Wyjaśnienia treści Zaproszenia

Komentarze

Transkrypt

Wyjaśnienia treści Zaproszenia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Przychodnia Dworcowa”
ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.
Sekretariat: tel./fax. 95 739 29 50
Gorzów Wlkp., 05 grudnia 2016r.
Do wszystkich zainteresowanych
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA
Dotyczy: postępowania prowadzonego w procedurze poniżej 30.000 euro na dostawę lampy szczelinowej.
Nr sprawy: ZP/PU/223/16.
ZAPYTANIA DO TREŚCI ZAPROSZENIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI
1. Punkt II Podświetlenie szczeliny:
• Podpunkt 2 : Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lampy bez projekcji szczeliny w zakresie 1x-1,16x?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
• Podpunkt 7: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lampy bez kąta padania 0 stopni poziomo0,5/10/15/20?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
• Podpunkt 8: Czy zamawiający dopuści również odległość od oka pacjenta 90mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
• Podpunkt 11: Czy zamawiający dopuści również rozmiar powierzchni lampy 450-500mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
• Podpunkt 18: Czy zamawiający dopuści również fiksator- dioda Led?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
2. Punkt III Oświetlenie:
• Podpunkt 1: Zwracamy się z prośba o dopuszczenie lampy bez żarówki halogenowej w przypadku
dostarczenie lampy szczelinowej z oświetleniem LED?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
• Podpunkt 2: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lampy bez systemu załączania filtra żółtego
stosowanego przy teście fluoresceinowym?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Strona 1 z 2
3. Punkt IV Akcesoria standardowe:
• Podpunkt 2, 3, 4, 5 : Czy zamawiający dopuści również lampy bez zapasowej żarówki, bezpieczników,
zestawu do konserwacji, filtra żółtego w mikroskopie?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Udzielone wyjaśnienia stają się częścią Zaproszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Do pisma załącza się dodatek nr 3 do Zaproszenia, w którym uwzględniono wprowadzone zmiany.
Wszystkich Wykonawców prosimy o składanie oferty WYŁĄCZNIE na aktualnym dokumentach.
Z poważaniem,
DYREKTOR
Alicja Andrzejewska
Strona 2 z 2