1 grand prix polski weteranów

Transkrypt

1 grand prix polski weteranów
WARMIA MAZURY SENIOR GAMES 2012
1 GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW
14-16 września 2012 roku - Lidzbark Warmiński
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizator:
Województwo Warmińsko-Mazurskie
www.wrota.warmia.mazury.pl
2. Współorganizatorzy:
Miasto Lidzbark Warmiński
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim
www.lidzbarkwarminski.pl
www.osir.lidzbarkwarminski.pl
3. Termin i miejsce:
14-16 września 2012 roku
Hala Widowiskowo-Sportowa w Lidzbarku Warmińskim, ul. Polna 36
4. Cel rozgrywania :
- promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej
5. Uczestnictwo i sposób rozgrywania:
1 Turniej z cyklu Grand Prix Polski Weteranów w Lidzbarku Warmińskim będzie rozgrywany
zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Weteranów na sezon 2012/2013.
Uczestnik zawodów zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, iż na własną
odpowiedzialność podejmuje ryzyko związane ze startem i wysiłkiem podczas zawodów i nie
będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie wystąpienia u zawodnika
jakiegokolwiek negatywnego następstwa udziału w zawodach. Złożenie oświadczenia jest
warunkiem dopuszczenia do startu. Druk oświadczenia dostępny jest do pobrania na oficjalnej
stronie
zawodów
sportowych
„Warmia
Mazury
Senior
Games
2012”
www.seniorgames2012.org , w zakładce "Do pobrania".
6. Orientacyjny program zawodów:
12 września 2012 roku (środa)
godz. 21:00
godz. 22:00
zamknięcie rejestracji zawodników, zamknięcie list startowych i losowanie grup
turniejów eliminacyjnych we wszystkich kategoriach wiekowych
opublikowanie na stronie www.seniorgames2012.pl oraz www.agamar.pl/ts
szczegółowego programu zawodów z kompletem tabel turniejów eliminacyjnych
14 września 2012 roku (piątek)
godz. 18:00
godz. 20:00
Turniej Open o Puchar Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński w 2 kategoriach
wiekowych: 40-59 lat oraz powyżej 60 lat
kolacja
15 września 2012 roku (sobota)
godz. 08:00
godz. 09:00
godz. 10:30
godz. 11:30
godz. 13:30 - 15:00
godz. 15:00 - 19:00
godz. 16:30 - 19:00
godz. 20:00
śniadanie
turnieje eliminacyjne: mężczyźni kategorie wiekowe: 60-64, 65-69, 70-74 i powyżej
75 lat
ceremonia otwarcia zawodów, po której odbędzie się pokazowy turniej gier
podwójnych z udziałem 16 par
turnieje eliminacyjne: kobiety: wszystkie kategorie wiekowe i mężczyźni kategorie
wiekowe: 40-49 i 50-59 lat
obiad
turnieje główne i pocieszenia: kobiety: wszystkie kategorie wiekowe i mężczyźni
kategorie wiekowe: 60-64, 65-69, 70-74 i powyżej 75 lat
turnieje główne i pocieszenia: mężczyźni kategorie wiekowe: 40-49 i 50-59 lat
Wieczór Weterana - ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek
16 września 2012 roku (niedziela)
godz. 08:00
godz. 09:00
godz. 13:00
godz. 14:00
śniadanie
ciąg dalszy 1 Grand Prix Polski Weteranów
ceremonia wręczenie nagród i zamknięcia 1 Grand Prix Polski Weteranów
obiad
Turniej będzie rozgrywany w 2 halach sportowych, na 16 stołach firmy Butterfly, piłeczkami Double Circle 01
Szczegółowy program zawodów zostanie umieszczony na oficjalnej
stronie zawodów www.seniorgames2012.org tuż po zakończeniu
rejestracji zawodników.
7. Zgłoszenia :
Zgłoszenia do turnieju należy dokonać na stronie:
http://seniorgames2012.pl/registration/index
Dodatkowo wypełnioną kartę zgłoszeniową WRAZ Z POTWIERDZENIEM dokonania opłaty
wpisowego w wysokości 30 zł (organizator dopłaca 15 zł) należy przesłać w
NIEPRZEKRACZALNYM terminie do dnia 12 września 2012 roku do godz. 21:00:
Przewodniczący Rady Weteranów Marek PRZYBYŁOWICZ
e-mail: [email protected] , tel. 607 922 249
Zawodnik, który został zarejestrowany przez organizatora zawodów jako uczestnik
imprezy jest uprawniony do:
1) uczestnictwa we wszystkich zawodach sportowych, z tym, że udział w turnieju golfowym
wymaga dodatkowo uiszczenia opłaty turniejowej,
2) uczestnictwa w ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów,
3) otrzymania pakietu startowego (w przypadku uiszczenia opłaty w wysokości 40 Euro),
4) otrzymania programu zawodów,
5) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w zawodach sportowych,
6) otrzymania Karty Senior Prestige upoważniającej do korzystania ze zniżek i darmowych wejść
do obiektów zgodnie z Regulaminem Karty.
8. Zakwaterowanie:
Uczestnicy zawodów rezerwują noclegi we własnym zakresie:
Agroturystyka DA-MAR Pokoje Gościnne Dariusz Cytowicz
ul. Dąbrowskiego 24, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89-7672913, tel. kom. 601254282
pokoje: 1-osobowe, 2–osobowe i 3-osobowe; koszt: 50 zł od osoby
Ośrodek Wypoczynkowy "Zacisze Leśne" Medyny 4, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89-7672427
pokoje: 2–osobowe; koszt: 25 zł od osoby
Hotelik PRZY BRAMIE ul. Konstytucji 3 Maja 18, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89-7672099
pokoje: 2-osobowe; koszt: 110 zł za pokój
Hotelik WARMIA ul. Konstytucji 3 Maja 22, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. kom. 723714920
Pokoje:
2-osobowe - 120 zł za pokój
3-osobowe - 130 zł za pokój
4-osobowy – 140 zł za pokój
Hotelik KOPERNIK ul. Zielona 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89-7675010
koszt: od 130 zł za pokój
8. Wyżywienie:
Organizator zapewnia w miejscu zawodów bufet z ciepłymi daniami.
9. Sprawy finansowe:
Wszystkie opłaty należy dokonać w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do dnia 12 września 2012
roku do godz. 21:00 na rachunek:
- wpisowe do 1 Grand Prix Weteranów - 30 zł (organizator dopłaca 15 zł):
Organizacja Środowiskowa AZS woj. Warmińsko-Mazurskiego
ul. Oczapowskiego 12, 10-718 Olsztyn
nr konta: 52 1240 5598 1978 0010 4386 6684
- wpisowe do Turnieju Open - 15 zł oraz opłata za udział w Biesiadzie Weteranów - 30 zł :
LUKS WARMIA Lidzbark Warmiński
ul. Bartoszycka 24, 11-100 Lidzbark Warmiński
nr konta: 88 8855 0004 2002 0010 9414 0001
10. Nagrody:
- 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy w każdej kategorii otrzymają medale, puchary, dyplomy i
nagrody rzeczowe;
- wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa w zawodach.
11. Dodatkowe informacje:
1. Informacje dla podróżujących zawodników, dotyczące komunikacji miejskiej (numerów
autobusów i rozkładu jazdy w Warszawie i w Gdańsku jadących z lotniska do miejsc odjazdu
środków transportu), a także szczegółowe informacje dotyczące miejsca i godzin odjazdu
autobusów rejsowych oraz pociągów na trasie Warszawa - Olsztyn, Gdańsk - Olsztyn i powrotne
Olsztyn - Warszawa, Olsztyn - Gdańsk - zostaną umieszczone na oficjalnej stronie zawodów
www.seniorgames2012.org
2. Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej opieki medycznej i usług odnowy biologicznej za
dodatkową opłatą.
12. Sprawy inne:
1. Lekarz zawodów pełni dyżur w czasie zawodów i rozgrzewki.
2. Wszelkie kwestie sporne lub wątpliwe rozstrzyga jury d'apel powołane przez Organizatora.
Kierownik zawodów:
Zbyszek PIETKIEWICZ
tel. kom. +48 602 247 724, e-mail: [email protected]