tutaj

Transkrypt

tutaj
COLORSPACE UDMA - obsługiwane formaty plików RAW
COLORSPACE UDMA obsługuje i wyświetla największą ilość obrazów formatu RAW. W odróŜnieniu od naszej konkurencji, która
wyświetla tylko osadzone JPEG-i bez obrazów RAW, my rzeczywiście dekodujemy konkretne pliki RAW. Unikalny sprzętowy
dekoder RAW COLORSPACE jest zdolny do szybkiego dekodowania i wirtualnego wyświetlania kaŜdego obrazu RAW włącznie z
poniŜszymi formatami:
Canon .CR2 .CRW .TIF
Fujifilm .RAF
Konica Minolta .MRW
Leica .DNG .RAW
Nikon .NEF .NRW
Olympus .ORF
Panasonic .RAW .RW2 .RWL
Pentax .DNG .PEF
Samsung .DNG
Sigma .X3F
Sony .ARW .SR2
Dodatkowo, COLORSPACE UDMA jest obecnie jedynym przenośnym urządzeniem na świecie, które moŜe wyświetlać
profesjonalne obrazy RAW średniego formatu takie jak Hasselblad, Leaf, Mamiya i Phase One.
Hasselblad .3FR
Leaf .MOS
Mamiya .MEF
Phase One .TIF
W przyszłości, poprzez aktualizację firmware moŜliwa będzie implementacja obsługi wyświetlania większej ilości formatów RAW.
Prosimy o kontakt jeśli Twój format plików RAW lub marka aparatu nie została wymieniona powyŜej.
Jeśli nawet format Twoich plików RAW nie został wymieniony powyŜej, COLORSPACE UDMA w dalszym ciągu jest zdolny do
kopiowania tych plików, ich przechowywania oraz wyświetlania nazw w eksploratorze plików, jedynie nie będzie moŜliwy podgląd
obrazów na wbudowanym wyświetlaczu LCD.

Podobne dokumenty