„RODZINA BEZ PRZEMOCY” Temat konkursu: „RODZINA BEZ

Transkrypt

„RODZINA BEZ PRZEMOCY” Temat konkursu: „RODZINA BEZ
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH Z TERENU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
„RODZINA BEZ PRZEMOCY”
§ 1.
Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.
Konkurs prowadzony jest w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
§ 2.
Patronat
nad
konkursem
obejmie
Starosta
Nowotomyski
i
Przegląd
Powiatu
Nowotomyskiego.
§ 3.
Celem konkursu jest stworzenie młodzieży możliwości wyrażenia własnego stosunku wobec
przejawów agresji w rodzinie oraz promocja życia rodzinnego pozbawionego przemocy.
§ 4.
Temat konkursu: „RODZINA BEZ PRZEMOCY”
§ 5.
Interpretacja tematu konkursu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. Nie są
brane pod uwagę prace splagiatowane (skopiowanie cudzej pracy/ pomysłu).
§ 6.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów z terenu Powiatu Nowotomyskiego.
§ 7.
Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formie plakatu (format A3)
wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie malowanie, wyklejanie,
wydzieranie itp.) . Proponujemy organizację lekcji wychowawczych na temat przemocy, które
poprzedzą wykonanie prac konkursowych. Przyjmowane będą tylko prace czytelnie
podpisane na odwrocie (imię, nazwisko autora, wiek, adres szkoły).
§ 8.
Szkoła przekaże 3 najlepsze prace swoich uczniów w terminie do 28.02.2013 r. do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu (ul. Poznańska 30, 64-300
Nowy Tomyśl, tel./fax. 061 44 26 773) . PCPR komisyjnie wyłoni laureatów konkursu, którzy
otrzymają nagrody rzeczowe i wyróżnienia.
§ 9.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na przełomie marca/kwietnia 2013 r. Zwycięzców
poinformujemy pisemnie o terminie wręczenia nagród. Poza tym informację o zwycięzcach
zamieścimy w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.pcprnt.pl. Rozdaniu nagród
towarzyszyć będzie wystawa nadesłanych prac.
§ 10.
Etapem końcowym konkursu będzie wydruk zwycięskiej pracy w postaci plakatu
promującego życie rodzinne bez przemocy i agresji.
§ 11.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
§ 12.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych uczestnik i reprezentowana przez niego szkoła
wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych na stronie internetowej i w prasie.