PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Transkrypt

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015
PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015
KLASA I SSP 4
PRZEDMIOT
PODRĘCZNIK/WYDAWNICTWO
ĆWICZENIA/ ZBIORY
ZADAŃ
religia katolicka
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa
/ wyd. Św. Wojciech - Poznań
Karty pracy do
podręcznika
religia prawosławna
Bóg, świat i ja ks. A. Busłowski, L.
Busłowska, Warszawska Metropolia
Prawosławna, Hajnówka 2014
Zeszyt ćwiczeń
KLASA II SSP 4
PRZEDMIOT
PODRĘCZNIK/WYDAWNICTWO
ĆWICZENIA/ ZBIORY
ZADAŃ
religia katolicka
Kochamy Pana Jezusa
/ wyd. Św. Wojciech - Poznań
Karty pracy do
podręcznika
Nasze spotkania z Bogiem cz. 1 i 2
Poznajemy historię Nowego
Testamentu L. Busłowska
Słowo Boże - H. Borowik
religia prawosławna
KLASA III SSP 4
PRZEDMIOT
PODRĘCZNIK/WYDAWNICTWO
ĆWICZENIA/ ZBIORY
ZADAŃ
religia katolicka
Przyjmujemy Pana Jezusa
/ wyd. Św. Wojciech - Poznań
Karty pracy do
podręcznika
religia prawosławna
Nasze spotkania z Bogiem podręcznik nauczania religii
prawosławnej dla dzieci 8 -11 lat
Poznajemy Stary Testamentu
oraz Język
cerkiewnosłowiański
L. Busłowska, Warszawska
Metropolia Prawosławna,
Hajnówka 2014
KLASA IV SSP 4
PRZEDMIOT
PODRĘCZNIK/WYDAWNICTWO
ĆWICZENIA/ ZBIORY
ZADAŃ
jęz. polski
Między nami / GWO
Ćwiczenia cz. 1 i 2
GWO
matematyka
Matematyka 4 GWO
Ćwiczenia cz. 1,2,3 /
zbiór zadań
historia i
społeczeństwo
Wczoraj i dziś 4 / Nowa Era
Zeszyt ćwiczeń
przyroda
Tajemnice przyrody. Podręcznik
kl. 4 / Nowa Era
Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2
zajęcia plastyczne
Plastyka 4, autor St. Stopczyk,
B. Neubar
zajęcia muzyczne
Gra muzyka 4- 6 / Nowa Era
zajęcia
komputerowe
Lubię to! / Nowa Era, M. Kęska
zajęcia techniczne
Zajęcia techniczne część
komunikacyjna. Podręcznik dla klas
4-6 szkoły podstawowej”.
CIEKAWI ŚWIATA
religia katolicka
Jestem chrześcijaninem
/ wyd. Św. Wojciech - Poznań
Karty pracy do
podręcznika
religia prawosławna
Nasze spotkania z Bogiem podręcznik nauczania religii
prawosławnej dla dzieci 8 -11 lat
Boże zmiłuj się - ćwiczenia
do religii prawosławnej
H. Borowik
Zeszyt ucznia
KLASA V SSP 4
PRZEDMIOT
PODRĘCZNIK/WYDAWNICTWO
ĆWICZENIA/ ZBIORY
ZADAŃ
jęz. polski
Między nami/GWO
Ćwiczenia cz. 1 i 2
GWO
matematyka
Matematyka 5. Matematyka z plusem
GWO
Ćwiczenia cz. 1,2,3 /
zbiór zadań
historia i
społeczeństwo
Wczoraj i dziś 5/ Nowa Era
Zeszyt ćwiczeń
przyroda
Tajemnice przyrody. Podręcznik , kl.
5 / Nowa Era
Zeszyt ćwiczeń
cz. 1 i 2
zajęcia plastyczne
Plastyka 5, autor St. Stopczyk, B.
Neubar
zajęcia muzyczne
Gra muzyka 4-6 /Nowa Era
podręcznik zakupiony w klasie 4
zajęcia
komputerowe
Lubię to! / Nowa Era, M. Kęska
- kontynuacja
religia katolicka
Wierzę w Boga
/ wyd. Św. Wojciech - Poznań
Karty pracy do
podręcznika
religia prawosławna
W Cerkwi Prawosławnej
Zeszyt ćwiczeń
H. Borowik
Zeszyt ucznia
KLASA VI SSP 4
PRZEDMIOT
PODRĘCZNIK/WYDAWNICTWO
ĆWICZENIA/ ZBIORY
ZADAŃ
jęz. polski
Między nami/GWO
Ćwiczenia cz. 1 i 2
GWO
matematyka
Matematyka 6 GWO
Ćwiczenia cz. 1,2,3 /
zbiór zadań
historia i
społeczeństwo
Wczoraj i dziś 6/ Nowa Era
Zeszyt ćwiczeń
przyroda
Tajemnice przyrody. Podręcznik , kl.
6/ Nowa Era
Zeszyt ćwiczeń
cz. 1 i 2
zajęcia plastyczne
Plastyka 6, autor St. Stopczyk, B.
Neubar
Zajęcia muzyczne
Gra muzyka 4-6 /Nowa Era
Kontynuacja podręcznika
zajęcia
komputerowe
Lubię to! / Nowa Era, M. Kęska
- kontynuacja
religia katolicka
Wierzę w Kościół
/ wyd. Św. Wojciech - Poznań
Karty pracy do
podręcznika
religia prawosławna
Katechizm cerkwi prawosławnej
wyd. „Bratczyk” Hajnówka 2014
Zbaw Panie
- zeszyt ćwiczeń
Zeszyt ucznia