Chór „Nowina” przed występem na Rynku w Kielcach Nasze dzieci

Komentarze

Transkrypt

Chór „Nowina” przed występem na Rynku w Kielcach Nasze dzieci
GAZETA
SAMORZĄDOWA
GMINY
SITKÓWKA-NOWINY
NR 7/2012 (163)
LIPIEC
ISSN 1731-5352
Chór „Nowina” przed występem na Rynku w Kielcach
Nasze
dzieci
Głos Nowin,
lipiec w
2012Kurozwękach
1
aktualności
Czy Pierwsza Dama
odwiedzi naszą gminę?
Pani Prezydentowa Anna Komorowska została zaproszona do wizyty na terenie
gminy Sitkówka-Nowiny i objęcia patronatem podsumowania XVIII Sportowego
Turnieju Miast i Gmin 2012. Pierwszą Damę zapraszał w imieniu gminy Adam
Głogowski, dyrektor Schroniska Młodzieżowego „Ventus” w Nowinach.
W sobotę 30 czerwca 2012 r. w regionie
świętokrzyskim gościł Prezydent RP Bronisław Komorowski. Z ramienia Urzędu Gminy
Sitkówka-Nowiny w spotkaniu z Prezydentem
uczestniczył Adam Głogowski, dyrektor Schroniska Młodzieżowego „Ventus”. Spotkanie
z głową państwa odbyło się w pałacu biskupów krakowskich. Prezydent wyraził radość
z pobytu w Kielcach, a także pozdrowił serdecznie wszystkich dobrych ludzi bez względu
na poglądy.
– Po wysłuchaniu utworu „Dzikie wino” z repertuaru Marka Grechuty w wykonaniu Chóru
„Fermata” wraz ze wszystkimi gośćmi przeszliśmy do sąsiedniej sali, gdzie można było
porozmawiać z Prezydentem. Jako członek
Komitetu Organizacyjnego wiem, iż w naszej gminie prawdopodobnie odbędzie się
podsumowanie XVIII Sportowego Turnieju
Miast i Gmin 2012, zaproponowałem Panu
Prezydentowi aby jego małżonka – Anna Komorowska – objęła patronat honorowy nad tą
imprezą – mówi dyrektor Adam Głogowski.
– Prezydent powiedział, że zna gminę Sitkówka-Nowiny i wie gdzie się znajduje. Wyraził
wstępną aprobatę dla mojej prośby. Wskazał osobę do kontaktu w tej sprawie z Biura
Współpracy Instytucjonalnej, z którą również
porozmawiałem w sprawie dalszego postępowania.
pie
Prezydent RP Bronisław Komorowski i dyrektor Adam
Głogowski podczas spotkania w Kielcach
„Świętokrzyska Perła”
dla gminy
Sitkówka-Nowiny
fot. Piotr Piestrzyński
REKLAMA 1/07/2012
28 czerwca 2012 r. Gmina
Sitkówka-Nowiny otrzymała nagrodę
Świętokrzyskie Perły. Podczas gali,
która odbyła się w Filharmonii
Świętokrzyskiej perły wręczali
wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba
i starosta kielecki Zdzisław Wrzałka.
Gmina Sitkowka-Nowiny i wójt
Stanisław Barycki zostali nagrodzeni za
całokształt działalności.
pie
2
Głos Nowin, lipiec 2012
aktualności
Wybory w Nowinach
2 września 2012 r.
Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza kandydaci wystawieni przez sześć
komitetów wyborczych będą startować w uzupełniających wyborach do Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny, które odbędą się w Nowinach 2 września 2012 roku.
W okręgu wyborczym nr 1 do wyborów pójdą
mieszkańcy:
• ul. Białe Zagłębie bloki nr: 1, 3, 5, 11, 13,
15, 17, 19
• ul. Parkowa blok nr 7
• ul. Szkolna boki nr: 7, 9
• ul. Szkolna domki Nr: 2, 15, 17, 19, 21,
23.
W okręgu wyborczym nr 2 głosować będą
mieszkańcy:
• ul. Białe Zagłębie bloki nr: 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16
• ul. Parkowa bloki nr: 2, 3, 4, 6
PKW nie opublikowała jeszcze nazwisk kandydatów.
Lokal wyborczy będzie w Szkole Podstawowej
w Nowinach.
pie
REKLAMA 2/07/2012
W Nowinach do obsadzenia są dwa mandaty:
po zmarłym radnym Michale Panasie oraz po
radnym Jacku Kani, który został dyrektorem
GOK Perła.
Według Państwowej Komisji Wyborczej do
wyborów zostało zarejestrowanych 6 komitetów wyborczych:
1. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
ARTURA BERNATA
2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
DLA WPÓLNEGO DOBRA NOWIN
3. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
NADZIEJA ZD
4. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
NOWINY NASZ DOM
5. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD
6. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
PIĘKNA GMINA
ZARZĄDZENIE NR 60 /2012
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zarządzenia wyborów nzupelniających do Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach
w Okręgu Wyborczym Nr 1 i Nr 2.
Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.
1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz uchwałą Nr
RG-XXIlI64/12 i Nr RG-XXIlI65/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2012
r., w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych zarządza się, co następuje:
§1
Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach:
1. w Okręgu Wyborczym Nr 1 obejmującym 3 mandaty, w którym wybierany
będzie 1 radny,
2. w Okręgu Wyborczym Nr 2 obejmującym 2 mandaty, w którym wybierany
będzie 1 radny.
§2
Datę wyborów, o których mowa w §1, wyznacza się na niedzielę - 2 września 2012 r.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
I-I BOŻENTYNA PALKA-KORUBA
Głos Nowin, lipiec 2012
REKLAMA 3/07/2012
§3
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz
wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
3
aktualności
Naziemna telewizja cyfrowa
Już obecnie na terenie gminy Sitkówka-Nowiny można odbierać sygnał cyfrowej telewizji naziemnej. To oferta bezpłatna. Obecnie
można odbierać 20 programów: TVP 1, TVP
1 HD, TVP 2, TVP 2 HD, TVP Info Kielce,
Eska TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka TV, Polsat, TVN, TV4, TV Puls, Puls2, TVN7, Polsat
Sport News, TV6, TVP Historia, TVP Kultura
i TVP Polonia.
Na Święty Krzyż
Według Wojciecha Porębskiego z kieleckiej
firmy „ALF-Serwis” koszt tunera DVB-T wynosi obecnie od 120 do 200 zł. – Trzeba także
posiadać antenę, która zapewni odpowiedniej
jakości sygnał. Wszystko zależy od lokalizacji oraz „widoczności” nadajników przez naszą antenę – tłumaczy Wojciech Porębski.
– W przypadku gminy Sitkówka-Nowiny antena „nie zobaczy” bliższego nadajnika na ul.
Targowej w Kielcach. Trzeba ją kierować na
Święty Krzyż. Koszt anteny waha się od 50 do
250 zł. W większości przypadków wystarczy
taka za 75 zł. Jeżeli telewizor posiada tuner
DVB-T w systemie MPEG-4 wystarczy do niego doprowadzić sygnał z kablówki lub anteny.
W województwie świętokrzyskim sygnał analogowy zniknie w połowie 2013 roku. – Dzięki tunerowi DVB-T ludzie zyskają jakość, pewność i duży
wybór kanałów. Oprócz telewizji bezpłatnej istnieje
opcja rozszerzenia oferty kanałów o płatne kanały
Cyfrowego Polsatu – dodaje Wojciech Porębski.
W nowińskiej kablówce sygnał już jest
Z przesłaniem do swoich abonentów wystąpiło Stowarzyszenie Telewizja Kablowa „Nowiny”, które dostarcza sygnał do bloków w Nowinach i domków jednorodzinnych.
Szanowni Państwo, Stowarzyszenie „TelewiNadajniki sygnałów naziemnej telewizji cyfrowej
w województwie świętokrzyskim
Miasto
Święty Krzyż
Kielce
ul. Targowa
4
MUX1
MUX2
MUX3
k. 62
k. 36
802 MHz 594 MHz
50 kW
50 kW
k. 47
682 MHz
0,5 kW
fot. Piotr Piestrzyński
17 czerwca 2013 r. na terenie
województwa świętokrzyskiego zaniknie
analogowy sygnał telewizyjny. Dla
widzów telewizji rozwiązania są
dwa. Pierwsze – aby móc odbierać
telewizję cyfrową, trzeba zaopatrzyć
się w telewizor nowej generacji. Drugie
– odbierać sygnał cyfrowy na starym
telewizorze, ale z zastosowaniem
dekodera DVB-T.
Wojciech Porębski prezentuje możliwości dekodera DVB-T
zja Kablowa NOWINY” wychodząc naprzeciw
zmianom technologicznym w zakresie transmisji sygnałów TV z technologii analogowej
na cyfrową DVB-T, wprowadziła do sieci telewizji kablowej sygnały MUX-1, MUX-2
i MUX-3 . Do 31 maja 2012 r. była to emisja
testowa, ale już od początku czerwca 2012
jest stałą ofertą naszej sieci. Daje to Państwu
możliwość odbioru cyfrowej telewizji naziemnej bez stosowania dodatkowych anten TV.
Posiadacze odbiorników telewizyjnych wyposażonych w głowicę DVB-T w systemie MPEG-4
mogą odbierać nadawane programy już teraz.
Wystarczy dostroić swój telewizor do sygnału cyfrowego, zgodnie z instrukcją obsługi telewizora.
Dla posiadaczy starszych modeli TV ( tradycyjne
kineskopowe oraz LCD lub plazmowe nie posiadające wbudowanego systemu MPEG-4) pozostaje możliwość dokupienia stosownego dekodera DVB-T, który pozwoli na odbiór programów
cyfrowych w pełnym zakresie. Na rynku dostępny jest cały szereg urządzeń różnej klasy i jakości.
Jednocześnie zapewniamy odbiorców telewizji
analogowej, że transmisja pozostanie w tej wersji w sieci TV i będzie retransmitowana w wersji
analogowej co pozwoli na odbiór TVP 1, TVP 2,
TVP Kielce oraz TV 4 w dotychczasowej formie.
Wszelkie niezbędne zmiany w studio TV zostały już wdrożone i mogą Państwo odbierać sygnał cyfrowy już DZIŚ ! Dodatkowo
Stowarzyszenie Telewizja Kablowa NOWINY
w ramach wieloletniej współpracy z dostawcą rozwiązań technologicznych oraz sprzętu
dla sieci, wynegocjowała specjalne warunki
zakupu urządzeń do odbioru DVB-T z kielecką firmą „ALF-Serwis” – naszym wieloletnim
i sprawdzonym partnerem w zakresie dostaw
urządzeń dla sieci TV.
Wszyscy mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny
mogą skorzystać ze specjalnego RABATU w wysokości 10% w sklepie firmowym „ALF-Serwis”
w Kielcach przy ul. Konarskiego 3 w zakresie
sprzętu do odbioru DVB-T. Dotyczy to zarówno użytkowników sieci telewizji kablowej, jak
i mieszkańców całej gminy. W ofercie dla Państwa przygotowano kilkanaście modeli dekoderów DVB-T, anteny DVB-T oraz osprzęt niezbędny do zbudowania nowoczesnej instalacji
telewizji cyfrowej lub modernizacji posiadanej.
Szczegóły w sklepie „ALF-Serwis” Kielce ul.
Konarskiego 3 (róg Zagórskiej i Tarnowskiej –
dawna siedziba Unitra-Serwis), telefon kontaktowy 41 344 58 67.
Stowarzyszenie Telewizja Kablowa NOWINY
w oparciu o wieloletnią współpracę z w/w firmą rekomenduje Państwu firmę „ALF-Serwis”
jako zaufanego i solidnego kontrahenta.
Zarząd STK NOWINY
Z OSP
Pierwsze miejsce w Belnie
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli
Murowanej zdobyli pierwsze miejsce na III
Turnieju Jednostek OSP w Piłce Nożnej, które
15 lipca 2012 r. odbyły się w Belnie. Strażacy walczyli o puchar ufundowany przez Adama Jarubasa, marszałka Województwa Świętokrzyskiego. – Mamy zaproszenie na kolejny
turniej piłkarski, który w sierpniu odbędzie się
w Lechowie – poinformował Kamil Zawadzki,
zastępca naczelnika OSP Wola Murowana.
Nowy Gallet w Woli Murowanej
Nowoczesny hełm Gallet z latarką przeznaczony do ochrony głowy i twarzy podczas czynności wykonywanych przez służby ratownicze
ufundował w lipcu br. dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Murowanej Sylwester Skulski, właściciel firmy STALMAX. –
Bardzo dziękujemy za wsparcie – powiedział
Andrzej Kasperek, prezes jednostki.
pie
Głos Nowin, lipiec 2012
kultura
Nasze zespoły
na jarmarku w Tokarni
Cztery zespoły z gminy SitkówkaNowiny zaprezentowały się na VII
Jarmarku Agroturystycznym w Tokarni,
który 3 czerwca 2012 r. zorganizował
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi
Kieleckiej. Jarmark obejrzało 4 tysiące
widzów.
Kowalanki
fot. Muzeum Wsi Kieleckiej
Nasze zespoły: „Bolechowiczanie”, „Kowalanki” i „Szewczanki” występowały na scenie.
Zaprezentował się także Zespół Folklorystyczny Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.
W ramach jarmarku odbyła się prezentacja pt.
„Swojskie klimaty – świętokrzyskie smaki”.
Dzięki temu goście odwiedzający skansen mogli skosztować słodkich wypieków, pierogów
i innych pysznych domowych dań. Podczas
tej prezentacji „Kowalanki” kusiły drożdżówką.
Jak informuje Muzeum Wsi Kieleckiej podczas
imprezy dzieci mogły wziąć udział w grze „Zaczarowana Kraina”, poskakać na dmuchańcach lub spotkać szczudlarzy. Konkursy dla
kibiców przygotował KS VIVE TARGI KIELCE.
Pokazy z użyciem psa zademonstrowali Policjanci z KWP w Kielcach. W ogrodzie rzeźb
Bernasiewicza zagościło Miasto Słowa, gdzie
dziennikarze TVP Kielce pokazywali tajniki
pracy reporterskiej. Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe oraz Genowefa Pigwa.
Gwiazdą Jarmarku był zespół MASTERS.
Muzeum Wsi Kieleckiej, pie
Bolechowiczanie
fot. Muzeum Wsi Kieleckiej
Zespół Folklorystyczny
SP Bolechowice
Głos Nowin, lipiec 2012
fot. Muzeum Wsi Kieleckiej
fot. Muzeum Wsi Kieleckiej
Szewczanki
5
aktualności
Nasza gmina w kapsule
czasu Radia Kielce
Polskie Radio Kielce w 2012 r. obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. Dokładnie 2 października 1952 mieszkańcy po raz pierwszy
mogli usłyszeć w swoich radioodbiornikach
wiadomości z regionu.
To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowo uroczysta
okazja, by pokazać jak ważne dla województwa kieleckiego, a potem świętokrzyskiego było
nadawanie programu regionalnej rozgłośni. Ale
też nie byłoby programu radia gdyby nie ludzie
– inicjatorzy wielu przedsięwzięć kulturalnych,
oświatowych, muzycznych, samorządowych,
gospodarczych w tysiącach miejscowości,
o których mogliśmy mówić na antenie.
Polskie Radio Kielce chce podkreślić jubileusz 60-lecia prezentacją na antenie 60 wyjątkowych miejsc (miast, gmin, powiatów)
województwa świętokrzyskiego w tym gminy
Sitkówka-Nowiny.
Z wozu satelitarnego ustawionego pod Krytą
Pływalnią „Perła” w Nowinach w ciągu dnia
było nadanych 8 relacji. Mini studio radiowe
zlokalizowano także na pływalni. Właśnie
stąd Marcin Przemirski i Paweł Solarz nadawali poranną audycję. Na antenie wyemitowano m.in. rozmowę z wójtem gminy Stanisławem Baryckim.
pie
Wójt Stanisław Barycki udzielił wywiadu Jakubowi
Rożkowi
fot. Iza Lesik
Studio radiowe na „Perle”. Paweł Solarz rozmawia
z Wacławem Mozerem, szefem WOPR
fot. Iza Lesik
5 lipca 2012 r. Radio Kielce nadawało z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. Z okazji
60-lecia rozgłośni satelitarny wóz radiowy zaparkował pod Krytą Pływalnią „Perła”.
Mieszkańcy gminy mogli nagrać swój głos w specjalnej kapsule czasu.
INFORMACJA ZARZĄDU
TRANSPORTU
MIEJSKIEGO W KIELCACH
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że w związku ze zbliżającym się remontem na ul. Chorzowskiej zmianie ulegną godziny
oraz trasy kursowania linii nr 27 i 29. Ponadto
kursy linii nr 19 z ul. Chorzowskiej zostaną skierowane do przystanku Nowiny Gimnazjum.
Trasa linii nr 27:
Szajnowicza Iwanowa Puscha – Piekoszowska
– Grunwaldzka – Żytnia – Krakowska – Górników Staszicowskich – Krakowska – Nowiny
Gimnazjum.
Trasa linii nr 29:
Szajnowicza Iwanowa Puscha – Piekoszowska – Grunwaldzka – Żytnia – Ściegiennego
– Bilcza – Kowala – Sitkówka – Trzuskawica
– Posłowice (obecna pętla linii nr 2).
Termin wprowadzenia zmian zostanie podany
w późniejszym okresie.
6
Głos Nowin, lipiec 2012
cyfrowa szkoła
Uczniowie szkoły w Kowali
rozpoczną naukę na laptopach
Głos Nowin, lipiec 2012
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. A. Hedy „Szarego” w Kowali przywiązują dużą
wagę do wychowania patriotycznego. W maju br. zorganizowali uroczysty apel w związku z przejęciem sztandaru
i innych pamiątek od likwidowanego koła kombatantów w Sitkówce
fot. Piotr Piestrzyński
Od kilku lat mówiło się o cyfryzacji szkoły. Ciężkie
- uczniowskie książki i ćwiczeniówki miały zastąpić laptopy. Do walki o cyfryzację szkół stanęła
prawie połowa świętokrzyskich gmin. 53 samorządy złożyły 120 wniosków na kwotę blisko 12
milionów złotych. W szranki stanęła m.in. Szkoła
Podstawowa w Kowali. 14 maja 2012 r. komisja
powołana przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach podała wykaz szkół zakwalifikowanych do pilotażowego programu „Cyfrowa szkoła”. Szkoła Podstawowa w Kowali znalazła się
wśród zakwalifikowanych 16 szkół z całego województwa świętokrzyskiego. Dla naszego województwa przeznaczono ponad 1,2 mln zł dla 11
szkół w wariancie I oraz ponad 500 tys. zł dla 5
szkół w wariancie II. Co to oznacza? W wariancie
I zakupiony sprzęt może być wykorzystywany wyłącznie w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. W wariancie
II – który będzie realizowany w Kowali – sprzęt
może być wykorzystywany w szkole na zajęciach
lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz udostępniany uczniom oddziałów
klas IV do korzystania w domu.
Jak informuje dyrektor szkoły Małgorzata Markiewicz przyznane szkole środki w kwocie 90
tys. zł wraz z 20% wkładem własnym organu
prowadzącego wynoszącym 22,5 tys. zł zostaną
przeznaczone na zakup przenośnych komputerów dla uczniów, przenośnych komputerów dla
nauczycieli, tablic interaktywnych i wielu innych
urządzeń i programów komputerowych.
W związku z dofinansowaniem Szkoła zobowiązuje się do wdrożenia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie
nauczania w zakresie: e-uczeń, e-nauczyciel,
e-szkoła. Program „Cyfrowa Szkoła” będzie realizowany pilotażowo do sierpnia 2013 roku.
pie
fot. Piotr Piestrzyński
Od września 2012 r. w Szkole
Podstawowej im. gen. Antoniego
Hedy ps. „Szary” w Kowali, jako
jednej z szesnastu w województwie
świętokrzyskim, rozpocznie się
realizacja pilotażowego programu
„Cyfrowa Szkoła”. – Udało nam się. To
będzie nowy rozdział w historii szkoły
– mówiła szczęśliwa dyrektor szkoły
Małgorzata Markiewicz. Uczniowie
i nauczyciele będą pracować na
laptopach. Szkoła pozyska także
tablice interaktywne oraz wiele innych
urządzeń i programów komputerowych.
Szkoły, które będą realizowały wariant I programu „Cyfrowa Szkoła”: Szkoła Podstawowa
w Niedźwiedziu, Zespół Szkół w Ćmińsku, Szkoła Podstawowa w Ćmińsku, Szkoła Podstawowa nr 11 w Kielcach, Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 2 im. I. J. Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Staszowie, Szkoła Podstawowa nr
2 im. KEN w Jędrzejowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi, Szkoła Podstawowa
w Tokarni, Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Chmielowie oraz ZSP Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie.
Szkoły, które będą realizowały wariant I programu „Cyfrowa Szkoła”: Szkoła Podstawowa im.
gen. A. Hedy „Szarego” w Kowali, Szkoła Podstawowa nr 12 w Kielcach, Zespół Szkół w Bilczy,
Szkoła Podstawowa im. ks. P. Ściegiennego w Bilczy, Szkoła Podstawowa w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku oraz Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górnie.
Wysokość dotacji przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych zależy od wielkości szkoły:
szkoły małe (do 100 uczniów) mogą otrzymać do 90 tysięcy złotych, szkoły średnie (do 300
uczniów) – do 140 tysięcy złotych, a duże (powyżej 300 uczniów) dostaną do 200 tysięcy
złotych.
7
aktualności
Atrakcyjne wakacje z GOK „Perła”
16 lipca w godz. 10-12 Gminny
Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach
zorganizował na basenie konkurs
w zjeździe rurą na czas. To tylko
jedna z wielu atrakcji przygotowanych
dla młodych mieszkańców gminy
Sitkówka-Nowiny w ramach akcji
wakacje. – Zainteresowanie akcją
jest bardzo duże. Codziennie do
klubu „Miniaturka” przychodzi około
25 dzieci, a po godzinie 15 także
młodzież. Cieszymy się, że tak licznie
przychodzą, bo to jest właśnie dla nich
– tłumaczy Jacek Kania, dyrektor GOK
„Perła”.
fot. Piotr Piestrzyński
Przed pałacem w Kurozwękach
ścieżką dydaktyczną. W wakacjach organizowanych przez GOK mogą brać udział dzieci ze
wszystkich miejscowości. Dodatkowo dla dzieci
z Szewc i Zawady w godz. od 9 do 20 otwarta
jest świetlica w Szewcach. Zainteresowanie akcją wakacje jest bardzo duże. Codziennie na do
klubu „Miniaturka” przychodzi około 25 dzieci,
a po godzinie 15 także młodzież. Cieszymy się,
że tak licznie przychodzą, bo to jest właśnie dla
nich – dodaje dyrektor Jacek Kania.
16 lipca w godz. od 10 do 12 Gminny Ośrodek
Kultury „Perła” w Nowinach organizuje na basenie
konkurs w zjeździe rurą na czas. – Będą atrakcyjne
nagrody. Do 15 sierpnia będzie trwał turniej piłkarski na boisku Orlik o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny. Szczegółowe Informacje podamy
na naszej stronie internetowej. Naprawdę warto,
zapraszam wszystkich – mówi dyrektor Kania.
Organizatorem wakacji w gminie SitkówkaNowiny jest Gminny Ośrodek Kultury „Perła”.
Program akcji obejmuje szereg wycieczek i innych atrakcji dla dzieci.
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA
– Dzisiaj dzieci wyjeżdżają do Zespołu Pałacowego w Kurozwękach, gdzie będą mogły
obejrzeć pałac i różne atrakcje. Za wyjazd
płaci GOK „Perła”. Takich wycieczek będzie
więcej w czasie wakacji. Dzieci będą mogły
wyjechać do Oblęgorka, do Geoparku Kielce,
a pod koniec sierpnia – Ciuchcią Express Ponidzie z Jędrzejowa do Umianowic. Na wszystkie
wycieczki serdecznie zapraszam. Będzie także
wyjazd do kina i na przedstawienie do Teatru
„Kubuś” – mówi Jacek Kania, dyrektor GOK
„Perła”. – W każdy poniedziałek dzieci mają
bezpłatne wejście na Krytą Pływalnię „Perła”.
Od godz. 11 do 15 do dyspozycji dzieci jest
animator prowadzący zajęcia sportowe na boisku Orlik. Wierzę, że się dobrze bawią i jest
to dla nich ciekawe zajęcie. Panie ze Świetlicy Środowiskowej i z klubu „Miniaturka” zaplanowały szereg konkursów fotograficznych,
plastycznych i teatralnych z nagrodami, rajdy
BYLI TAM, GDZIE PRZESZŁOŚĆ ŁĄCZY SIĘ
Z TERAŹNIEJSZOŚCIĄ
12 lipca 2012 r. w ramach wakacji z GOK
„Perła” odbyła się wycieczka do Zespołu Pałacowego w Kurozwękach. Ponad 40 osób wyjechało o godz. 10 z parkingu przed basenem
w Nowinach. Wizytę w Kurozwękach dzieci
rozpoczęły od zwiedzania pałacu. Przewodniczka opowiadała historię gospodarzy tego
terenu – rodu Popielów. Właściciele Kurozwęk
umiejętnie łączą przeszłość z teraźniejszością,
atmosferę starego polskiego dworu, jego tradycyjnej gościnności z otwarciem na świat i ludzi.
Tak więc były wędrówki podziemnymi korytarzami liczącego kilkaset lat pałacu i podziwianie
militarnych ekspozycji. Pałacowe korytarze i sala
balowa także stały otworem. Z tarasu rozciągał
się widok na przepiękny park, w którym królowały ogromne i rozłożyste platany. Po zwiedzeniu
pałacu był czas na zabawę na placu zabaw. Potem przejażdżka specjalnym wozem safari bizon,
oglądanie stada bizonów i innych zwierząt zgromadzonych w mini zoo. Dzieciom nie udało się
niestety wejść na teren kukurydzianego labiryntu,
którego otwarcie przewidziano na 14 lipca. Do
10 października będzie tam można błądzić nawet kilkadziesiąt minut na dystansie około 2 km.
O godzinie 14.30 dzieci, pełne wrażeń, ruszyły w drogę powrotną do domu.
Tak wyglądała pierwsza wakacyjna wyprawa
dzieci z gminy Sitkówka-Nowiny. Przed nimi
kolejne atrakcje…
Piotr Piestrzyński
8
fot. Piotr Piestrzyński
fot. Piotr Piestrzyński
Na dziedzińcu
Safari bizon
Głos Nowin, lipiec 2012
kultura
– Soczewioki czyli pierogi z soczewicą można
podawać jako paszteciki do barszczyku czerwonego. Soczewioki to tradycyjna potrawa na
czas postu. Jej receptura była przekazywana
z pokolenia na pokolenie – tłumaczy Wiesława Kulińska z „Kowalanek”.
Konkurs odbył się nad zalewem w Kaniowie.
W konkursie wzięły udział koła gospodyń
wiejskich, zespoły obrzędowe, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz osoby indywidualne mieszkające na terenie powiatu
kieleckiego. Jury oceniało 24 potrawy przygotowane przez 18 zespołów reprezentujących
15 gmin powiatu kieleckiego. Przewodniczącym jury był Mirosław Ciołak- szef kuchni hotelu „Tęczowy Młyn”
Za najsmaczniejszą potrawą powiatu kieleckiego został uznany „Kalarepiok jaglany” przygotowany przez Krystynę Wilk z Chęcin.
pie
„Kowalanki” z soczewiokami
„Szewczanki” z targańcami
fot. Wiesława Kulińska
Podczas V Konkursu na
Najsmaczniejszą Tradycyjną Potrawę
Powiatu Kieleckiego, który 23 czerwca
2012 r. odbył się w Zagnańsku
„Kowalanki” serwowały soczewioki
a „Szewczanki” – szewskie targańce
z kapustą kiszona.
fot. Wiesława Kulińska
Soczewioki
oki i targańce
w Zagnańsku
ńsku
fot. Krystyna Janiec
Moc chórów
Happening p.t. „MOC CHÓRÓW” z udziałem Chóru „Nowina” odbył się 1 lipca 2012 r. o godz.15-tej na Rynku w Kielcach z okazji Święta Kielc
i 60-lecia działalności Radia Kielce. Na Rynku w Kielcach zebrało się 18 chórów z terenu województwa świętokrzyskiego. Wśród 350 chórzystów nie zabrakło chóru „Nowina” z gminy Sitkówka-Nowiny. Po wstępnej próbie i podziale na głosy, kolorowy orszak chórzystów przeszedł na
Rynek. O godz. 15-tej wszyscy chórzyści pod kierownictwem Ewy Robak wykonali utwory: „Da moja Łysico”, „Słunecko zachodzi” oraz „Dam
ci ptaszka”- słowa: A. Andrus, muzyka: W. Stec, przearanżowienie: G. Miśkiewicz. Mimo upalnej pogody to była prawdziwa „Moc chórów”
i chórzystów. Organizatorem happeningu były Stowarzyszenie „A nam się chce!” i Chór Kameralny „Fermata”.
Krystyna Janiec
Głos Nowin, lipiec 2012
9
aktualności
Piąta edycja projektu
„Wykwalifikowany bezrobotny
dobrym pracownikiem”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach już po raz piąty przystąpił do realizacji projektu „Wykwalifikowany
bezrobotny dobrym pracownikiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Głównym celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny do potrzeb
rynku pracy, ponadto wzrost motywacji
i chęci do podjęcia pracy, a także nabycie
pozytywnych wzorców postaw.
W 2012 r. projekt „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” skierowany jest do 19 podopiecznych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w SitkówceNowinach w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na bezrobocie. W ramach
projektu osoby biorące w nim udział
skorzystały już zarówno z grupowych jak
i indywidualnych spotkań z psychologiem
oraz doradcą zawodowym. Odbyły się
również warsztaty savoir vivre i „języka
ciała”, które wprowadzają w zagadnienia
komunikacji niewerbalnej przybliżają podstawy mowy ciała oraz błędy w tworzeniu
przekazów słownych i pozawerbalnych.
Szczególnie dużym zainteresowaniem
wśród naszych kursantów cieszą się indywidualne sesje wsparcia psychologicznego oraz z doradcą zawodowym. Ponadto
była możliwość skorzystania z konsultacji
z doradcą ds. własnej działalności gospodarczej. Natomiast już od sierpnia
br., zaczynamy realizować kursy typowo
zawodowe, a wśród nich: przedstawiciel
handlowy, pracownik administracyjnobiurowy, referent księgowości, pomoc
kuchenna, kelner, wizażysta, konserwator
terenów zielonych, prawo jazdy kat. B., na
których uczestnicy zdobędą już praktyczne
umiejętności, które z pewnością zaprocentują w dalszym życiu zawodowym. Ponadto w ramach projektu zorganizowane
zostaną kursy komputerowe na poziomie
podstawowym i średniozaawansowanym. Wszystkim osobom biorącym udział
w szkoleniach życzymy wytrwałości i satysfakcji z uzyskanych umiejętności.
Autorzy, kadra projektu:
Ewa Kopolovets
Agnieszka Markowicz
Kamila Zatorska
Tomasz Gołdziński
10
Głos Nowin, lipiec 2012
inwestycje
Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych
na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w 2012 r.
realizowanych przez Referat Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa i Inwestycji
w okresie od 1.01.2012 r. do 15.06.2012 r.
fot. Piotr Piestrzyński
I. ZADANIA ZAKOŃCZONE I W TRAKCE
REALIZACJI:
1. Budowa zespołu mieszkań socjalnych przy
ul. Przemysłowej w Nowinach.
– umowa z Wykonawcą: Konsorcjum PUB
inż. Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050
Zagnańsk oraz PUB „TOM-BUD” Biskup Tomasz, ul. Zagórska 45/87, 25-339 Kielce,
podpisana dnia 03.08.2010 r.
– umowna wartość brutto robót zadania wraz
z nadzorem inwestorskim – 4.212.230,40
zł.
– dofinansowanie z Banku Gospodarstwa
Krajowego zgodnie z podpisaną umową
w wysokości 25% wartości inwestycji.
– termin zakończenia: do dnia 30.06.2012 r.
2. Termomodernizacja budynku komunalnego nr 16 w m. Sitkówka – II etap przebudowa
dachu budynku, wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian zewnętrznych budynku.
– Wykonawca: Przedsiębiorstwo UsługowoBudowlane inż. Andrzej Król, Kajetanów
55, 26-050 Zagnańsk.
– wartość brutto zł: 169.000,00
– termin zakończenia do dnia 31.05.2012 r.
– zadanie zakończone
3. Przebudowa dróg, chodników, ciągów pieszo jezdnych, parkingów na terenie osiedla
Nowiny w ramach rewitalizacji osiedla Nowiny-Zagrody – VII etap.
– Wykonawca: Usługi Transportowo-Sprzętowe Łukasz Gwóźdź, 26-026 Morawica,
Drochów Górny 19.
– wartość brutto zł: 789.072,68
– termin zakończenia do dnia 31.05.2012 r.
– zadanie zakończone
4. Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody – działki nr 398/85,
398/94, 398/92, 398/53, 398/54 (parking
przy ul. Gimnazjalnej oraz część dróg i oświetlenie uliczne osiedla „za Gimnazjum”).
Głos Nowin, lipiec 2012
– Wykonawca: Przedsiębiorstwo UsługowoBudowlane inż. Andrzej Król, Kajetanów
55, 26-050 Zagnańsk.
– wartość brutto zł: 247.000,00 zł
– termin zakończenia realizacji do dnia
31.05.2012 r.
– zadanie zakończone
5. Przebudowa budynku Remizy OSP Kowala – wykonanie remontu elewacji budynku.
– Wykonawca: „HATTBUD” Grabka Andrzej,
Niemścice 36, 28-200 Staszów.
– wartość brutto zł: 54.322,54
– termin zakończenia do dnia 31.05.2012 r.
– zadanie zakończone
– Wykonawca stolarki okiennej z PCV i aluminium : Legend s.c., ul. Klonowa 55A
lok. E, 25-553 Kielce
– wartość brutto zł: 43.412,85
– termin zakończenia do dnia 22.05.2012 r.
– zadanie zakończone
– Wykonawca napisu informacyjnego: ART.
BELL Wydawnictwo Reklamowe Grzegorz
Celejowski, ul. Fałdowa 4/11, 25-640 Kielce
– wartość brutto zł: 7.872,00
– termin zakończenia do dnia 25.05.2012 r.
– zadanie zakończone
6. Budowa dróg gminnych w m. Zgórsko – ul.
Azaliowa, ul. Kalinowa, ul. Berberysowa, ul.
Magnoliowa oraz budowa oświetlenia ulicznego na wcześniej wymienionych ulicach
– Wykonawca: ŚPRD „TRAKT” Sp.zo.o., Górki Szczukowski 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów.
– wartość brutto zł: 714.847,03
– termin zakończenia do dnia 30.09.2012 r.
7. Budowa sieci wodn.-kan. grupa inicjatywna
– Wykonawca: Instal – Groch mgr inż. Rafał Grochowski, ul. Szkolna 3, 28-131 Solec Zdrój
– wartość brutto zł: 389.402,41
– termin zakończenia do dnia 30.09.2012 r.
II. ZADANIA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA
między innymi:
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego dróg
gminnych w m. Słowik Markowizna.
– w trakcie prace projektowe.
– przybliżona wartość brutto zł: 342.963,40
– planowany termin zakończenia robót zadania III, IV kwartał 2012 r.
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik
Markowizna.
– zakończone prace projektowe.
– przybliżona wartość brutto zł:
1.082.545,76
– planowany termin realizacji robót zadania
IV kwartał 2012r oraz I,II kwartał 2013 r.
3. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie
Rodzinnego Ogrodu Działkowego w m. Nowiny
– zakończone prace projektowe.
– przybliżona wartość brutto zł: 170.833,54
– planowany termin realizacji robót zadania II
kwartał 2013 r.
4. Przebudowa budynku Remizy OSP Wola
Murowana – zagospodarowanie pomieszczeń
poddasza.
– zakończone prace projektowe.
– przybliżona wartość brutto zł: 345.850,72
– planowany termin realizacji robót zadania
III, IV kwartał 2012 r.
5. Budowa monitoringu TV Osiedla NowinyZagrody.
– w trakcie prace projektowe.
– planowany termin realizacji – III, IV kwartał
2012 r.
6. Rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Nowinach.
– w trakcie konkurs na wykonanie koncepcji
architektonicznej.
7. Przebudowy odcinka sieci wodociągowej
na terenie byłego zakładu I Cementowni Nowiny i byłej budowy FTG w msc. Nowiny.
– w trakcie prace projektowe.
– planowany termin zakończenia robót zadania III, IV kwartał 2012 r.
7. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ul. Cicha
– w trakcie prace projektowe.
– planowany termin zakończenia robót zadania III, IV kwartał 2013 r.
8. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zagrody dz. 339/2, 332/4
– w trakcie prace projektowe.
– planowany termin zakończenia robót zadania III, IV kwartał 2013 r.
9.Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko dz. 254/12, 255/7
– w trakcie prace projektowe.
– planowany termin zakończenia robót zadania III, IV kwartał 2013 r.
11
z przedszkoli
Cała Polska czyta dzieciom.
Czytaliśmy także w przedszkolu w Nowinach
fot. Przedszkole w Nowinach
Organizowana w naszym przedszkolu akcja
„Cała Polska czyta dzieciom” ma zachęcić
dzieci i rodziców do czytania książek. Dlaczego warto czytać dzieciom? Powodów jest
bardzo wiele. A oto niektóre z nich:
– w książkach dzieci mogą znaleźć wskazówki w jaki sposób zbudować swój własny
system wartości
– czytanie pomaga rozwinąć takie cechy jak
kreatywność, twórczość czy empatia
– dodatkowo, wieczorna lektura pozwala
dziecku wyciszyć się i uspokoić.
A tak było u nas w tym roku:
Dzień pierwszy: Festyn rodzinny inauguracja
akcji – wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa”
czytają zaproszeni goście.
fot. Przedszkole w Nowinach
Rodzice pragną przekazać swojemu dziecku to, co najlepsze. Nasze przedszkole
stara się wspierać ich w staraniach o prawidłowy i wszechstronny rozwój dzieci.
Zależy nam, by dzieci dobrze się rozwijały, nie miały problemów w przedszkolu czy
szkole, a na swojej drodze spotykały tylko życzliwych ludzi. Dlatego w Przedszkolu
Samorządowym im. „Pluszowego Misia” w Nowinach została zorganizowana
V edycja ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Dzień drugi: przedstawienie na podstawie baśni Janiny Porazińskiej „Dwie Dorotki” w wykonaniu nauczycieli przedszkola.
Dzień trzeci: bajkowy korowód ulicami osiedla. Wybrane fragmenty wierszy dla dzieci
czytał wójt gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław
Barycki, przedstawiciele lokalnej społeczności, a nawet przypadkowi przechodnie. Po powrocie wszystkie dzieci uczestniczyły w bajkowym balu.
Dzień czwarty: IV gminny rodzinny konkurs
recytatorski pod hasłem muszki, ważki, bąki,
przyjaciele z łąki. Prowadzące konkurs Osa
– Anna Bogdan Lucypera, Mucha – Urszula
Wierzbicka.
Dzień piąty: spotkanie z autorką wierszy dla
dzieci panią Ewą Chotomską, słynną Ciotką
Klotką z programu Tik – Tak.
Urszula Wierzbicka
Więcej zdjęć i informacji na stronie przedszkola www.przedszkolnowiny.blizej.info
Artystyczne Leśne Skrzaty
Warsztaty plastyczne dla
przedszkolaków odbyły się 5 czerwca
2012 r. w punkcie przedszkolnym w
Szewcach. Wzięło w nich udział 24
dzieci wraz z opiekunami.
12
fot. Sebastian Nowaczkiewicz
Dzieci otrzymały ręcznie rzeźbione drewniane
zabawki, a następnie własnoręcznie pokolorowały je farbami. Warsztaty poprowadził
plastyk Arkadiusz Mańczyk, który wyrzeźbił
drewniane koniki. Arkadiusz Mańczyk jest
rzeźbiarzem i malarzem, dla którego inspiracją jest przede wszystkim przyroda i las. Jest
również laureatem wielu konkursów plastycznych oraz uczestnikiem wystaw malarskich.
Warsztaty zorganizował Sebastian Nowaczkiewicz, radny Szewc i Zawady.
Dziękuję Pani Edycie Wójtowicz oraz Paniom
z Punktu Przedszkolnego w Szewcach za pomoc w organizacji warsztatów.
Sebastian Nowaczkiewicz
Głos Nowin, lipiec 2012
ze Szkoły Podstawowej w Nowinach
fot. SP Nowiny
Dzień 4 czerwca 2012 roku długo pozostanie w pamięci społeczności Szkoły Podstawowej w Nowinach. Uczestniczyliśmy bowiem
w uroczystości przekazania szkole Sztandaru
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych. To dla szkoły wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Wydarzenie to jest efektem
wieloletniej współpracy ze Związkiem. Od
wielu lat szkoła sprawuje opiekę nad pomnikiem poległych w obronie Ojczyzny żołnierzy
w Słowiku. Uczniowie uczestniczą w licznych
uroczystościach patriotycznych, kultywują
pamięć o Tych , dzięki którym żyją w wolnej i niepodległej Polsce. Sztandar w imieniu
uczniów przejęli harcerze, składając uroczystą
przysięgę. Przyjmując sztandar uczniowie zobowiązali się do dbałości o dobry wizerunek
i nienaganny stan sztandaru, wystawianie
pocztu w czasie świąt narodowych i do traktowania wyszytych na sztandarze haseł Bóg,
Honor, Ojczyzna jako drogowskazów w szkole i w dorosłym życiu. Po uroczystej przysiędze nastąpiła prezentacja sztandaru licznie
zgromadzonym uczniom i gościom. Sztandar
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych zajął godne miejsce w Izbie Pamięci „Orląt Lwowskich”.
Szczególnego charakteru uroczystości dodały pieśni i wiersze patriotyczne w wykonaniu
uczniów.
W tym niezwykłym wydarzeniu uczestniczyli
goście i władze gminy na czele z wójtem Stanisławem Baryckim, Zdzisław Dorbut – Prezes
Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Mieczysław Poniewierski – Prezes Koła nr 22 oraz
członkowie związku: Józefa Głuszek, Władysław Bentkowski i Stanisław Markowicz.
fot. SP Nowiny
Honor i zaszczyt dla Szkoły
Podstawowej w Nowinach
Kasia wyśpiewała
wyróżnienie dla SP Nowiny
Głos Nowin, lipiec 2012
31 maja 2012 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się konkurs powiatowy
„ Wygraj szansę” mający na celu promowanie
dzieci i młodzieży najbardziej utalentowanej.
Do konkursu przystąpiło 14 szkół a tym samym 14 uzdolnionych muzycznie uczniów.
Reprezentantką Szkoły Podstawowej im. Orląt
Lwowskich w Nowinach była uczennica klasy
IV a – Katarzyna Podczasiak, która wyśpiewała dla szkoły pierwsze wyróżnienie. Wykonaw-
cy reprezentowali wysoki poziom. Wokaliści
śpiewali jedną piosenkę zaproponowaną przez
pomysłodawców konkursu. Kasia zaśpiewała
piosenkę „Rytm i melodia”, do której wokalnie
i interpretacyjnie przygotowała ją Marzena Pitula – nauczyciel muzyki Szkoły Podstawowej
w Nowinach.
fot. Piotr Piestrzyński
fot. SP Nowiny
Kasia Podczasiak, uczennica klasy
IV Szkoły Podstawowej w Nowinach
wyśpiewała wyróżnienie podczas
konkursu „Wygraj szansę”, który 31
maja 2012 r. odbył się w Wojewódzkim
Domu Kultury w Kielcach.
13
z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
Wyprawa do „Florencji Północy”
Na przełomie maja i czerwca 2012 roku uczniowie „klas niemieckich”
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach wraz z nauczycielkami języka
niemieckiego i organizatorkami wycieczki Agnieszką Miszczyk i Wiolettą Huiskens
udali się do jednego z najpiękniejszych niemieckich miast – Drezna. Stolica
Saksonii zwana również „Florencją Północy” słynie na całym świecie z wielu
zabytków, które nasi gimnazjaliści mieli okazję podziwiać na własne oczy.
Najbardziej w pamięci utkwiły przepiękne budowle, takie jak np. Kościół Marii Panny (Frauenkirche), Katedra Świętej Trójcy (Hofkirche)
oraz rokokowy zespół pałacowy Zwinger, mieszczący Galerię Starych Mistrzów (Gemäldegalerie
Alte Meister). Zbiory galerii z uwagi na liczbę
i wartość artystyczną dzieł, słynne są na całym
świecie. Podziwialiśmy np. „Madonnę Sykstyńską” pędzla Rafaela, ale też dzieła Tycjana, Rubensa, Holbeina i wielu innych malarzy.
Potem przyszła kolej na Muzeum Historyczne.
Zaprezentowane w nim zbroje średniowieczne, ozdobne pancerze, broń i stroje dworskie
szczególnie zainteresowały chłopców.
Następnie zajrzeliśmy do Muzeum Porcelany.
Są w nim zgromadzone eksponaty wczesnej
chińskiej, japońskiej i koreańskiej porcelany,
jak również zbiory cenionej na całym świecie
porcelany miśnieńskiej. Potem przeszliśmy do
tzw. Skarbca w Zamku Rezydencyjnym. Znajdująca się tam kolekcja klejnotów uważana
jest za jedną z największych w Europie.
Drugiego dnia uciekliśmy z wielkiego miasta
i udaliśmy się na wędrówkę po Szwajcarii
Saksońskiej i Szwajcarii Czeskiej. Naszym
oczom ukazały się zapierające dech w piersiach, niepowtarzalne naturalne formy skalne,
a wśród nich m.in. Bastei (skalna ambona
nad lustrem Łaby), twierdza Königstein oraz
Prawczicka brama (największa naturalna brama skalna na naszym kontynencie, gdzie kręcono scenę z filmu „Opowieści z Narnii”).
Kolejną atrakcją, na którą czekaliśmy już od
dawna, był pobyt w wielopoziomowym parku linowym. Wspinanie się pomiędzy drzewami i pokonywanie przeszkód wiszących na „pewnej wysokości” dostarczyło olbrzymich emocji. Na początku
nogi trzęsły się nawet największym śmiałkom,
Prestiżowy Certyfikat DSD I
28 czerwca 2012 r. podczas uroczystego pożegnania absolwentów Publicznego
Gimnazjum w Nowinach uczniowie klasy IIIe otrzymali z rąk Dyrekcji
ZSP w Nowinach międzynarodowe certyfikaty językowe DSD I (Deutsches
Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz Stufe I).
Certyfikaty te, to dyplomy potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym i upoważniające m.in.
do podjęcia studiów na terenie Niemiec bez
konieczności zdawania dodatkowych egzaminów językowych. Dyplom ten jest również dokumentem dla pracodawcy potwierdzającym
znajomość języka niemieckiego.
Sam egzamin składa się z dwóch części (ustnej i pisemnej) i jest bezpłatny, a przystąpić
do niego mogą jedynie uczniowie klasy ze
zwiększoną liczbą godzin języka niemieckiego. Obydwie części oceniane są przez niemieckich licencjonowanych egzaminatorów.
14
W tym roku pieczę nad częścią ustną egzaminu sprawowały Cristine Götz oraz Sabine
Schlattner. Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do tego prestiżowego egzaminu zdali
go bardzo dobrze. Na szczególne uznanie
zasłużyli: Igor Bartnik, Beśka Maja, Bujak
Katarzyna, Buras Kinga, Chodurska Żaneta,
Kołacz Anna, Malarczyk Ilona, Pawłowska
Klaudia, Pędzich Milena, Trojak Adrianna,
Wawrzeńczyk Paulina, którzy uzyskali rewelacyjne wyniki egzaminu.
Systematyczna, trzyletnia praca uczniów została zwieńczona olbrzymim sukcesem. Posiadanie tak prestiżowego certyfikatu uznawanego na całym świecie może być powodem do
dumy i nagrodą za solidną pracę.
Szczęśliwi posiadacze certyfikatu DSD: Bartnik
Igor, Beśka Maja, Bujak Katarzyna, Buras Kinga, Chodurska Żaneta, Kołacz Anna, Leśniak
Ilona, Malarczyk Ilona, Paw Natalia, Pawłowska Klaudia, Pędzich Milena, Sałek Weronika,
Szwajnoch Aleksander, Trojak Adrianna, Wawrzeńczyk Paulina i Wójcik Mateusz.
Ogromne gratulacje wyjątkowym uczniom
składają nauczycielki języka niemieckiego
Agnieszka Miszczyk i Wioletta Huiskens.
a ich miny mówiły same za siebie. Ale… było warto. Spędziliśmy tu niezapomniane chwile.
Wycieczka okazała się nie tylko możliwością
wypoczynku i poznania kilku niemieckich zakątków, ale oczywiście doskonałą lekcją języka
niemieckiego. Wróciliśmy jak zwykle pełni wrażeń. Niektórym uczestnikom tak się spodobało,
że już planują kolejną wycieczkę do Drezna.
Kształtowali
postawy
przedsiębiorcze
Realizacja Programu Bank Ambitnej
Młodzieży współfinansowanego przez
Fundację Banku Zachodniego WBK
zakończyła się 29 czerwca 2012 r.
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Nowinach.
Głównym celem projektu było wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów/uczennic Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Nowinach poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz poradnictwo zawodowe. Projekt obejmował działania mające na celu rozwój kreatywnej przedsiębiorczości
wśród uczniów. Realizowany był poprzez zajęcia
warsztatowe z zakresu przedsiębiorczości, metody
TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań
znana na świecie a słabo rozpropagowana w Polsce nauka oparta na rozwiązywaniu rzeczywistych
problemów – stworzona przez Henryka Altszullera),
spotkania z doradcą zawodowym, wizyty studyjne
w przedsiębiorstwach. Zajęcia w ramach projektu
prowadzone były przez trenerów TRIZ (wąska grupa
specjalistów), trenerów przedsiębiorczości oraz doradców zawodowych. Efektem projektu jest zwiększony poziom wiedzy z zakresu przedsiębiorczości,
rozwój własnego potencjału oraz identyfikacja predyspozycji zawodowych uczestników, poszerzona
wiedza z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność tworzenia biznesplanu, rozwój możliwości kreatywnego myślenia,
pobudzenie inicjatywy w działaniu (umiejętności
organizacyjne oraz praktyczne).
Koordynator Projektu – Katarzyna Piwowarczyk
Głos Nowin, lipiec 2012
aktualności
Pieskie życie
W związku z okresem wakacyjnym, w którym
niechlubną tradycją stało się pozbywanie się
psów w lasach, na polach i na wsiach pojawiają się liczne pytania mieszkańców, dotyczące podejmowanych działań w ramach
gminnego „Programu ochrony i zapobiegania
bezdomności zwierząt domowych na terenie
gminy Sitkówka-Nowiny”. Jest to temat trudny, który dodatkowo dzieli społeczeństwo.
Bądźmy w tym względzie Europejczykami
i spróbujmy wspólnie rozwiązać problem bezdomności zwierząt.
Oto kilka informacji o działaniach przez nas
podejmowanych:
1. „Program ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie
gminy Sitkówka-Nowiny” jest opublikowany na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej gminy Sitkówka-Nowiny, pod
adresem http://www.bip.nowiny.com.pl/
upload/20111013085526632.pdf.
Staramy się zapobiegać i ograniczać zjawisko bezdomności wśród zwierząt domowych, a zwłaszcza psów i kotów. Corocznie zabezpieczamy środki finansowe na
wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami, szczególnie stwarzającymi
zagrożenie, chorymi lub poszkodowanymi
w wypadkach komunikacyjnych i innych
zdarzeniach. W celu realizacji powyższych
zadań podpisujemy corocznie stosowną
umowę z zakładem leczniczym, udzielającym pomocy weterynaryjnej. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest prowadzone
wyłącznie w przypadkach nie cierpiących
zwłoki lub uzasadnionego zagrożenia z ich
strony, po wcześniejszym zgłoszeniu przez
mieszkańców gminy, które zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem zgłaszającego.
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 11
ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. 2008 Nr 213
poz. 1342, ze zm.) zabrania się odławiania
zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im
miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba
że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla
ludzi lub innych zwierząt. Ubolewamy nad
tym, że istniejące w Polsce schroniska są
przepełnione, a oczekiwanie na wolne miejsce jest długotrwałe.
2. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, np.
w przypadkach uzasadnionego zagrożenia
życia lub zdrowia zwierząt lub uzasadnionego zagrożenia ze strony zwierząt, zgłoszenia są przyjmowane w:
– Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym
zgłoszeniu przez mieszkańców gminy, które
zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem zgłaszającego;
– Posterunek Policji w Chęcinach poza go-
Głos Nowin, lipiec 2012
dzinami pracy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, w godzinach nocnych i w dni wolne
od pracy.
Zgłaszający zobowiązany jest do podania
własnych danych osobowych oraz udzielenia niezbędnych informacji mogących pomóc w identyfikacji i wyłapaniu psa oraz
ewentualnego ustalenia właściciela zwierzęcia.
3. Identyfikacja właściciela oznakowanego
zwierzęcia odbywa się po jego wyłapaniu,
za pomocą elektronicznych czytników,
w które wyposażone są obecnie wszystkie
gabinety weterynaryjne. Dzięki trwałemu
oznakowaniu było możliwe w latach ubiegłych zidentyfikowanie kilku odłowionych
zwierząt, które zabłąkały się. Należy zaznaczyć, że istnieje możliwość zdyscyplinowania właścicieli zwierząt, bez względu
na trwałe oznakowanie, na podstawie stosownych zgłoszeń przez mieszkańców do
funkcjonariuszy Policji, którzy mają prawo
nałożyć mandat karny, co niejednokrotnie
miało miejsce.
Prowadzona na terenie gminy Sitkówka-Nowiny akcja trwałego znakowania psów mikroczipami ma dotychczas charakter dobrowolny, co niestety oznacza, że nie wszyscy
właściciele zwierząt są skłonni oznakować
swoje zwierzęta lub wręcz zgłaszać ich posiadanie do urzędu.
Ubolewamy nad tym, że nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy chcą dać dobry przykład
innym, a część wręcz jest przeciwnych dalszemu prowadzeniu tej akcji.
Należy pamiętać, że właściciele psów oznakowanych mikroczipem są zwolnieni z opłaty za
posiadanie psa na terenie naszej gminy.
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny cyklicznie
prowadzi akcje edukacyjne poprzez artykuły
w gazecie „Głos Nowin”, ogłoszenia i informacje na stronach internetowych, pogadanki dla
dzieci i młodzieży w szkolnej.
Ponadto w br. prowadzimy kolejną już akcję
sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz akcję czipowania psów, finansowane z budżetu
gminy Sitkówka-Nowiny oraz udzielamy merytorycznej pomocy mieszkańcom, którzy adoptują bezdomne zwierzęta.
Cały czas poszukujemy ludzi dobrej woli
i dobrego serca, którzy chcieliby adoptować
psa wyłapanego na terenie naszej gminy.
Ogromne znaczenie ma potrzeba udzielania
pomocy ze strony mieszkańców naszej Gminy,
w celu skuteczniejszego zwalczania zjawiska
bezdomności zwierząt. Zachęcamy do trwałego znakowania oraz sterylizacji i kastracji
psów i kotów.
Referat Rolnictwa, Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny
tel. 41 347-50-73
PRZYGARNIJ
ZWIERZAKA
Malutka Fanta
Fanta – młoda, malutka sunia, waży ok. 5 kg.
Razem z córeczką Koką koczowały na cmentarzu
w podkieleckiej miejscowości. Fanta jest bardzo
przyjacielska, pozytywnie nastawiona do ludzi i innych psów. Jest wesoła, rezolutna, energiczna. Odrobaczona i odpchlona, wkrótce sterylizacja. Kontakt: tel. 609 890 204, e-mail: [email protected]
Przyjacielski Misio
Misio – psiak średniej wielkości, ma ok. 2 lata.
Został zabrany ze skandalicznych warunków –
bywał głodny, zmarznięty i spragniony. Jest psem
przyjacielskim, radosnym, bezkonfliktowym, delikatnym i spokojnym. Jest zaszczepiony, odrobaczony i odpchlony. Kontakt: tel. 609 890 204,
e-mail: [email protected]
Wylewny Agat
Agat – młody, ok. 2 – letni psiak z niebieskim
oczkiem. Błąkał się w podkieleckiej miejscowości, aż został potrącony przez samochód. Ma
złamaną łapkę, dochodzi do siebie, a za ok. 3
tyg. będzie miał zdjęty gips. Psiak jest bardzo
sympatyczny, przyjacielski, wylewny. Lgnie do
ludzi. Na inne psy reaguje z sympatią. Kontakt:
tel. 609 890 204, e-mail: [email protected]
15
piłka nożna
Nikt się nie spodziewał, iż III Edycja Nowińskiej
Ligi Futbolu o Puchar Wójta Gminy Sitkówka –
Nowiny będzie ostatnią jaką zorganizuje Michał
Panas. W środowy wieczór 6 czerwca 2012
roku przy okazji zakończenia ligi wręczał zwycięskim drużynom puchary i statuetki. Gratulował,
żartował z zawodnikami, namawiał zespoły do
udziału w kolejnej edycji ligi futsalowej.
Michał odszedł nagle, ale możemy Mu obiecać jako kibice, zawodnicy, że liga będzie
trwać, ze będzie czwarta, piąta i kolejna
edycja Nowińskiej Ligi Futbolu. Nie możemy
zmarnować tego, co on tak mozolnie budował. Nie mógł żyć bez piłki nożnej. Gdy kończył w lutym na hali Ligę Futsalu już odliczał
dni do rozpoczęcia Ligi Futbolu na Orliku
w Nowinach. Każdy w Nowinach i nie tylko
będzie kojarzył Michała Panasa z piłką nożną
i jej halową odmianą: futsalem.
Z dziennikarskiego obowiązku warto tylko
odnotować, iż ligę wygrał Hydro Pneumatic,
wyprzedzając Real II Słoneczne i Semabud.
Drużyna zwycięska zdobyła też dwa trofea
indywidualne: najlepszym strzelcem został
Arkadiusz Rumas (strzelec 30 bramek), najlepszym bramkarzem Łukasz Siemieniuch
(wpuścił najmniej bramek w lidze bo 14).
Najlepszym zawodnikiem według uczestników ligi wybrano Macieja Oleksiaka z Realu
II Słoneczne.
Mecze sędziowali: Szymon Ubożak i Piotr Lichota. Nad zdrowiem zawodników czuwała
Bożena Marzec.
Michał Ziernik
Uczestnicy i organizatorzy ligi. Drugi od lewej pomysłodawca NFL Michał Panas
fot. Hydro Pneumatic
Ostatnia liga Michała
Zwycięzcy ligi – drużyna Hydro Pneumatic. Góra od
lewej: Łukasz Siemieniuch, Maciej Bieniek, Marcin
Lelonek, Arkadiusz Rumas i Dariusz Błaut. Dół od lewej: Edward Detka, Piotr Lender i Michał Relidzyński.
Nieobecni: Rafał Kita, Piotr Bakalarz, Marcin Szyszka
i Arkadiusz Stępień
Tabela końcowa
III Edycji Nowińskiej Ligi Futbolu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
HYDRO PNEUMATIC
REAL II SŁONECZNE
SEMABUD
EKOM FUTSAL NOWINY
ZIOMAX
GIB GIBON
BESAM
STARA DAMA
PIEKARNIA KWIATKOWSKI
BONDUELLE
NAPOLI BROTHERS
ELBUDEX
ANDI
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
34
30
30
27
21
16
15
15
10
9
8
7
4
91-14
77-24
67-26
50-28
61-37
55-57
54-62
47-64
43-56
32-73
31-56
32-59
19-90
fot. Piotr Piestrzyński
Strzelcy:
30 – Rumas Arkadiusz
25 – Oleksiak Maciej
24 – Uherik Dariusz
22 – Polak Krzysztof
NAJLEPSZY BRAMKARZ: Łukasz Siemieniuch (Hydro Pneumatic)
NAJLEPSZY ZAWODNIK: Maciej Oleksiak
(Real II Słoneczne)
Konkurs fotograficzny „Przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość Powiatu Kieleckiego zamknięta w architekturze”
1. Konkurs na charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Celem konkursu jest promowanie Powiatu
Kieleckiego.
3. Na konkurs będą przyjmowane prace wcześniej nigdzie nie publikowane.
4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 pojedynczych zdjęć w formacie
13x18 (oraz zapis cyfrowy tych zdjęć na
płytach CD lub DVD – rozdzielczość min.
2500x1900 pikseli* ok. 5 Mpikseli* akceptowane formaty plików: JPG, tif, psd).
5. Każda praca fotograficzna winna być szczegółowo opisana (imię, nazwisko, wiek, adres, opis tematu pracy, telefon kontaktowy,
e-mail).
6. Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć: oświadczenie, że posiada wszelkie
16
prawa autorskie do nadesłanych prac fotograficznych.
7. Organizator informuje, iż w chwili nagrodzenia lub wyróżnienia fotografii prawa
autorskie przechodzą nieodpłatnie na rzecz
organizatora.
8. Prace konkursowe nie mogą być przetwarzane komputerowo.
9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych osobowych przez
organizatora konkursu.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do ekspozycji oraz nieodpłatnej publikacji
w materiałach reklamowych powiatu kieleckiego z zaznaczeniem nazwiska autora.
11. Odbiór nagród musi nastąpić w ciągu 1
miesiąca od dnia ogłoszenia werdyktu.
12. Organizator przewiduje nagrody finanso-
we i rzeczowe: I miejsce 500 zł., II miejsce
300 zł, III miejsce 200 zł oraz inne wyróżnienia finansowe i rzeczowe.
13. Prace fotograficzne można dostarczyć
osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego)na adres:
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Al. IX Wieków Kielce 3
25-516 Kielce
z dopiskiem konkurs fotograficzny „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Powiatu
Kieleckiego zamknięta w architekturze”
(pokój 310 piętro III).
Termin nadsyłania prac fotograficznych
do 1 października 2012 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia
20 października 2012 r.
Głos Nowin, lipiec 2012
aktualności
Urodziny na „Perle”
Już od 18 lat Kryta pływalnia „PERŁA” oferuje możliwość przyjemnego spędzenia
czasu zarówno dzieciom i dorosłym, będąc jednocześnie wspaniałym miejscem
wypoczynku dla całej rodziny.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom klienta, rosnących ich potrzebom od czerwca
2012 roku oferta krytej pływalni została rozszerzona o możliwość zorganizowania
na naszym obiekcie imprez okolicznościowych dla dzieci.
Nad organizacją i przebiegiem wspomnianych
imprez zajęła się firma „AQUAFUN”. W ofercie organizacji imprezy okolicznościowej dla
dzieci typu „urodziny na basenie” jest masa
atrakcji dostosowana do wieku uczestników
jak i ich umiejętności pływackich. Zjazd rurą,
siatkówka wodna, koszykówka wodna, piłka
wodna , pływanie skuterem wodnym to jedne z wielu atrakcji przewidzianych podczas
wspólnej zabawy. Do dyspozycji uczestników
przewidzianych jest też wiele zabawek pływających. Zabawa w wodzie trwa od półtorej do
dwóch godzin.
Rywalizacja w wodnych wyścigach i grach to
świetny sposób na spędzenie tego wyjątkowego dnia jakim są urodziny dziecka. Po zakończeniu zabaw w wodzie istnieje możliwość
zorganizowania poczęstunku w barze krytej
pływalni. Trzeba zaznaczyć, że cała zabawa
odbywa się pod opieką ratownika.
W zabawie mogą brać udział dzieci w wieku
od 5 do lat 12.
Oferta zabaw w wodzie jest także skierowana dla szkół i przedszkoli które chciałyby uroz-
Głos Nowin, lipiec 2012
maicić pobyt dzieci na basenie. Nad bezpieczeństwem i przebiegiem zabawy dbają dodatkowo dwaj ratownicy którzy są jednocześnie animatorami całej zabawy.
AQUAFUN to również propozycja zajęć nauki
pływania prowadzonymi nowoczesnymi metodami dla dzieci jak i również dorosłych.
Na pływalni organizowane są zajęcia zarówno
indywidualne jak i grupowe. Celem zajęć, które prowadzi AQUAFUN jest oswojenie z wodą
oraz nauka stylów pływackich
- Pływanie jest formą rekreacji, którą może
uprawiać każdy, niezależnie od wieku i stanu
zdrowia. Umiejętność pływania i korzystanie
z niej ma korzystny wpływ na cały organizm.
Działa pozytywnie na nasz ogólny rozwój fizyczny i sprawność. Chcąc zadbać o nasze
bezpieczeństwo i naszych dzieci nad wodą
pamiętajmy, że najlepszym formą zadbania
o to jest poza zachowaniem pewnych reguł
sama umiejętność pływania – mówi Przemysław Giełżecki Instruktor pływania i ratownik
WOPR.
red
17
aktualności
Punkt Środowiskowo-Konsultacyjny
w Nowinach zaprasza:
W każdą środę: od 1600 do 1900 – pomoc
psychologa i specjalisty terapii uzależnień
W co drugi czwartek: od 1600 do 1900
– porady psychologiczne dla wszystkich
W każdą niedzielę, od godziny 1500, odbywają się spotkania grupy AA „Wytrwaj”.
Meeting otwarty (dla wszystkich chętnych)
w ostatnią niedzielę miesiąca.
Jeśli chcesz pozostać anonimowy zadzwoń:
Niebieska Linia – 800 151 121 – dla
ofiar przemocy
Pomarańczowa Linia – 800 14 00 68
– pomaga rodzicom, których dzieci mają
problemy alkoholowe
Telefon Zaufania w Kielcach – 41 344 28 13
Młodzieżowy Telefon Zaufania w Kielcach
– 41 344 63 56
Jeśli chcesz porozmawiać o uzależnieniu
kogoś bliskiego, nie wiesz, gdzie złożyć
wniosek o leczenie odwykowe, zadzwoń
pod numer 41 347 50 54
KONTAKT Z POLICJĄ
tel. 41 349 36 96
tel. 723 204 245
tel. 997
e-mail: [email protected]
Głos Nowin: miesięcznik
POŻEGNANIE
MICHAŁA PANASA
Kochany Michałku
Każde pożegnanie szczególnie to ostatnie skłania do refleksji i zadumy. Wspominamy z Oliweczką wszystkie chwile
spędzone z Tobą w nich stale przewijają się Twoje dobre cechy, które zawsze Cię charakteryzowały-otwartość na ludzi,
zaangażowanie na rzecz pomocy człowiekowi w potrzebie. Twój życiowy
optymizm i pogoda ducha sprawiały, że zawsze byłeś dobrym przykładem zachowań w trudnych sytuacjach. Twój uśmiech i znane powszechnie poczucie
humoru niejednokrotnie pozwalały znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Twoja
nagła śmierć jest dla nas czymś niewyobrażalnym, dręczą mnie okropne
myśli i pytania bez odpowiedzi. Wraz z Twoją śmiercią umarła jakby cząstka
nas. Modlimy się za Ciebie, aby to cierpienie, które spotkało Cię na ziemi
ukoiły bramy nieba. Daj nam siłę abyśmy stawiły czoła temu ogromnemu
cierpieniu, które tkwi w naszych sercach. Przepraszam za chaos w mojej
głowie, myśli biegną jak szalone, wszystkie wspomnienia powróciły, nie tak
miało być, ale walczę i staram się nie zawieść Ciebie, bo wiem, że szczęście naszej córeczki jest najważniejsze, to ona nadaje pęd mojemu życiu.
Pamiętaj, że Cię kochamy i pozostaniesz w naszej pamięci
i sercach na zawsze.
Z ogromnym bólem serc żegnamy Cię
Oliweczka z mamą
Wydawca:
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
tel. 41 34 75 000
www.nowiny.com.pl
Vena Info, ul. B. Chrobrego 20
Zdzisławowi Sroce
25-607 Kielce, tel. 601 091 172
prezesowi Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej
Redakcja:
fax 41 368 42 18
e-mail: [email protected]
Zespół redakcyjny: Piotr Piestrzyński
(redaktor naczelny), Ryszard Biskup
Opracowanie graficzne: Andrzej Jędrychowski
Nakład: 2200 egz.
Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Materiałów niezamówionych
redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega
sobie prawo dokonywania zmian w materiałach nadesłanych do publikacji.
Gazeta jest członkiem
Polskiego Stowarzyszenia
Prasy Lokalnej
18
Panu
wyrazy głębokiego i szczerego współczucia z powodu śmierci
brata Waldemara
składa
redakcja „Głosu Nowin”
Psycholog służy pomocą
Wszystkich potrzebujących pomocy
psychologicznej mieszkańców gminy
Sitkówka-Nowiny zapraszamy na dyżury psychologa w Punkcie Środowiskowo-Konsultacyjnym w Nowinach:





9 i 23 sierpnia w godz 16-19
6 i 20 września w godz 16-19
4 i 18 października w godz 16-19
8 i 22 listopada w godz 16-19
13 i 20 grudnia w godz 16-19
Głos Nowin, lipiec 2012
sport
Dominik zjechał najszybciej
II kat. od 11 do 15 lat
1. Dominik Dewerenda
2. Jakub Dewerenda
3. Angelika Petelicka
III kat.-powyżej 15 lat:
1. Szymon Smardzowski
2. Mateusz Nalepa
3. Sebastian Klamka
4. Bernadetta Przewłocka
5. Artur Lisowski
6. Patrycja Olszak
fot. Iza Lesik
WYNIKI
I Kategoria –do 10 lat:
1. Aleksandra Kowalska
2. Maksymilian Petelicki
3. Filip Gorzelski
4. Igor Krakowiak
5. Damian Banasik
6. Michał Paluch
fot. Iza Lesik
16 lipca w godz. od 10 do 12 na basenie
„Perła” odbyły się zawody w zjeździe rurą na
czas o Puchar Dyrektora GOK „Perła”.
W mistrzostwach wzięło udział 53 zawodników w trzech kategoriach wiekowych:
I kat. do 10 lat – 25 zawodników
II kat. od 11 do 15 lat – 18 zawodników
III kat. powyżej 15 lat – 10 zawodników
W zawodach brały udział dzieci i młodzież
z terenu gminy Sitkówka-Nowiny, które
uczestniczą w akcji „Wakacje w gminie” oraz
dzieci z gminy Chęciny w ramach integracji
obu gmin.
– Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem a rywalizacja była do ostatniego
zjazdu. Uczestnicy rywalizowali nie tylko
o puchar ale też o liczne nagrody rzeczowe:
piłki, rakietki tenisowe, plecaki i inne drobne
upominki – mówi Jacek Kania, dyrektor GOK
„Perła”.
Czasy odmierzał basenowy zegar a pomoc
w przeprowadzeniu rywalizacji zapewniły panie z klubu „Miniaturka” oraz ratownik.
Główną nagrodę, Puchar Dyrektora GOK, zdobył Dominik Dewerenda z czasem 15,50 s.
– czym ustanowił rekord zjazdu rurą na basenie „Perła”.
fot. Iza Lesik
Dominik Dewerenda z czasem 15,5
sekundy ustanowił nowy rekord
w zjeździe rurą na Krytej Pływalni
„Perła” w Nowinach. Do zawodów, które
16 lipca 2012 r. odbyły się w ramach
akcji „Wakacje w gminie” stanęło 53
zawodników z gmin Sitkówka-Nowiny
i Chęciny.
Głos Nowin, lipiec 2012
19
20
Głos Nowin, lipiec 2012