Klasa E to klasa bezpieczeństwa publicznego – nowy profil w III LO

Transkrypt

Klasa E to klasa bezpieczeństwa publicznego – nowy profil w III LO
Klasa E to klasa bezpieczeństwa publicznego – nowy profil w III LO.
Podstawowym celem kształcenia w klasie o profilu bezpieczeństwo publiczne
jest
przygotowanie
absolwenta
do
zdania
egzaminu
maturalnego
i kontynuowania kształcenia w szkołach pomaturalnych i wyższych, m.in. na
kierunkach: prawo, prawo i administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi,
szkoły
służb
mundurowych,
bezpieczeństwo
publiczne,
edukacja
dla
bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, polityka regionalna, samorząd
terytorialny…
Poza obowiązkowymi przedmiotami, przewidzianymi do realizacji
na poziomie podstawowym, w cyklu kształcenia realizowane będą:
- przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, chemia;
- zajęcia z zakresu edukacji prawnej;
- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i elementów psychologii;
- zajęcia z zakresu wiedzy o działalności straży pożarnej;
- zajęcia z zakresu wiedzy o działalności straży miejskiej;
-
zajęcia z
zakresu
udzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej
i ratownictwa medycznego;
- zajęcia z wybranych działów na GWSMH „Milenium”.
Zajęcia specjalistyczne w tej klasie poprowadzą: funkcjonariusze straży
pożarnej, straży miejskiej, ratownik medyczny a także pracownicy naukowi
GWSHM „Milenium” oraz pracownicy administracji publicznej.