Kalendarz zawiera wykaz najciekawszych zjawisk zachodzących na

Transkrypt

Kalendarz zawiera wykaz najciekawszych zjawisk zachodzących na
Kalendarz zawiera wykaz najciekawszych zjawisk zachodzących na niebie w 2012 roku.
Wszystkie prezentowane dane zostały skrupulatnie obliczone za pomocą profesjonalnego
oprogramowania. Mamy nadzieję, iŜ nasz Kalendarz, który bezpłatnie i do woli kaŜdy moŜe bez
ograniczeń kopiować, drukować i udostępniać innym miłośnikom astronomii, przyczyni się do
ułatwienia lepszego poznania otaczającego nas kosmosu.
1 styczeń, 07:15
2 styczeń, 21:21
3 styczeń
3 styczeń, 00:13
5 styczeń, 01:31
8 styczeń, 08:58
9 styczeń, 08:30
13 styczeń, 16:16
14 styczeń, 01:35
14 styczeń, 23:46
16 styczeń, 10:08
16 styczeń, 15:59
17 styczeń, 22:18
20 styczeń, 17:10
22 styczeń, 13:01
23 styczeń, 08:39
26 styczeń, 14:11
30 styczeń, 12:28
30 styczeń, 18:43
31 styczeń, 05:10
2 luty, 15:17
3 luty, 18:47
7 luty
7 luty, 11:36
7 luty, 22:54
10 luty, 03:28
10 luty, 06:11
11 luty, 19:35
12 luty, 22:08
14 luty, 18:04
19 luty, 07:18
19 luty, 21:40
21 luty, 23:35
23 luty, 01:35
pierwsza kwadra KsięŜyca apogeum KsięŜyca – 404 578 km
maksimum aktywności roju meteorów Kwadrantydy
KsięŜyc w koniunkcji z Jowiszem – 4°50’
Ziemia w peryhelium 147 097 207 km od Słońca
Jowisz wchodzi do gwiazdozbioru Barana
pełnia KsięŜyca Wenus w koniunkcji z Neptunem – 1°05'
KsięŜyc w koniunkcji z Marsem – 8°25’
Mars wchodzi do gwiazdozbioru Panny
ostatnia kwadra KsięŜyca KsięŜyc w koniunkcji z Saturnem – 6°06’
KsięŜyc w perygeum – 369 887 km
Słońce wstępuje w znak Wodnika (300°)
KsięŜyc w koniunkcji z Merkurym – 4°42’
nów KsięŜyca KsięŜyc w koniunkcji z Wenus – 6°16’
KsięŜyc w koniunkcji z Jowiszem – 4°22’
KsięŜyc w apogeum – 404 323 km
pierwsza kwadra KsięŜyca opozycja planetoidy (25) Phocaea
Mars powraca do gwiazdozbioru Lwa
Saturn rozpoczyna ruch wsteczny
Merkury w koniunkcji górnej 2°04’
pełnia KsięŜyca Wenus w bliskiej koniunkcji z Uranem – 0°18'
KsięŜyc w koniunkcji z Marsem – 9°01’
KsięŜyc w perygeum – 367 926 km
KsięŜyc w koniunkcji z Saturnem – 5°59’
ostatnia kwadra KsięŜyca Słońce wstępuje w znak Ryb (330°)
Neptun w koniunkcji ze Słońcem
nów KsięŜyca KsięŜyc w koniunkcji z Merkurym – 5°38’
25 luty, 19:59
27 luty, 04:42
27 luty, 15:02
27 luty, 19:48
1 marzec, 02:22
3 marzec, 06:00
3 marzec, 21:10
5 marzec, 10:34
5 marzec, 12:34
8 marzec, 00:28
8 marzec, 10:40
10 marzec, 10:58
11 marzec, 04:08
14 marzec, 06:54
14 marzec, 07:09
15 marzec, 02:25
16 marzec, 17:09
20 marzec, 06:14
20 marzec, 11:55
21 marzec, 23:18
22 marzec, 12:49
22 marzec, 15:37
24 marzec, 19:19
25 marzec, 02:00
26 marzec, 00:01
26 marzec, 08:02
26 marzec, 21:25
27 marzec, 09:44
29 marzec, 13:40
30 marzec, 21:41
3 kwiecień, wieczorem
3 kwiecień, 23:16
6 kwiecień, 21:19
7 kwiecień, 12:14
7 kwiecień, 18:59
13 kwiecień, 12:50
14 kwiecień
15 kwiecień, 20:26
16 kwiecień, 12:24
18 kwiecień, 19:22
18 kwiecień, 21:27
19 kwiecień, 18:12
21 kwiecień, 09:18
22 kwiecień
22 kwiecień, 15:48
KsięŜyc w koniunkcji z Wenus – 3°07’
KsięŜyc w koniunkcji z Jowiszem – 3°43’
KsięŜyc w apogeum – 404 865 km
opozycja planetoidy (6) Hebe
pierwsza kwadra KsięŜyca opozycja planetoidy (16) Psyche
Mars w opozycji – 100,9028 mln. km (–1,2 mag.)
Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej 18°13’ (–0,3 mag.)
Merkury w koniunkcji z Uranem – 2°30’
KsięŜyc w koniunkcji z Marsem – 9°07’
pełnia KsięŜyca KsięŜyc w perygeum – 362 398 km
KsięŜyc w koniunkcji z Saturnem – 5°56’
Wenus w koniunkcji z Jowiszem – 3°01'
opozycja planetoidy (5) Astraea
ostatnia kwadra KsięŜyca Mars w bliskim sąsiedztwie galaktyki M96 – 0°08’
Słońce wstępuje w znak Barana – wiosna (0°)
opozycja planetoidy (8) Flora
Merkury w koniunkcji dolnej 3°16’
KsięŜyc w koniunkcji z Merkurym – 1°26’
nów KsięŜyca Uran w koniunkcji ze Słońcem
zmiana czasu na letni (CEST) – z 2:00 na 3:00
KsięŜyc w koniunkcji z Jowiszem – 3°01’
KsięŜyc w apogeum – 405 780 km
KsięŜyc w koniunkcji z Wenus – 1°50’
Wenus w maksymalnej elongacji wschodniej 46°02’ (–4,4 mag.)
zakrycie gwiazdy dzeta Tauri przez KsięŜyc
pierwsza kwadra KsięŜyca Wenus na tle gromady otwartej Plejady M45
KsięŜyc w koniunkcji z Marsem – 8°18’
pełnia KsięŜyca KsięŜyc w koniunkcji z Saturnem – 6°01’
KsięŜyc w perygeum – 358 311 km
ostatnia kwadra KsięŜyca Saturn osiąga maksymalną jasność +0,2 mag.
Saturn w opozycji – 1 304,435 mln. km (+0,2 mag.)
KsięŜyc w koniunkcji z Neptunem – 5°44’
Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej 27°30’ (+0,4 mag.)
KsięŜyc w koniunkcji z Merkurym – 7°02’
Słońce wstępuje w znak Byka (30°)
nów KsięŜyca maksimum aktywności roju meteorów Lirydy
KsięŜyc w apogeum – 406 421 km
22 kwiecień, 22:28
25 kwiecień, 05:35
28 kwiecień
29 kwiecień, 11:58
1 maja, 10:26
4 maja, 20:01
4 maja, 20:19
6 maja
6 maja, 05:33
6 maja, 05:35
12 maja, 23:47
13 maja, 15:22
13 maja, 19:23
14 maja, 11:11
19 maja, 18:15
19 maja, 21:37
20 maja, 14:34
20 maja, 17:15
21 maja, 01:47
21 maja, 01:53
22 maja, 07:57
22 maja, 23:23
27 maja, 11:59
28 maja, 22:16
29 maja, 08:29
1 czerwiec, 03:30
1 czerwiec, 22:30
4 czerwiec
4 czerwiec, 13:02
4 czerwiec, 13:12
3 czerwiec, 15:15
6 czerwiec, 03:08
10 czerwiec, 03:08
11 czerwiec, 12:41
13 czerwiec, 07:31
16 czerwiec, 03:23
17 czerwiec, 09:58
18 czerwiec, 02:12
19 czerwiec, 17:02
21 czerwiec, 01:09
21 czerwiec, 07:09
21 czerwiec, 18:47
24 czerwiec, 20:23
25 czerwiec
26 czerwiec, 12:52
Merkury w koniunkcji z Uranem – 2°00'
KsięŜyc w koniunkcji z Wenus – 5°44’
Wenus osiąga maksymalną jasność –4,5 mag.
pierwsza kwadra KsięŜyca KsięŜyc w koniunkcji z Marsem – 7°19’
KsięŜyc w koniunkcji z Saturnem – 6°10’
opozycja planetoidy (7) Iris
maksimum aktywności roju meteorów eta-Akwarydy
KsięŜyc w perygeum – 356 954 km (min. w roku)
pełnia KsięŜyca ostatnia kwadra KsięŜyca Jowisz w koniunkcji ze Słońcem
KsięŜyc w koniunkcji z Neptunem – 5°52’
Jowisz wchodzi do gwiazdozbioru Byka
KsięŜyc w apogeum – 406 447 km (max. w roku)
opozycja planetoidy (3) Juno
KsięŜyc w koniunkcji z Jowiszem – 1°44’
Słońce wstępuje w znak Bliźniąt (60°)
nów KsięŜyca obrączkowe zaćmienie Słońca – w Polsce niewidoczne
Merkury w bliskiej koniunkcji z Jowiszem – 0°23'
KsięŜyc w koniunkcji z Wenus – 4°43’
Merkury w koniunkcji górnej 0°30’
pierwsza kwadra KsięŜyca KsięŜyc w koniunkcji z Marsem – 6°25’
KsięŜyc w koniunkcji z Saturnem – 6°13’
Merkury w bliskiej koniunkcji z Wenus – 0°12'
Neptun rozpoczyna ruch wsteczny
częściowe zaćmienie KsięŜyca – w Polsce niewidoczne
pełnia KsięŜyca KsięŜyc w perygeum – 358 482 km
przejście Wenus przed tarczą Słońca (koniunkcja dolna)
KsięŜyc w koniunkcji z Neptunem – 5°52’
ostatnia kwadra KsięŜyca opozycja planetoidy (23) Thalia
KsięŜyc w apogeum – 405 786 km
KsięŜyc w koniunkcji z Jowiszem – 1°07’
KsięŜyc w koniunkcji z Wenus – 2°03’
nów KsięŜyca Słońce wstępuje w znak Raka – lato (90°)
Mars ponownie wkracza do gwiazdozbioru Panny
KsięŜyc w koniunkcji z Merkurym – 5°32’
opozycja planetoidy (18) Melpomene
Saturn powraca do ruchu prostego
KsięŜyc w koniunkcji z Marsem – 5°22’
27 czerwiec, 05:30
28 czerwiec, 10:21
29 czerwiec, 17:01
1 lipiec, 03:56
1 lipiec, 20:04
3 lipiec, 20:52
5 lipiec, 05:31
7 lipiec, 11:39
6 lipiec, 07:59
11 lipiec, 03:48
13 lipiec
13 lipiec, 18:46
14 lipiec, 20:33
15 lipiec, 03:41-04:24
15 lipiec, 16:29
19 lipiec, 06:24
20 lipiec, 09:33
22 lipiec, 12:01
24 lipiec, 21:08
25 lipiec, 17:22
26 lipiec, 10:56
28 lipiec
28 lipiec, 23:03
29 lipiec, 10:31
2 sierpień, 05:28
3 sierpień, 20:03
5 sierpień, 20:52
9 sierpień, 20:55
10 sierpień, 12:53
11 sierpień, 22:31
13 sierpień
13 sierpień, 21:44
15 sierpień, 11:06
15 sierpień, 12:34
16 sierpień, 05:23
16 sierpień, 14:03
17 sierpień, 17:55
22 sierpień, 01:59
22 sierpień, 05:14
22 sierpień, 08:24
22 sierpień, 19:07
23 sierpień, 21:25
24 sierpień, 14:21
24 sierpień, 15:54
31 sierpień, 03:19
pierwsza kwadra KsięŜyca KsięŜyc w koniunkcji z Saturnem – 6°03’
opozycja planety karłowatej Pluton
Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej 25°45’ (+0,6 mag.)
KsięŜyc w perygeum – 362 360 km
pełnia KsięŜyca Ziemia w aphelium 152 092 427 km od Słońca
KsięŜyc w koniunkcji z Neptunem – 5°46’
opozycja planetoidy (20) Massalia
ostatnia kwadra KsięŜyca Uran rozpoczyna ruch wsteczny
KsięŜyc w apogeum – 404 782 km
opozycja planetoidy (19) Fortuna
zakrycie/odkrycie Jowisza
KsięŜyc w koniunkcji z Wenus – 3°50’
nów KsięŜyca KsięŜyc w bliskiej koniunkcji z Merkurym – 0°32’
Słońce wstępuje w znak Lwa (120°)
KsięŜyc w koniunkcji z Marsem – 3°59’
KsięŜyc w koniunkcji z Saturnem – 5°42’
pierwsza kwadra KsięŜyca maksimum aktywności roju meteorów delta-Akwarydy
Merkury w koniunkcji dolnej 4°58’
KsięŜyc w perygeum – 367 314 km
pełnia KsięŜyca KsięŜyc w koniunkcji z Neptunem – 5°39’
opozycja planetoidy (17) Thetis
ostatnia kwadra KsięŜyca KsięŜyc w apogeum – 404 127 km
KsięŜyc w bliskiej koniunkcji z Jowiszem – 0°06’
maksimum aktywności roju meteorów Perseidy
KsięŜyc w koniunkcji z Wenus – 0°33’
Wenus w maksymalnej elongacji zachodniej 45°48’ (–4,3 mag.)
Koniunkcja Marsa z Saturnem – 2°41'
KsięŜyc w koniunkcji z Merkurym – 3°23’
Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej 18°42’ (0,0 mag.)
nów KsięŜyca KsięŜyc w koniunkcji z Saturnem – 5°14’
opozycja planetoidy (10) Hygiea
KsięŜyc w koniunkcji z Marsem – 2°13’
Słońce wstępuje w znak Panny (150°)
KsięŜyc w perygeum – 369 729 km
Neptun w opozycji – 4 335,944 mln. km (+7,8 mag.)
pierwsza kwadra KsięŜyca KsięŜyc w koniunkcji z Neptunem – 5°38’
31 sierpień, 15:58
3 wrzesień, 19:51
5 wrzesień, 07:17
7 wrzesień, 08:02
8 wrzesień, 13:12
8 wrzesień, 15:15
10 wrzesień, 17:12
12 wrzesień, 17:15
16 wrzesień, 04:11
16 wrzesień, 13:25
18 wrzesień, 13:29
19 wrzesień, 04:48
19 wrzesień, 22:33
22 wrzesień, 16:49
22 wrzesień, 21:41
25 wrzesień, 03:45
23 wrzesień, 13:57
27 wrzesień, 09:00
29 wrzesień, 09:14
30 wrzesień, 05:19
3 październik, 09:14
4 październik
5 październik, 02:44
5 październik, 11:43
5 październik, 23:08
6 październik, 09:20
8 październik, 09:33
12 październik, 16:35
15 październik, 14:03
16 październik, 04:03
17 październik, 03:02
17 październik, 04:22
18 październik, 09:39
18 październik, 15:41
21 październik
22 październik, 05:32
23 październik, 02:14
24 październik, 13:49
25 październik, 10:31
26 październik, 00:11
28 październik, 03:00
29 październik, 20:49
1 listopad, 16:31
2 listopad, 02:17
7 listopad, 01:36
pełnia KsięŜyca opozycja planetoidy (11) Parthenope
Mars wchodzi do gwiazdozbioru Wagi
KsięŜyc w apogeum – 404 296 km
KsięŜyc w bliskiej koniunkcji z Jowiszem – 0°38’
ostatnia kwadra KsięŜyca Merkury w koniunkcji górnej 1°38’
KsięŜyc w koniunkcji z Wenus – 3°35’
nów KsięŜyca KsięŜyc w koniunkcji z Merkurym – 5°33’
KsięŜyc w koniunkcji z Saturnem – 4°48’
KsięŜyc w perygeum – 365 752 km
KsięŜyc w bliskiej koniunkcji z Marsem – 0°09’
Słońce wstępuje w znak Wagi – jesień (180°)
pierwsza kwadra KsięŜyca opozycja planetoidy (2) Pallas
Uran w bliskiej koniunkcji z 44 Psc (+5,77 mag.) – 0’40”
KsięŜyc w koniunkcji z Neptunem – 5°43’
Uran w opozycji – 2 851,542 mln. km (+5,7 mag.)
pełnia KsięŜyca Wenus w odległości 7’ od Regulusa
Jowisz rozpoczyna ruch wsteczny
KsięŜyc w apogeum – 405 162 km
Merkury w koniunkcji z Saturnem – 3°09'
KsięŜyc w koniunkcji z Jowiszem – 0°55’
Mars wchodzi do gwiazdozbioru Skorpiona
ostatnia kwadra KsięŜyca KsięŜyc w koniunkcji z Wenus – 5°54’
nów KsięŜyca KsięŜyc w koniunkcji z Saturnem – 4°27’
KsięŜyc w perygeum – 360 671 km
KsięŜyc w koniunkcji z Merkurym – 1°17’
Mars wchodzi do gwiazdozbioru WęŜownika
KsięŜyc w koniunkcji z Marsem – 2°02’
maksimum aktywności roju meteorów Orionidy
pierwsza kwadra KsięŜyca Słońce wstępuje w znak Skorpiona (210°)
KsięŜyc w koniunkcji z Neptunem – 5°51’
Saturn w koniunkcji ze Słońcem
Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej 24°05’ (–0,1 mag.)
zmiana czasu na zimowy (CET) – z 3:00 na 2:00
pełnia KsięŜyca KsięŜyc w apogeum – 406 052 km
KsięŜyc w koniunkcji z Jowiszem – 0°54’
ostatnia kwadra KsięŜyca 11 listopad
11 listopad, 15:12
12 listopad, 10:49
12 listopad, 19:28
13 listopad, 23:08
13 listopad, 23:12
14 listopad, 11:24
14 listopad, 11:38
16 listopad, 10:43
17 listopad
17 listopad, 16:11
20 listopad, 15:31
20 listopad, 18:36
21 listopad, 22:50
28 listopad, 15:32
28 listopad, 15:46
27 listopad, 02:18
28 listopad, 20:38
29 listopad, 02:03
1 grudzień
1 grudzień, 18:40
3 grudzień, 02:44
4 grudzień, 23:48
6 grudzień, 10:41
6 grudzień, 16:32
9 grudzień, 10:40
10 grudzień, 11:20
11 grudzień, 14:07
12 grudzień, 01:20
13 grudzień
13 grudzień, 00:14
13 grudzień, 09:42
14 grudzień
15 grudzień, 09:16
18 grudzień, 01:43
18 grudzień, 03:06
20 grudzień, 06:19
21 grudzień, 12:12
23 grudzień, 05:09
25 grudzień, 13:36
25 grudzień, 22:18
26 grudzień, 01:17
28 grudzień, 11:21
Neptun powraca do ruchu prostego
KsięŜyc w koniunkcji z Wenus – 5°06’
Mars wchodzi do gwiazdozbioru Strzelca
KsięŜyc w koniunkcji z Saturnem – 4°11’
nów KsięŜyca całkowite zaćmienie Słońca – w Europie niewidoczne
KsięŜyc w perygeum – 357 358 km
KsięŜyc w koniunkcji z Merkurym – 1°02’
KsięŜyc w koniunkcji z Marsem – 4°02’
maksimum aktywności roju meteorów Leonidy
Merkury w koniunkcji dolnej 0°24’
pierwsza kwadra KsięŜyca KsięŜyc w koniunkcji z Neptunem – 5°54’
Słońce wstępuje w znak Strzelca (240°)
Półcieniowe zaćmienie KsięŜyca – widoczne w Polsce
pełnia KsięŜyca Wenus w bliskiej koniunkcji z Saturnem – 0°32'
KsięŜyc w apogeum – 406 361 km
KsięŜyc w bliskiej koniunkcji z Jowiszem – 0°38’
Jowisz osiąga maksymalną jasność –2,8 mag.
opozycja planetoidy (24) Themis
Jowisz w opozycji – 608,693 mln. km. (–2,8 mag.)
Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej 20°33’ (–0,4 mag.)
Saturn wchodzi do gwiazdozbioru Wagi
ostatnia kwadra KsięŜyca opozycja planetoidy (4) Vesta
KsięŜyc w koniunkcji z Saturnem – 3°57’
KsięŜyc w koniunkcji z Wenus – 1°36’
KsięŜyc w koniunkcji z Merkurym – 1°07’
Uran powraca do ruchu prostego
KsięŜyc w perygeum – 357 073 km
nów KsięŜyca maksimum aktywności roju meteorów Geminidy
KsięŜyc w koniunkcji z Marsem – 5°30’
opozycja planety karłowatej (1) Ceres
KsięŜyc w koniunkcji z Neptunem – 5°49’
pierwsza kwadra KsięŜyca Słońce wstępuje w znak KozioroŜca – zima (270°)
opozycja planetoidy (21) Lutetia
Mars wchodzi do gwiazdozbioru KozioroŜca
KsięŜyc w apogeum – 406 097 km
KsięŜyc w bliskiej koniunkcji z Jowiszem – 0°25’
pełnia KsięŜyca Wszelkie godziny podano w obowiązującym w danym momencie czasie (letnim/zimowym)
Opracowanie: Marek Substyk

Podobne dokumenty