Roboty Publiczne

Transkrypt

Roboty Publiczne
Witamy na stronie Gminy i Miasta Lubraniec
Roboty Publiczne
Jedną z aktywnych form walki z bezrobociem są roboty publiczne. Celem robót publicznych jest
zachęcenie bezrobotnego do dalszego poszukiwania pracy, a także uniknięcie zjawiska bezrobocia
długookresowego.
Z dniem 14 kwietnia br. na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku na
okres 5,5 miesiąca przyjęto do pracy w ramach robót publicznych 50 osób bezrobotnych. Do zadań tej
grupy należeć będzie w szczególności modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu,
ulepszanie nawierzchni chodnika dla pieszych nad Dunajem, przystosowanie budynku OHP na mieszkania
komunalne, modernizacja chodników w miejscowości Kłobia i Zgłowiączka.
http://lubraniec.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 23:05

Podobne dokumenty