Rada Nadzorcza Struktura Akcjonariatu Schemat

Transkrypt

Rada Nadzorcza Struktura Akcjonariatu Schemat
Rada Nadzorcza
Przewodniczący
Sekretarz
przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
Wiceprzewodniczący
Członek
Piotr Chełmiński
Jacek Kowalewski
Jacek Czapliński
Robert Jasiński
przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
Struktura Akcjonariatu
Stan na 31.12.2012 r.
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku
100 %
kapitału zakładowego
Schemat Organizacyjny
Dyrektor Finansowy
WALNE ZGROMADZENIE
RADA NADZORCZA
ZARZĄD
GENERALNY DYREKTOR
Dyrektor Operacyjny