Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w

Transkrypt

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu
Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze
__________________________________________________________________
Wykaz działań zrealizowanych i planowanych do realizacji
przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu
2016 rok
Działania z zakresu działalności wydawniczej i multimedialnej
Udział Powiatu w targach, wystawach, imprezach promocyjnych
Organizacja imprez, wydarzeń własnych
Udział Powiatu w imprezach sportowych, turystycznych, charytatywnych i innych
Współpraca z organizacjami pozarządowymi wynikająca z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
Zadania różne
Pozyskiwanie środków i realizacja projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych
Działania z zakresu działalności wydawniczej i multimedialnej
 Zakup i dystrybucja albumów pt. „Ziemia Kamiennogórska – Cztery Pory Roku”
 Nadzorowanie, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej powiatu
 Nadzorowanie, prowadzenie i aktualizacji strony ziemiakg.pl
 Nadzorowanie, prowadzenie i aktualizacja Facebooka powiatowego
 Realizacja nagrań prezentujących zakres zadań wydziałów i jednostek urzędu
 Współpraca ze środkami masowego przekazu
 Wykonanie kart krótkofalowców
Udział Powiatu w targach, wystawach, imprezach promocyjnych
 Międzynarodowe Targi Turystyczne we wrocławskiej Hali Stulecia (26-28 lutego)
 Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC na jeleniogórskim rynku (6 -7 maja)
Organizacja imprez, wydarzeń własnych
 SPOTKANIE NOWOROCZNE
20 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, odbyło się tradycyjne
noworoczne spotkanie przygotowane przez Starostę Kamiennogórskiego.
W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, reprezentanci kamiennogórskich samorządów,
przedsiębiorcy z terenu powiatu kamiennogórskiego, duchowieństwo, szefowie jednostek
powiatowych.

POLSKO-CZESKA KONFERNECJA
22 lutego odbyło się w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa międzynarodowe spotkanie na szczeblu
ministerialnym Polski i Czech. Głównym tematem spotkania było przygotowanie budowy drogi
ekspresowej S-3 na odcinku Bolków-Lubawka.
W rozmowach po stronie polskiej przewodniczył Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej
Adamczyk, a w skład delegacji MIi B weszli: Kierujący Departamentem Strategii Transportu
i Współpracy Międzynarodowej Paweł Skowroński, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad Jacek Bojarowicz, Dyrektor GDDKiA Oddział we Wrocławiu Robert Radoń, Prezes Zarządu
PKP PLK Antoni Jasiński.

VI ŚWIĘTO MLEKA
27 sierpnia 2016r.
Udział Powiatu w imprezach sportowych, turystycznych, charytatywnych i innych
 Współorganizowanie biegu WOP-ISTY i organizacja mistrzostw Nordic Walking Powiatu
Kamiennogórskiego
 Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych Kamienna Góra
 Przeprowadzenie Turnieju Mikołajkowego dla uczniów szkół podstawowych
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu
Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze
__________________________________________________________________








Organizacja i przeprowadzenie uroczystości z okazji Międzynarodowego
Niepełnosprawnych
Współorganizacja obchodów Światowego Dnia Książki
Współorganizacja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego
(Starosta Kamiennogórski zaproszony do Komitetu Honorowego)
26.05-29.05.2016r.
Konkurs Palm Wielkanocnych
Turniej Wiedzy Pożarniczej
Mała Wielkanoc
Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych
Dzień Honorowego Dawcy Krwi
Rajd Arado
Dożynki Wojewódzkie


Wykonie i zakup papierowych, ekologicznych toreb promocyjnych
Wykonie i zakup papierowych, ekologicznych teczek promocyjnych


Dnia
Osób
Inne
Pozyskiwanie środków i realizacja projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych na:

Dolnośląska Stolica Kultury
4 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim złożony został wniosek na realizację projektu pn. Dolnośląska
Stolica Kultury.
Projekt został stworzony wspólnie z instytucjami kultury oraz s towarzyszeniami z terenu powiatu
kamiennogórskiego, a dotyczył programu imprez kulturalnych odbywających się na terenie powiatu.
W siedzibie Starostwa Powiatowego odbyły się 2 spotkania robocze z przedstawicielami instytucji
kultury (Centrum Kultury w Kami ennej Górze, Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego, Dom Kultury
w Lubawce, Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Krzeszowie, stowarzyszenie Ars Longa, Pałac
Ciechanowice itp.). Projekt przeszedł pozytywną ocenę pod względem formalnym.
Beneficjent Powiat. Wartość dofinansowania 300 tys. (80% wartości całego projektu).
 Publikacja 3D
I/ Dotyczy wydawnictwa albumowego pt.:
„Atrakcje polsko-czeskiego pogranicza w fotografii 3D”
Warunki techniczne wydawnictwa:
1/ Wydawnictwo dwujęzyczne polsko-czeskie.
Fotografie atrakcji pogranicza w technice 3D anaglifu barwnego w ilości 100 sztuk.
Wykaz fotografii.
Architektura:
- Pocysterski Zespół Klasztorny w Krzeszowie (bazylika, kościół św. Józefa, Mauzoleum Piastów Świdnicko Jaworskich, Betlejem, Kalwaria Krzeszowska),
- Mauzoleum Rycerskiej rodziny von Schaffgotsch w Raszowie,
- Chełmsko Śląskie: kościół pw. Świętej Rodziny, Domki Tkaczy (wnętrze Izby Tkackiej), rynek, kaplicę św. Anny,
- Lubawka: kościół pw. Wniebowzięcia NMP (ołtarz), kościół Czternastu Wspomożycieli (Podlesie), rynek, ratusz,
- Kamienna Góra: Muzeum Tkactwa, Cmentarz Żydowski, Ratusz, rynek, Kościół Łaski,
- kościół w Pisarzowicach (ołtarz pentaptyk szafiasty),
- kościółki wiejskie w Wieściszowicach, Rędzinach, Opawie, Kochanowie, Marci szowie (kościół św. Katarzyny
wraz z epitafiami rycerskiej rodziny von Zedlitz,
- pomniki średniowiecznego prawa karnego, a w tym: Stół Sądowy w Kochanowie, pręgierz w Krzeszowie,
krzyże pokutne w Bukówce, Krzeszowie, Czadrowie,
- pałac w Ciechanowicach
- jedną charakterystyczną dla terenu kapliczkę przydrożną oraz figurę Jana Nepomucena,
- Hostinne: Muzeum Rzeźby Antycznej oraz ratusz,
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu
Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze
__________________________________________________________________
- zabytki Vrhlabi,
- Žacléř: Muzeum Miejskie, rynek oraz Twierdzę Stachelberg,
- Bernartice, Lampertice, Bobr,
- Trutnov: rynek, fontannę Karkonosza, charakterystyczne dla miasta postacie smoków,
- barokowy szpital w Kuksie oraz płaskorzeźby w Betlem koło Kuksu.
Atrakcje przyrodniczo-krajobrazowe:
- Rezerwat Kruczy Kamień,
- Rezerwat Głazy Krasnoludków,
- Diabelska Maczuga,
- Jezioro Bukówka, Skalnik,
- Konie Apokalipsy,
- Kolorowe Jeziorka,
- Grzbiet Lasocki,
- Královecký Špičák
- Rychory,
- Lesopark w Trutnovie,
- Śnieżka,
- Adršpašsko-teplické skály.
2/ Projekt plastyczny w formie makiety w skali 1:1 – wydruki wysokiej jakości z drukarki fotograficznej.
3/ Wydawnictwo albumowe
Format wydawnictwa: B5.
Okładka: jednostronny pełen kolor (kolory 4+0) druk na kartonie kredowanym jednostronnie o gramaturze 250
g/m2, uszlachetnianie folią błyszczącą po stronach zewnętrznych okładki.
Strony wewnętrzne: 80 stron w pełnym kolorze (kolory 4+4) - druk na papierze kredowanym obustronnie
o gramaturze 170 g/m2 plus uszlachetnianie lakierem dyspersyjnym.
Oprawa na spirali po dłuższym boku.
Do albumu dołączone będą na wklejce po wewnętrznej stronie okładki okulary anaglifowe, kartonowe
cyjanowo-magentowe z nadrukiem reklamowym Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, uszlachetnione
po stronie zewnętrznej folią błyszczącą.
A/ Opracowanie tekstów do albumu oraz translacje na język czeski realizuje wykonawca.
B/ Konsultacje w trakcie powstawania wydawnictwa w siedzibie zamawiającego.
C/ Transport gotowych wydawnictw do siedziby zamawiającego realizuje wykonawca.
II/ Dotyczy wydania karnetu widokówek 3D wraz z okularami 3D
„Atrakcje polsko-czeskiego pogranicza w fotografii 3D”
Warunki techniczne wydawnictwa:
- 16 fotografii (15 widokówek plus zdjęcie na okładkę karnetu) 3D promujące walory krajobrazowe i turystyczne
pogranicza polsko-czeskiego w czterech porach roku,
- projekt plastyczny 1:1 w formie makiety z wydruków wysokiej jakości.
Druk:
- format A/6,
- 15 widokówek plus karnet/pudełko – widokówki będą skompletowane wewnątrz karnetu,
- druk ma być zrealizowany w pełnym kolorze (4+1) na kartonie jednostronnie kredowan ym o gramaturze 250
g/m2 plus zewnętrzne foliowanie folią błyszczącą, widokówki pocięte „na spad” zaś karnet wykrojony z
wykrojnika z tzw. „zamkiem”, umożliwiającym wielokrotne zamykanie i otwieranie.
- do karnetu widokówek dołączone będą okulary anaglifowe, kartonowe cyjanowo-magentowe z nadrukiem
reklamowym Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, uszlachetnione po stronie zewnętrznej folią
błyszczącą.
Impreza promująca wydawnictwa połączona z wystawą fotografii w technologii 3D anaglifu barwnego na
terenie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz partnera czeskiego.
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu
Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze
__________________________________________________________________
Liczba fotografii na wystawie 50 szt; z tego 25 szt. w formacie A3 oraz 25 szt. w formacie A4.
Nakład kompletu album/okulary: 2500 egz.
Szacunkowy koszt: około 50. 000 zł brutto:
w tym 42.500 zł – Euroregion Nysa (85%)
7.500 zł – powiat (15%)

Podobne dokumenty