III.4. Rating Polski, BRE Banku i Commerzbanku III.4. Rating Polski

Transkrypt

III.4. Rating Polski, BRE Banku i Commerzbanku III.4. Rating Polski
Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w 2011 roku
III.4. Rating Polski, BRE Banku i Commerzbanku – porównanie
Poniższe zestawienie pokazuje porównanie ratingów długoterminowych dla Polski, BRE Banku i Commerzbanku.
Według agencji Moody’s i Fitch, perspektywa ratingu długoterminowego zarówno dla Polski, jak i obu banków
pozostaje stabilna. Według Standard & Poors perspektywa dla Polski i BRE Banku jest stabilna, natomiast dla
Commerzbanku – pod obserwacją, negatywna.
Rating
stan na dzień 02.03.2012
Polska
BRE Bank
Commerzbank
Moody’s
A2
Baa2
A2
Fitch
A-
A
A+
Standard & Poor’s
A-
BBBpi
A