Pracodawcy z większym optymizmem patrzą w przyszłość

Komentarze

Transkrypt

Pracodawcy z większym optymizmem patrzą w przyszłość
EMBARGO DO WTORKU, 10 WRZEŚNIA 2013, DO GODZ. 00.01 GMT
Kontakt dla mediów:
Małgorzata Sacewicz-Górska
+48 608 480 596
+48 22 50 40 852
[email protected]
Monika Jabłońska
+48 660 453 775
+48 22 50 40 737
[email protected]
Pracodawcy z większym optymizmem patrzą w przyszłość
Wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2013 r.:
wskazują na lekkie ożywienie na rynku pracy w Polsce.
Raport ManpowerGroup wskazuje na konsekwentną poprawę sytuacji na rynku pracy w Polsce. Już drugi
kwartał z rzędu pracodawcy przejawiają umiarkowany optymizm, jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc
pracy w nadchodzacych miesiącach. Najlepsze perspektywy zatrudnienia odnotowano dla sektorów
Budownictwo, Handel detaliczny i hurtowy, a także Transport/ Logistyka/ Komunikacja. Poprawie uległy
również prognozy dla innych istotnych dla polskiej gospodarki sektorów, jakimi są Energetyka/
Gazownictwo/ Wodociągi oraz Produkcja przemysłowa.
Warszawa, 10 września 2013 r. – Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję zatrudnienia
ManpowerGroup raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są ostrożnie
optymistyczni co do deklaracji zatrudniania w IV kwartale 2013 r. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie
sezonowej wynosi +4%. To drugi z rzędu dodatni wynik uzyskany dla naszego kraju, od pięciu ostatnich
kwartałów.
Spośród 750 badanych pracodawców, zwiększenie całkowitego zatrudnienia przewiduje 12% firm,
9% zamierza redukować etaty, a 74% nie planuje zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia
przed korektą sezonową wynosi +3%.
"Rynek pracy wydaje się stabilizować, na co wskazuje obserwowany przez nas w ManpowerGroup
powolny, ale konsekwentny wzrost optymizmu wśród przedsiębiorców", powiedziała Iwona Janas,
Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. "Przewidujemy, że nadchodzące miesiące umocnią
ten pozytywny trend. Obecny poziom wzrostu PKB może wprawdzie nie być wystarczający, by móc
spodziewać się znacznego wzrostu liczby nowych miejsc pracy, należy jednak uznać go za zwiastun
oczekiwanej poprawy koniunktury. Wraz z poprawą sytuacji możemy spodziewać się uwolnienia większej
ilości procesów rekrutacyjnych. Przewidujemy, że wzmocnieniu ulegnie panujące obecnie duże
zapotrzebowanie na inżynierów, techników, handlowców i wykwalifikowanych pracowników fizycznych.
Dynamika tworzenia nowych miejsc pracy jest wciąż dość skromna i może upłynąć trochę czasu, zanim
osiągnie zadowalające tempo, jednak zmierza we właściwym kierunku", dodaje Iwona Janas.
W IV kwartale 2013 r. w sześciu z 10 badanych sektorach1 prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia.
Największy optymizm widoczny jest w sektorze Budownictwo (+15%). Kolejne branże, które uzyskały
dodatnią prognozę netto zatrudnienia to Handel detaliczny i hurtowy (+11%), Transport/ Logistyka/
Komunikacja (+9%), Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi (+7%), Produkcja przemysłowa,
a także Restauracje/ Hotele (+6% dla obu). Ujemną prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla sektorów
Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo (-7% dla obu),
a także Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (-2%).
"Tak dobrej, jak obecnie, sytuacji dla poszukujących pracy w sektorach Budownictwo i Produkcja
przemysłowa, nie mieliśmy od ponad roku. Obie te branże są motorem napędowym dla wielu pokrewnych
gałęzi gospodarki, zatem panujący w nich optymizm jest obiecującym zwiastunem dla całego rynku.
Pozytywny trend na rynku pracy umacnia dodatkowo najwyższa od trzech lat prognoza dla sektora
Handel detaliczny i hurtowy. Na wysokim poziomie utrzymują się również wyniki uzyskane dla branży
Transport/ Logistyka/ Komunikacja. Wszystko to zapowiada poprawę w naszej gospodarce,
na którą czekaliśmy już od dłuższego czasu", komentuje Iwona Janas.
W ujęciu kwartalnym optymizm pracodawców jest większy w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy
wzrost prognozy, o 12 punktów procentowych, odnotowano dla Budownictwa. Zauważalnej poprawie uległy
również prognozy w sektorach Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Handel detaliczny i hurtowy
(o 11 punktów procentowych dla obu), a także Restauracje/ Hotele (o 9 punktów procentowych).
Pogorszenie prognozy netto zatrudnienia odnotowano w czterech sektorach. Największy spadek uzyskano
w branżach Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo,
odpowiednio o 10 i 7 punktów procentowych.
W zestawieniu z wynikami dla IV kwartału 2012 r. prognozy są wyższe w sześciu z 10 badanych branżach.
Dynamiczny wzrost odnotowało Budownictwo oraz Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, odpowiednio
o 24 oraz o 21 punktów procentowych. Znacznej poprawie uległa również prognoza dla sektora Kopalnie/
Przemysł wydobywczy, o 12 punktów procentowych, a także dla sektora Produkcja przemysłowa,
o 11 punktów procentowych. Pogorszenie prognozy nastąpiło w czterech sektorach. Największy spadek,
o 16 punktów procentowych, odnotowano dla branży Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi.
Obniżeniu uległa również prognoza dla branż Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo oraz Instytucje sektora
publicznego, odpowiednio o 6 punktów oraz o 4 punkty procentowe.
W porównaniu z III kwartałem 2013 r. prognoza netto zatrudnienia wzrosła w czterech z sześciu badanych
regionach Polski2. Najwyższy wzrost prognozy odnotowano w regionie Centralnym, o 7 punktów
procentowych, zaś w regionach Północnym i Wschodnim, odpowiednio o 6 oraz o 5 punktów procentowych.
W regionie Północno-Zachodnim prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie, a w Południowo-Zachodnim
spadła o 7 punktów procentowych.
W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w czterech z sześciu badanych regionach.
Najbardziej prognoza wzrosła w regionie Wschodnim, o 18 punktów procentowych. Zauważalny wzrost
odnotowano w regionach Centralnym oraz Południowym, odpowiednio o 8 oraz o 7 punktów procentowych.
Nieznaczny spadek, o 3 punkty procentowe, odnotowano w regionach Południowo-Zachodnim
oraz Północno-Zachodnim.
W zestawieniu globalnym badania ManpowerGroup, w którym wzięło udział ponad 65 000 pracodawców,
wyniki pokazują, że większość pracodawców przewiduje, w mniejszym lub większym stopniu, zwiększenie
zatrudnienia w IV kwartale 2013 r. Dodatnie prognozy netto zatrudnienia uzyskano w 29 z 42 badanych krajach.
W ujęciu kwartalnym plany związane ze zwiększeniem liczby etatów uległy poprawie w 14 z 42 krajach,
a pogorszeniu w 19. Analiza rok do roku pokazuje, że prognozy uległy poprawie albo pozostały względnie
stabilne w 16 badanych krajach, a pogorszyły się w 25. Najbardziej optymistyczne prognozy na świecie
ustalono na podstawie deklaracji pracodawców w Indiach (+41%), na Tajwanie (+35%), w Panamie (+24%),
Singapurze (+20%) i Brazylii (+19%).
1
Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy,
Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka.
2
Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie),
Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie,
świętokrzyskie, podlaskie).
Najbardziej pesymistyczni okazali się być natomiast pracodawcy we Włoszech (-13%), Hiszpanii (-7%)
oraz Finlandii (-6%). Spośród 24 państw wchodzących w skład regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód
i Afryka), dodatnie prognozy odnotowano w 11 krajach, pośród których znalazła się również Polska,
z wynikiem +4%.
Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia jest bezpłatny i ogólnodostępny na stronie
www.manpowergroup.pl. Kolejny raport z prognozami dla I kwartału 2014 r. zostanie opublikowany
w dniu 10 grudnia 2013 r.
###
Informacja dla wydawców
Pełne wyniki badań dla wszystkich 42 krajów, w których prowadzone jest badanie w chwili obecnej dostępne są
w zakładce Press Room globalnej strony ManpowerGroup: www.manpowergroup.com/meos.
Dodatkowo, pliki produkcyjne z tabelami i grafami użytymi w raportach można pobrać pod adresem:
http://www.manpowergroup.com/press/meos.cfm.
Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców
związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale.
Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród ponad 65 000 pracodawców w 42 krajach
i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla IV kwartału 2013 r. został
opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 18 a 31 lipca 2013 r. W Polsce
wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na
reprezentatywnej grupie 750 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na
www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy/ Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.
ManpowerGroup w Polsce
ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów
w Polsce. Organizacja posiada 40 agencji i jest obecna w 25 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje
unikalne rozwiązania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower® i Experis™.
Usługi w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie
zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.
Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.
O ManpowerGroup
ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy.
Firma tworzy i dostarcza wysoce skuteczne rozwiązania, które pomagają firmom osiągać cele biznesowe
i zwiększać konkurencyjność. Dzięki 65-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup oferuje pracodawcom pełen
wachlarz innowacyjnych rozwiązań, które podnoszą efektywność i pozwalają odnieść sukces w Erze Człowieka.
Rozwiązania te są odpowiedzią na wszelkie potrzeby firm w obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji,
poprzez szkolenia i zarządzanie karierą do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i doradztwa
personalnego. ManpowerGroup posiada największą w branży sieć obejmującą prawie 3 500 biur w 82 krajach,
dzięki której łączy globalną perspektywę z wiedzą o trendach na rynku pracy i zrozumieniem lokalnych
uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400 000 klientów, w tym małych i średnich
przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.
Rozumiejąc siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa
i kandydatów, by osiągali więcej, niż wydawało się możliwe. Łącząc firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi
do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczną. Te silne więzi umacniają
i napędzają świat pracy. Innowacyjne rozwiązania ManpowerGroup dostarczane są przez ManpowerGroup™
Solutions, Manpower®, Experis™ oraz Right Management®. Więcej o tym jak ManpowerGroup pomaga firmom
odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.