Instrukcja montażu

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja montażu
Instrukcja montażu
Poręcz model 2000
Rys. 1
łącznik zewnętrzny/wewnętrzny 135 stopni
końcówka lewa
1. Dociąć aluminium uwzględniając długości
końcówek
zatyczka końcówki
łącznik
aluminiowy
łącznik zewnętrzny/wewnętrzny 90 stopni
łączenie aluminium
profil aluminiowy
końcówka prawa
Rys. 2
zatyczka końcówki
100 mm
końcówka lewa
otwór na konsole
2. Wykonać otwory dla końcówek. Przykręcić
końcówki do aluminium dołączonymi śrubami.
odległość pomiędzy konsolami
max 800 mm
a. Wykonać otwory dla konsoli PCV w odległości
100 mm od krawędzi aluminium. Zamocować
konsole do aluminium. 2a.
11/8" cala
otwór na konsole
Rys. 2A
otwór dla
końcówki1/2"
b. Wykonać otwory dla kosoli stalowej w
odległości 100 mm od krawędzi aluminium.
Zamocować konsole do aluminium. 2b.
Rys. 2b
łącznik zewnętrzny
IPC.335/REV.8
Instrukcja montażu
Poręcz model 2000
Rys. 3
końcówka lewa
3. Wyznaczyć poziom montażu. Zaznaczyć
miejsca otworów na ścianie. Wykonać
otwory. Przykręcić luźno konsole do ściany.
Ustalić dokładny poziom. Dokręcić konsole.
Rys 3.
Mocowania do płyty
karton gips
konsola mocująca
Rys. 4
pokrywa PCV 2 mm
łącznik
zewnętrzny, 90º
4. Pokrywę docinać w ostatnim etapie. Wykonać
pomiar długości uwzględniając końcówki i
łączniki. UWAGA: pokrywa będzie zawsze
dłuższa od podstawy aluminiowej !
Pokrywę docinać dłuższą ok. 1 - 2 mm niż to
wynika z pomiaru. Nałożyć pokrywę zaczynając
od początku i końca. Pokrywę docisnąć aż
zostanie szczelnie dopasowana do końcówek.
UWAGA: Końcówki muszą zostać
zamocowane do ściany. Usuń zatyczkę.
Zastosuj system kołków rozporowych
szybkiego montażu. Rys 5.
Rys. 5
mocowanie
końcówki
zatyczka