OFERTA dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w

Transkrypt

OFERTA dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
.........................................
(miejscowość, data)
OFERTA
dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
na dostawę produktów mącznych i placków pikantnych
1. Pełna nazwa podmiotu ubiegającego się o realizację zamówienia:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Adres ..........................................................................................................................................
tel.: ................................. faks ..................................... e-mail ....................................................
3. NIP.....................................
REGON.......................................
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31-12-2016 r.
5. Niniejszym składamy ofertę dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu na dostawę produktów mącznych i placków pikantnych
l.p.
1
2
3
4
5
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Cena
jednostkowa
netto
Ilość
Pyzy drożdżowe z ciasta drożdżowego podstawowego; opakowanie jednostkowe: tacka styropianowa + folia spożywcza; okres
przydatności do spożycia:
5 dni od chwili wyprodukowania; waga ok. 400 g (8 szt.)
kg
400
Kopytka – kluski składniki: ziemniaki, mąka
ziemniaczane
ziemniaczana, mąka pszenna, jaja, sól; opakowanie jednostkowe: tacka styropianowa + folia spożywcza; okres
przydatności do spożycia:
5 dni od daty dostawy; waga
ok. 500 g (8 szt.)
kg
400
z ciasta naleśnikowego z farszem z pieczarek lub z mięsem drobiowym; opakowanie
jednostkowe: tacka styropianowa + folia spożywcza.;
okres przydatności do spożycia: 6 dni od daty dostawy;
waga ok. 500 g (5 szt.)
kg
200
z farszem: z sera lub z jabłkiem; opakowanie jednostkowe: tacka styropianowa + folia spożywcza.; okres przydatności do spożycia: 6 dni
od daty dostawy ; waga ok.
500 g (5 szt.)
kg
700
kg
600
Krokiety
Naleśniki
Pizza
podkład z ciasta drożdżowego, nadzienie: pieczarki,
Wartość
netto
VAT
Wartość
brutto
l.p.
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Cena
jednostkowa
netto
Ilość
Wartość
netto
VAT
Wartość
brutto
szynka, pomidory, cebula, ser
żółty; opakowanie jednostkowe: tacka tekturowa + folia
spożywcza; produkt mrożony;
waga ok. 300 g, okres przydatności do spożycia 14 dni
od daty dostawy
6
Zapiekanka
bułka pszenna z nadzieniem
z cebuli, pomidorów, pieczarek, szynki, żółtego sera;
opakowanie jednostkowe:
tacka tekturowa + folia spożywcza; produkt mrożony;
waga ok. 120 g., okres przydatności do spożycia :14 dni
od daty dostawy
kg
500
Razem
6. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu do złożenia
oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
........................................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy