursu : z nadaniem Licencji Sędziego pływania 200 zł
ZAPRASZAMY